Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#16, квітень 2001р.
Розділ " ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ"
МОНІТОРИНГ

Аналіз документів, оприлюднених з 4 по 10 квітня 2001 року :
Президент України - КМ України - Національний банк - Державна податкова адміністрація - Державна митна служба - Комітети ВР України з питань фінансів і банківської діяльності - Мінфін - Мінпромполітики - Мінагрополітики - Мінтранс - Мін'юст - Міністерство внутрішніх справ - Держбуд України - Державний центр зайнятості Мінпраці - Пенсійний фонд


НОВІ ДОКУМЕНТИ

ШТРАФНІ САНКЦІЇ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПОДАТКІВЦЯМИ

1. Наказ ДПАУ "Про затвердження Iнструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби" від 17.03.2001 р. №110

2. Iнструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби

Додатки до Iнструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби.

Додаток 1. Рішення № про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства

Додаток 2. Рішення № про застосування та стягнення сум штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгодженого податкового зобов'язання

Додаток 3. Журнал обліку рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій за результатами документальних (попередніх) перевірок

Коментар "ДК". Iнструкція встановила порядок застосування та стягнення всіх штрафних (фінансових) санкцій, які можуть накладатися органами податкової служби


ТОРГОВІ ПАТЕНТИ

3. Лист ДПАУ "Про порядок подання розрахунку та визначення суми податкових зобов'язань (витяг)" від 23.03.2001 р. №3904/7/15-1317


КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

4. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Iнструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" від 19.02.2001 р. №69

5. Iнструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України

Додаток 1 до Iнструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України. Структура та зміст символів звіту про касові обороти (місячний і щоденний)

Додатки 5-8 до Iнструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України

Додаток 5. Прогнозний розрахунок касових оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку

Додаток 6. Заявка-розрахунок для встановлення ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки на 200_ р.

Додаток 7. Календар видачі заробітної плати на 200_ р.

Додаток 8. Зведений календар видачі заробітної плати на 200_ р.

Коментар "ДК". Заявку-розрахунок на визначення ліміту каси треба подавати до 1 березня. Підприємства, які не застосовують РРО, можуть допускати переліміт каси після інкасації лише 4 рази на місяць


АКЦИЗНИЙ ЗБІР

6. Лист ДПАУ "Про сплату акцизного збору виключно грошовими коштами" від 21.03.2001 р. №3740/7/21-0117


ФОРС-МАЖОР ПРИ СПЛАТІ ПОДАТКІВ

7. Наказ ДПАУ "Про затвердження Порядку застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 19.03.2001 р. №113

8. Порядок застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

Коментар "ДК". У разі форс-мажорних обставин можна відстрочити подання декларації (сплату податків) на термін тривалості форс-мажору + 80 календарних днів


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

9. Лист ДПАУ "Роз'яснення з питань строків сплати податку на додану вартість та подання податкової звітності" від 26.03.2001 р. №3989/7/16-1117

Коментар "ДК". ДПА України стверджує, що граничний строк сплати ПДВ за березень та I квартал 2001 року - 20 квітня


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

10. Лист Комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності "Про надання роз'яснення щодо визначення терміна "арифметична помилка або описка" від 20.03.2001 р. №06-10/167

Коментар "ДК". За арифметичні помилки у визначенні податкових зобов'язань тепер штрафуватимуть

11. Лист ДПАУ "Щодо деяких питань ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів" від 22.02.2001 р. №2259/7/15-1117

Коментар "ДК". Коригуванню на суму приросту (убутку) запасів підлягають всі валові витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів

12. Лист ДПАУ "Щодо порядку застосування пункту 18.3 статті 18 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 26.02.2001 р. №922/6/15-1116

Коментар "ДК". ДПА України вважає, що збільшення валових витрат щодо запасів, які придбані у нерезидентів, розташованих в офшорних зонах, але ще не оплачені, не проводиться

13. Лист ДПАУ "Щодо відображення цінових різниць у податковому обліку" від 21.03.2001 р. №1336/6/15-1116

14. Лист ДПАУ "Щодо витрат, які не підлягають амортизації" від 01.02.2001 р. №495/6/15-1116

Коментар "ДК". Витрати, одержані підприємствами у вигляді трансфертів, не включаються до валового доходу платника податку, не підлягають амортизації та здійснюються за рахунок відповідних джерел фінансування

15. Лист ДПАУ "Про амортизацію основних засобів, внесених до статутного фонду" від 06.03.2001 р. №1087/6/15-1116


ЄДИНИЙ ПОДАТОК

16. Лист ДПАУ "Про деякі питання реєстрації платників єдиного податку" від 19.02.2001 р. №2077/7/29-0119

17. Лист ДПАУ "Про терміни подання розрахунку та сплати єдиного податку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами" (витяг) від 27.03.2001 р. №4016/7/15-1317


ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК

18. Наказ ДПАУ "Про затвердження Змін та доповнень до Iнструкції "Про прибутковий податок з громадян"від 14.02.2001 р. №53

19. Зміни та доповнення до Iнструкції "Про прибутковий податок з громадян"

Коментар "ДК". Бухгалтерам слід подавати до 15 лютого звіт за формою №11 щодо річного перерахунку прибуткового податку. Прибутковий податок визначається в гривнях з копійками, без округлень до цілого числа при перевищенні 50 копійок


ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

20. Постанова КМУ "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. №1494" від 04.04.2001 р. №323

Коментар "ДК". Понижуючий коефіцієнт до збору за спеціальне використання водних ресурсів для підприємств житлового та комунального господарства застосовуватиметься до 1 січня 2003 року


КОДИ БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

21. Лист Держказначейства України "Про зарахування окремих видів платежів до Державного бюджету України" від 23.03.2001 р. №06-09/378-2286


ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

22. Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. №574" від 28.03.2001 р. №287

Коментар "ДК". У випадках, визначених Держмитслужбою, скасовано різноколірність бланків вантажної митної декларації при їх виготовленні за допомогою комп'ютерів


ЕНЕРГОНОСІЇ

23. Постанова КМУ "Про продовження терміну дії окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. №599" від 04.04.2001 р. №324

Коментар "ДК". Нафтовидобувні області можутьз 1 травня 2001 року до 1 січня 2002 року залишити собі 15 відсотків видобутої нафти


ІНДЕКСИ

24. Індекси інфляції, курси валют

© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua