Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Документи для роботи - Нові документи

15. Про внесення змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Наказ Держпідприємництва України, Держпромполітики України від 13.02.2001 р. №34/57

Зареєстрований в Мін'юсті України 22.02.2001 р. за №158/5349

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Площа приймального пункту металобрухту спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства може бути будь-якою, але за наявності твердого покриття.

У приймальному пункті брухту чорних металів повинен бути лише один вид брухтопереробного обладнання (обладнання для газополуменевого різання, прес, ножиці, дробарки, прес-ножиці тощо).


Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", у зв'язку з уточненням вимог до суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють господарську діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, наказуємо:

Внести зміни та доповнення до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів,* затверджених наказом Держпідприємництва та Держпромполітики від 25.12.2000 р. №81/436 та зареєстрованих Мін'юстом 15.01.2001 р. за №19/5210:

1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"Територія спеціалізованого підприємства, спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій буде здійснюватись господарська діяльність з брухтом кольорових металів та їх сплавів, повинна бути не менш як 500 кв. м, а територія, на якій здійснюватиметься господарська діяльність з брухтом чорних металів та їх сплавів, - не менш як 1000 кв. м.

Зазначена територія повинна мати бетонне або тверде покриття, яке унеможливлює проникнення шкідливих речовин (паливно-мастильних матеріалів, хімікатів тощо).

Приймальний пункт кожного спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства повинен мати відповідну ділянку з твердим покриттям, яка необхідна для приймання та зберігання металобрухту".

Попередня редакція п.3.1. Ліцензійних умов

3.1. Територія спеціалізованого підприємства, спеціалізованого металургійного переробного підприємства та кожного їх приймального пункту, на якій буде здійснюватись господарська діяльність з брухтом кольорових металів та їх сплавів, повинна бути не менш як 500 кв. м, а територія, на якій буде здійснюватись господарська діяльність з брухтом чорних металів та їх сплавів, - не менш як 1000 кв. м.

Зазначена територія повинна мати бетонне або тверде покриття, яке унеможливлює проникнення шкідливих речовин (паливно-мастильних матеріалів, хімікатів тощо).

2. У пункті 3.4, абзац третій викласти в такій редакції:

"один з видів брухтопереробного обладнання (обладнання для газополуменевого різання, прес, ножиці, дробарки, прес-ножиці тощо)".

Попередня редакція абзацу третього п.3.4. Ліцензійних умов

не менше двох видів брухтопереробного обладнання (обладнання для газополуменевого різання, прес, ножиці, дробарки, прес-ножиці тощо);

3. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Єфремов О. В.), управлінню кольорових та дорогоцінних металів Держпромполітики України (Катунін В. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та заступника голови Держпромполітики України Грищенка С. Г.

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. КУЖЕЛЬ
Голова Державного комітету промислової політики України В. НОВИЦЬКИЙ

Примітки:

* Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів див. у "ДК" №5/2001.


Коментар ДК:

Площа приймального пункту металобрухту може бути будь-якою, але з твердим покриттям

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua