Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Документи для роботи - Нові документи

14. Про внесення змін та доповнень до Постанови Правління Національного банку України "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб"

Постанова Правління НБУ від 12.02.2001 р. №62

Зареєстрована в Мін'юсті України 27.02.2001 р. за №175/5366

СУТТЄВО

Обов'язковому продажу не підлягають кошти в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України, що вносяться як тендерне забезпечення, тендерна гарантія під час проведення тендерів і мають бути повернуті після визначення переможця оферентам (претендентам), які брали участь у тендері, а також кошти, що надходять на рахунок митних органів і підлягають перерахуванню до Державного бюджету України.


Відповідно до статей 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", Правління Національного банку України постановляє:

1. Внести до Постанови Правління Національного банку України від 04.09.98 р. №349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб" (зі змінами) такі зміни:

1.1. Абзац другий пункту 1 доповнити підпунктами "и" та "ї" такого змісту:

"и) що вносяться як тендерне забезпечення, тендерна гарантія під час проведення тендерів і мають бути повернуті після визначення переможця оферентам (претендентам), які брали участь у тендері";

"ї) що надходять на рахунок митних органів і підлягають перерахуванню до Державного бюджету України".

1.2. У тексті постанови слова "кредитно-фінансова установа" в усіх відмінках замінити словами "фінансова установа" у відповідних відмінках.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В. СТЕЛЬМАХ
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua