Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Документи для роботи - Нові документи

9. Про своєчасне і повне надходження грошових коштів від підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не забезпечують встановлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів

Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 03.02.2001 р. №06ю-34/124-20/2


СУТТЄВО

Фонд соціального захисту інвалідів визнає, що через правовий вакуум неможливо здійснювати сплату відрахувань за недотримання нормативів створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.


Виконавча дирекція Фонду повідомляє таке.

1. Дія наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України й Державної податкової адміністрації України від 02.08.99 р. №130/171/398 "Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів" припинено рішенням Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності" Міністерством праці і соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Державною податковою адміністрацією України".

Відповідне повідомлення вміщене в газеті "Урядовий кур'єр" від 04.10.2000 р. №181.

2. Відповідно до статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" підприємства (об'єднання), установи й організації (незалежно від форм власності і господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж встановлено нормою, зобов'язані щороку відраховувати у відділення Фонду України соціального захисту інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі цільові грошові кошти на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової і професійної реабілітації.

3. На нашу думку, тимчасово неможливо здійснювати вищезгадані відрахування до Фонду згідно з наказом, дія якого припинена.*

4. Незважаючи на припинення дії наказу "Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів", постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.91 р. №92 Фонду надані повноваження на здійснення контролю за своєчасним і повним надходженням грошових коштів від підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не забезпечують встановлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Виконавчий директор В. ХАБАРОВ

Примітки:

* Докладно аналогічну думку "ДК" викладено у статті "Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів нараховувати потрібно, але сплачувати не обов'язково", "ДК" №7/2001.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua