Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#12 '2001: Документи для роботи - Нові документи

4. Про надання пільг з податку на прибуток

Лист ДПАУ від 05.02.2001 р. №1400/7/15-0117


СУТТЄВО

Податкові зобов'язання інвесторів щодо податку на прибуток підприємств зменшуються на суму інвестицій, внесених (переданих) у вигляді коштів, векселів та активів за інвестиційними угодами, які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону про оподаткування прибутку підприємств, на період до завершення, але не пізніше ніж до 1 січня 2002 року, будівництва об'єктів житла для військовослужбовців та членів їх сімей, розпочатого до 1 липня 1997 року.


Державна податкова адміністрація України у зв'язку з численними запитами платників податків та податкових органів на місцях стосовно надання пільг з податку на прибуток інвесторам будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей у разі передачі незавершеного будівництва повідомляє.

Відповідно до пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року №568 "Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 року №1569,* якщо інвестор не виконує зобов'язань за інвестиційними угодами, укладеними до 1 липня 1997 року, та додатковими угодами (договорами), замовник може залучити нових інвесторів.

У разі продовження виконання цих угод (договорів) новим інвестором замовник вносить необхідні корективи до відповідних реєстрів з повідомленням про це органу Державної податкової адміністрації за місцем реєстрації підприємства. При цьому обсяг інвестицій, визначений у реєстрах, корегуванню не підлягає.

Згідно з пунктом 11, реєстри і програми, зазначені у пункті 10, надсилаються замовниками державним податковим адміністраціям у АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які визначають загальну суму по регіонах і подають для узагальнення дані до Державної податкової адміністрації та Головного управління Державного казначейства.

Крім того, відповідність реєстрів вимогам чинного законодавства перевіряють органи Державної податкової служби за місцем реєстрації підприємства-інвестора.

Згідно з пунктом 12 постанови, податкові зобов'язання інвесторів щодо податку на прибуток підприємств зменшуються на суму інвестицій, внесених (переданих) у вигляді коштів, векселів та активів за інвестиційними угодами, які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону, на період до завершення, але не пізніше ніж до 1 січня 2001 року, будівництва об'єктів житла для військовослужбовців та членів їх сімей, розпочатого до 1 липня 1997 року.

Зараховуються у зменшення податкового зобов'язання інвестора суми інвестицій, внесених за зазначеними інвестиційними угодами як з 1 липня 1997 року, так і до цієї дати.

Починаючи з 1 листопада 1999 року податкове зобов'язання інвесторів зменшується на суму коштів та матеріальних активів, спрямованих платниками податків на прибуток підприємств для завершення розпочатого до 1 липня 1997 року будівництва житла для військовослужбовців, за додатковими угодами (договорами).

Інвестиції, внесені платниками податків, що зазначені в абзацах першому і третьому цього пункту, враховуються у зменшення податкових зобов'язань таких платників податків у сумі, що не перевищує розміру податкових зобов'язань, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування.

Сума коштів і вартість активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які зменшують податкове зобов'язання інвестора, відображаються платником податку в рядку 42.8 додатка "П" до декларації про прибуток підприємства.

Інвестиції, спрямовані на завершення будівництва житла, яке не було передбачено інвестиційною угодою, укладеною відповідно до вимог пункту 22.3 статті 22 Закону України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" та внесеною до реєстру інвестиційних угод, не враховуються у зменшення податкового зобов'язання інвестора - платника податку на прибуток.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Постанову Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 р. №1569 "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №568" див. у "ДК" №46/2000.


Коментар ДК:

Зараховуються у зменшення податкового зобов'язання інвестора суми інвестицій, внесених для будівництва об'єктів житла для військовослужбовців та членів їх сімей як з 1 липня 1997 року, так і до цієї дати

Володимир БОРОВЕЦЬ
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua