Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#16 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 4 по 10 квітня 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 4 по 10 квітня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 4 по 10 квітня 2001 р.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Указ від 29.03.2001 р. №219/2001 "Про внесення змін до Указу Президента України від 28 лютого 1997 року №187"

Указом скасовано обов'язок підприємств державної та комунальної власності узгоджувати свої кошториси доходів і видатків з органами виконавчої влади, уповноваженими управляти відповідним майном.

Відтепер невиконання підприємствами зобов'язань зі сплати податків та виплати зарплати працівникам не буде підставою для розірвання контрактів з керівниками підприємств, що належать до сфери управління органів виконавчої влади.


КМ УКРАЇНИ

 • Постанова від 02.04.2001 р. №314 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні органи"

Постановою ухвалено, що легкові автомобілі, які перебувають на балансі державних органів і вивільняються у зв'язку з установленням ліміту згідно з цією постановою, підлягають реалізації за договірними цінами тільки підприємствам, що належать до сфери їх управління, або автогосподарствам, що надають послуги населенню, для подальшого використання у виробничій діяльності.


 • Постанова від 04.04. 2001 р. №318 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. №1911"

Не підлягає ліцензуванню експорт та імпорт продукції, яка перевозиться у контейнерах з особистим майном та предметами побуту. Ця продукція визначена у додатку 7 до Постанови КМУ від 28 грудня 2000 р. №1911 "Перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини й експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню у 2001 році"

Друкуватиметься у наступному числі


 • Постанова від 04.04.2001 р. №321 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. №997"

Створено спеціальний фонд держбюджету, куди рекламодавці тютюнових виробів та алкогольних напоїв зобов'язані спрямовувати не менш як 5% коштів, витрачених на поширення реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв, на виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкоголю.

Перерахування рекламодавцями коштів до спецфонду здійснюватиметься одночасно з переказом коштів виробникам та розповсюджувачам реклами. У платіжному дорученні крім обов'язкових реквізитів робиться примітка "на соціальну рекламну інформацію", а також зазначаються повне найменування виробника реклами та дата укладення угоди.


 • Постанова від 04.04.2001 р. №323 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. №1494"

Для підприємств житлового та комунального господарства, включаючи відомчі, на період до 1 січня 2003 р. збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,1.

Друкується в цьому номері


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Лист від 22.03.2001 р. №13-134/1270-1813 "Щодо використання довідок старого зразка (форма №01) на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті"

Нацбанк роз'яснює, що довідки форми №01 старого зразка, які були видані банками фізичним особам до набрання чинності Iнструкцією про переміщення валюти платіжних документів і платіжних карток через митний кордон України, дійсні протягом одного року з дня їх видачі.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 01.03.2001 р. №1405/5/15-0116 "Про розгляд листа (щодо визначення джерела, за рахунок якого здійснюються витрати на оплату днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві)"

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів підприємства за основним місцем роботи.

ДПАУ роз'яснює: оскільки зазначені виплати не пов'язані з оплатою праці, вони повинні здійснюватися за рахунок прибутку, що залишається у підприємства після сплати податків.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 06.03.2001 р. №1087/6/15-1116 "Про амортизацію основних засобів, внесених до статутного фонду"

Для цілей оподаткування Стандарт 7 "Основні засоби" застосовується в частині порядку формування первісної балансової вартості основних фондів, що складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Базою для розрахунку амортизаційних відрахувань звітного періоду за активами, внесеними до статутного фонду підприємства, визнається погоджена засновниками підприємства їх справедлива вартість.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 19.03.2001 р. №111 "Про затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 02.04.2001 р. за №295/5486)

Цим наказом внесено зміни щодо подання звітності.

На один день продовжено термін подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, який подається до органів податкової служби.

Відтепер платники збору подаватимуть його не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. У формі звіту показники зазначатимуться наростаючим підсумком з початку року.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортували на митну територію України підакцизні товари без сплати акцизного збору як податкові агенти, щомісячний звіт подаватимуть не пізніше 20 числа, наступного за звітним (раніше - до 15).

Прийнято Положення, яке визначатиме порядок нарахування та сплати акцизного збору, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору.

За рішенням платника розрахунок акцизного збору може бути надано податковій службі в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб. За кожну затримку або неподання розрахунку на платників накладається штраф 170 грн.

Наведено Порядок складання розрахунку акцизного збору суб'єктами підприємницької діяльності, які видають податковий вексель.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 21.03.2001 р. №3635/7/23-3117 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій підприємствами оптової торгівлі"

ДПАУ поз'яснює, що оптові підприємства при розрахунках за готівку теж мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій. За порушення цього порядку до порушників застосовується фінансова санкція у 5-кратному розмірі вартості проданих товарів, на які виявлено невідповідність.

Така санкція застосовуватиметься за наявності письмового попередження суб'єкта підприємницької діяльності про необхідність використовувати РРО.


 • Лист від 21.03.2001 р. №1336/6/15-1116 "Щодо відображення цінових різниць у податковому обліку"

ДПАУ вважає, що доларовий еквівалент застосовується, як правило, на продукцію, в структурі собівартості якої є значна частка імпорту.

Якщо угодою між покупцем і продавцем передбачено проведення оплати в національній валюті України, незалежно від валюти ціни контракту, за роз'ясненням ДПАУ, суб'єкти такого договору для оподаткування не відображають у податковому обліку жодних сум курсових різниць.

У разі фактичного перерахування покупцем компенсації витрат постачальника у зв'язку зі зміною курсу іноземної валюти за вищезгаданими поставками, фактично отримані суми відображаються у валових доходах продавця.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 21.03.2001 р. №3740/7/21-0117 "Про сплату акцизного збору виключно грошовими коштами"

Заборонено сплачувати акцизний збір з етилового та коньячного спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом взаємозаліків, зустрічних зобов'язань, векселями.

Але ця норма не поширюється на Порядок проведення відшкодування сум ПДВ у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, затверджений постановою КМУ від 07.12.99 р. №2215.

Її вимоги застосовуються виключно до платника акцизного збору лише за наявності безпосередньо у нього одночасно бюджетного відшкодування сум ПДВ та недоїмки з акцизного збору щодо спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 23.03.2001 р. №3904/7/15-1317 "Про порядок подання розрахунку та визначення суми податкових зобов'язань"

ДПАУ дає роз'яснення щодо порядку сплати вартості торгового патенту. Оплата вартості торгового патенту, залежно від виду діяльності, провадиться щомісяця (щокварталу) до 15 числа місяця, який передує звітному місяцю (кварталу), а короткотермінового - не пізніше ніж за 1 день до початку здійснення торговельної діяльності.

Оплата вартості спецпатенту - щомісяця до 15 числа місяця, який передує звітному місяцю. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з придбанням торгового патенту, за результатами діяльності не подають до податкового органу податкову декларацію чи розрахунок.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 26.03.2001 р. №3989/7/16-1117 "Роз'яснення з питань строків сплати податку на додану вартість та подання податкової звітності"

ДПАУ роз'яснює положення Закону від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" щодо податкової звітності з ПДВ. Цей Закон змінив термін подання декларації з ПДВ, але не змінив строки його сплати.

Тобто граничний строк сплати ПДВ за березень та I квартал 2001 року - 20.04, граничний строк подання податкової звітності з ПДВ за березень 2001 року - 20.04.2001 року, за I квартал 2001 року - 10 травня 2001 року.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 27.03.2001 р. №4016/7/15-1317 "Про терміни подання розрахунку та сплати єдиного податку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами"

Набрання чинності Законом України №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" не змінило термінів подання розрахунку про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та сплати єдиного податку.

Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 21.03.2001 р. №010/257 "Про надання роз'яснень (щодо митного оформлення вантажів та порядку оформлення перевезень давальницької сировини)"

Однією з підстав для митного оформлення вантажів може бути додаткова угода до контракту, якщо вона підписана сторонами договору - нерезидентами та резидентом.

Контракт, який укладається до вже діючого контракту після вивезення давальницької сировини за межі митної території України для переробки, має бути зареєстрований у порядку, визначеному для зовнішньоекономічних договорів.


 • Лист від 21.03.2001 р. №15/161 "Щодо нарахування митного збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці"

Зазначений вид митного збору справляється за кількість годин роботи одного працівника митниці, який здійснює митне оформлення товарів. Його нарахування здійснюється відповідно до Iнструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 р. №307.


 • Лист від 23.03.2001 р. №6/21-1440-ЕП "Щодо випадків неправильної класифікації окремих видів телефонних апаратів"

Держмитслужба інформує, що телефонні апарати з бездротовою трубкою, база яких підключається до дротової системи телефонного зв'язку, класифікуються у товарній підсубпозиції 8517 10 000 (електричні телефонні або телеграфні апарати для провідного зв'язку).

Мобільні радіотелефони, які не підключаються до дротової системи телефонного зв'язку, класифікуються у товарній позиції 8525 20 900 (апаратура передавальна для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку).


КОМІТЕТИ ВР УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Лист від 20.03.2001 р. №06-10/167 "Щодо надання роз'яснення по визначенню терміна "арифметична помилка або описка"

Комітет дає роз'яснення термінам "арифметична помилка або описка", які застосовувалися при прийнятті рішення про незастосування фінансових санкцій у вигляді штрафів до платника податку під час перевірки податковими органами.

Водночас повідомляється, що з набранням чинності Законом "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" норми Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (тобто з 01.04.2001 р.), зокрема пункти 20.2 - 20.7, втратили чинність.

Друкується в цьому номері


МІНФІН
 • Лист від 14.02.2001 р. №041-407-107/12-157 "Про розрахункові документи"

Лист стосується документів, що підтверджують витрати на оплату вартості проживання у готелях. На думку Мінфіну, таким документом повинен бути розрахунковий документ (надрукований реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну), в якому зазначено прізвище працівника, скерованого у відрядження, термін проживання і вартість основних та додаткових послуг, отриманих у готелі.


МІНПРОМПОЛІТИКИ
 • Наказ від 16.12.1997 р. №332 "Про порядок погодження в Мінпромполітики України питань, пов'язаних з відчуженням основних фондів підприємств"

Запроваджено єдиний системний підхід до порядку вирішення питань, пов'язаних з обліком, звітністю та відчуженням, консервацією, передачею під заставу та відображенням руху основних фондів у балансах підприємств, що належать до сфери управління Мінпромполітики.


МІНАГРОПОЛІТИКИ
 • Лист від 14.02.2001 р. №37-25-2-13/1051 "Майно за борги"

Майно, яке виділялось у господарстві для погашення заборгованості платежів до бюджету всіх рівнів, Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування, розподіляється між членами КСП.

Мінагрополітики вважає за доцільне на вартість майна, яким забезпечувалася сума списаної заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету і позабюджетних фондів, збільшити пайовий фонд і провести його допаювання між пайовиками.


 • Наказ від 29.03.2001 р. №85 "Про затвердження Методики обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих"

Методика включає порядок обчислення трудового внеску та порядок розрахунку розміру індивідуального майнового паю. Розмір паю залежить від величини скоригованої зарплати всіх працівників за весь період, прийнятий для розрахунку.


МІНТРАНС
 • Лист від 16.03.2001 р. №20/1-7-14310 "Про ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом"

Мінтрансом прийнято рішення про початок з 20 березня 2001 року ліцензування автомобільних перевезень. Практичною роботою в цьому плані займатимуться обласні автотранспортні управління та Українське бюро з ліцензування автомобільних перевезень.


МІН'ЮСТ
 • Лист від 22.02.2001 р. №33-41-249 "Про надання роз'яснення щодо державної реєстрації нормативно-правових актів про внесення змін і доповнень до наказів Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 р. №553 "Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" та від 12.10.99 р. №554 "Про внесення змін до форми Книги обліку прибутків і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи і Порядок її ведення"

Державній реєстрації у Мін'юстиції підлягають нормативно-правові акти, що стосуються свобод і законних інтересів громадян або які мають міжвідомчий характер.

Про зупинення дії нормативно-правового акта повинно бути повідомлено Держпідприємництвом у засобах масової інформації, але не раніше місяця після ухвалення рішення щодо необхідності усунення виявлених порушень у нормативному акті. У цьому випадку обов'язковим є письмове повідомлення центрального органу виконавчої влади, який видав цей документ.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Наказ від 12.03.2001 р. №191 "Про визнання наказів Міністерства внутрішніх справ України від 26.10.94 р. №580 та від 24.03.98 р. №190 такими, що втратили чинність"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 02.04.2001 р. за №301/5492)

Втратили чинність наказ МВС від 26.10.94 р. №580 "Про затвердження Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи" та наказ МВС від 24.03.98 р. №190 "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи, затвердженого наказом МВС України від 26 жовтня 1994 р. №580".


ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
 • Лист від 02.03.2001 р. №7/7-161 "Щодо визначення розміру витрат з надання послуг генпідрядними будівельно-монтажними організаціями субпідрядним"

При розрахунку витрат з надання послуг субпідрядним організаціям генпідрядні організації виходять з ринкової вартості послуг та вартості обсягів робіт, які підлягають виконанню з наданням послуг генпідрядником.

Середній розмір накладних витрат (адміністративно-господарські витрати тощо) становить 1 відсоток від ринкової вартості субпідрядних робіт.


ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ МІНПРАЦІ
 • Лист від 23.03.2001 р. №ДЦ-05-901 "Щодо введення Iнструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття й обліку їх надходження у Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття"

З прийняттям Закону України від 11 січня 2001 року №2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" платники збору на випадок безробіття, що були зареєстровані в центрах зайнятості до 1 січня 2001 року, не повинні проходити перереєстрацію.

Внески на соцстрахування на випадок безробіття не входять до системи оподаткування, і тому суб'єкти підприємницької діяльності, що використовують найманих працівників, сплачують збори незалежно від того, яку систему оподаткування вони обрали - загальну чи спрощену (сплачують єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, оплачують спеціальний торговий патент).

Якщо найманий працівник у вільний від роботи час виконує на тому ж або іншому підприємстві роботи з цивільно-правових угод, то він не сплачує страхові внески з винагороди за роботу за цією угодою.


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
 • Постанова від 12.03.2001 р. №7 "Про затвердження Порядку проведення органами Пенсійного фонду України списання та розстрочення податкового боргу (недоїмки) зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Списанню підлягатимуть суми боргу зі збору до Пенсійного фонду, які виникли станом на 31 грудня 1999 року. Ці суми мають бути відображені у рядку 10 "Списана заборгованість" звіту за формою №4-ПФ.

Списання розстрочених сум боргу не відображаються у звіті. Розстрочення надається на 60 календарних місяців з місяця виникнення боргу, включаючи такий місяць, за ухваленим рішенням про розстрочення та договором про розстрочення між районним відділом ПФ та платником.

Друкуватиметься у наступному числі


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 4 по 10 квітня 2001 р.

 • Указ Президента від 29.03.2001 р. №219/2001 "Про внесення змін до Указу Президента України від 28 лютого 1997 року №187"

"УК" від 05.04.2001 р. №61 (1988), моніторинг "Документів для роботи" №16/2001 р.

 • Постанова від 28.03.2001 р. №287 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. №574"

"УК" від 05.04.2001 р. №61 (1988), моніторинг "Документів для роботи" №15/2001 р.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua