Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Документи для роботи - Нові документи

3. Про базу оподаткування при спрощеній системі оподаткування

Лист ДПА України від 08.02.2001 р. №563/6/15-1316


СУТТЄВО

ДПА України поступово збільшує перелік коштів, які не є об'єктом обкладання єдиним податком. Тепер чітко визначено, що кошти статутного фонду, перераховані засновником суб'єкту малого підприємництва - юридичній особі, не є об'єктом обкладання єдиним податком.


Державна податкова адміністрація України розглянула колективне звернення громадської організації щодо застосування окремих норм Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99) в частині нарахування єдиного податку суб'єктами підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, і роз'яснює.

Згідно з статтею 3 Указу суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, сплачує єдиний податок за ставкою 6 або 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Крім того, згідно з пунктом 2 Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, який застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (затверджено наказом ДПА 12.10.99 р. №554 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.10.99 р. за №713/4006), у графі 6 "Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів" відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та до каси суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, а також позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.*

До позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації відносяться суми, фактично отримані суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") (пункт 5 Порядку).

Оскільки грошові кошти, перераховані засновником до статутного фонду платника єдиного податку, є джерелом формування майна суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи в обмін на корпоративні права, такі кошти не вважаються виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і для оподаткування єдиним податком не враховуються.

Таким чином, кошти статутного фонду, перераховані засновником суб'єкту малого підприємництва - юридичній особі, не є об'єктом оподаткування єдиним податком.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Статтю "Забудьте Указ і уважно прочитайте наказ ДПАУ" див. у "ДК" №6/2001.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua