Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Документи для роботи - Нові документи

7. Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю"

Закон України від 08.02.2001 р. №2271-ІІІ

Опублікований в "УК" 02.03.2001 р.

Чинний з 02.03.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Власники земельних часток (паїв) з 2 березня 2001 року стали платниками земельного податку.


Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про плату за землю"* ("Відомості Верховної Ради України", 1996 р., №45, с.238; 1997 р., №47, с.294; 1999 р., №15, с.83, №18, с.140, №32, с.264, №38, с.352, №39, с.356; 2000 р., №2, с.16, №14-15-16, с.121, №32, с.260, №38, с.318, №48, с.406 та із змінами, внесеними законами України від 7 грудня 2000 року №2120-III та від 11 січня 2001 року №2211-III) такі зміни:

1) у частині другій статті 2 слово "землі" замінити словами "земельних ділянок, земельних часток (паїв)";

2) у статті 5:

частину першу після слова "ділянка" доповнити словами "а також земельна частка (пай)";

у частині другій слово "землі" замінити словами "земельної ділянки, земельної частки (паю)";

3) частину першу статті 12 доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) на період дії Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку";

4) у частині першій статті 17 слово "землі" замінити словами "земельних ділянок, земельних часток (паїв)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

Примітки:

* Статтю "Коли за земельний пай можна не сплачувати земельний податок" див. у "ДК" №10/2001.


Коментар ДК:

З внесенням змін до Закону України "Про плату за землю" власники земельних часток (паїв) втратили можливість не сплачувати земельний податок

Володимир БОРОВЕЦЬ
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua