Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 12 по 18 квітня 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 12 по 18 квітня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 12 по 18 квітня 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 22.03.2001 р. №2330-III "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік"

На 2001 рік затверджено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 311,3 гривні.

Окремо встановлено також прожитковий мінімум для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 276,48 гривні, дітей віком від 6 до 18 років - 345,66 гривні, працездатних осіб - 331,05 гривні, осіб, які втратили працездатність, - 248,77 гривні.

У зв'язку з цим буде внесено зміни до законів України, в яких межа малозабезпеченості застосовується як розрахункова величина.

Друкується в цьому номері


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК

 • Постанова від 20.03.2001 р. №114 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті"

Встановлено, що юридичні особи - нерезиденти можуть відкривати на території України як поточні рахунки в національній та іноземній валюті, так і депозитні. Представництва юридичних осіб - нерезидентів можуть відкривати поточні рахунки як у національній, так і в іноземній валюті.

До надання суб'єктом підприємницької діяльності до банку повідомлення з відміткою про взяття рахунка на облік податковим органом операції за таким рахунком здійснюються лише щодо зарахування коштів. Реєстрацію відкриття рахунка в податкових органах відтепер покладено на клієнта.

У разі зміни місцезнаходження власник рахунка має додатково до копії свідоцтва про реєстрацію надати до банку засвідчену копію змін до установчих документів. При відкритті рахунків фізичними особами обов'язковим стало надання довідки податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера.

Визначено, що банки відкривають поточні рахунки суб'єктам підприємницької діяльності протягом 10 календарних днів після отримання банком повного пакета документів.

Значні зміни внесено до порядку відкриття рахунків типу "Н".

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 19.03.2001 р. №3544/7/16-1117 "Щодо окремих питань справляння податку на додану вартість"

ДПАУ роз'яснює, що до операцій з продажу вугілля, електричної та теплової енергії, газу, з водопостачання, технічного обслуговування ліфтів та систем протипожежної безпеки в житловому фонді, відвантажених (наданих) до 1 січня 2001 року, але не оплачених до вказаної дати, у 2001 році застосовується касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту у продавців та визначення податкового кредиту.


 • Наказ від 20.03.2001 р. №117 "Про внесення змін та доповнень до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 10.04.2001 р. за №327/5518)

Положення про Реєстр платників податку на додану вартість приведено у відповідність до змін, внесених Законом від 14.09.2000 р. №1955-III "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість".

Платники податків, які не підпадають під визначення платників ПДВ у зв'язку з меншими, ніж 3600 н. м. д. г., обсягами оподатковуваних операцій - протягом будь-якого періоду за останні 12 календарних місяців, мають право бути зареєстрованими як платники ПДВ за власним бажанням.

Якщо для платників ПДВ встановлено інші ознаки, ніж досягнення належних обсягів, на них не поширюються зобов'язання реєструватися при досягненні 3600 н. м. д. г.

Реєстрація платника ПДВ здійснюється за заявою особи не пізніше 20-го календарного дня, що настає за останнім днем 12-місячного періоду, в якому було перевищено 3600 н. м. д. г.

Для осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти незалежно від обсягів продажу - не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку здійснення такої діяльності.

Платник ПДВ перестає бути платником ПДВ тільки після анулювання Свідоцтва платника ПДВ та виключення його з Реєстру платників за власною заявою, якщо на це є законні підстави. Залежно від обставин, датою виключення з Реєстру вважається дата подання заяви або дата закінчення терміну дії Свідоцтва.

Наведено нову редакцію заяви про виключення з Реєстру.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 22.03.2001 р. №96/2/18-2010 "Про терміни подання звітності і сплати місцевих, ресурсних і рентних платежів"

За роз'ясненням ДПАУ, щомісячна і щоквартальна сплата платежів за землю, фіксованого сільськогосподарського податку, плати за користування надрами встановлена для забезпечення рівномірності наповнення бюджетів.

А визначена платниками річна сума платежу з розбивкою по місяцях у поданій наперед декларації є податковим зобов'язанням, на яку може нараховуватися пеня у разі його несвоєчасного погашення.

На думку ДПАУ, платник має право самостійно обрати форму звітності за цими платежами з визначенням річного розміру податкового зобов'язання і декларуванням його наперед на початку року.

ДПАУ вважає за доцільне прийняти базовим податковим періодом для місцевих податків і зборів, для яких рішенням органу місцевого самоврядування встановлено терміни подання розрахунку, той період, за який рішенням вказаного органу встановлено необхідність сплати.

Друкуватиметься у наступному числі


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Наказ від 22.03.2001 р. №201 "Про внесення змін до Інструкції про порядок справляння ввізного (імпортного) мита"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 06.04.2001 р. за №317/5508)

Перелік товарів, які при ввезенні в Україну не підлягають обкладенню ввізним митом, визначається відповідно до чинного законодавства. Класифікатор звільнень від обкладення ввізним митом виключено з Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 28.03.2001 р. №219 "Про внесення змін до Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 06.04.2001 р. за №314/5505 )

Наказом Держмитслужби внесено доповнення до деяких граф 4 розділу "Порядок заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митного режиму транзиту" вантажної митної декларації.


МІНПРАЦІ, МІНФІН, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Наказ від 26.03.2001 р. №126/306/50 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок надходження, обліку й витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 06.04.2001 р. за №316/5507)

Нормативи робочих місць на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і господарювання, призначених для працевлаштування інвалідів, визначатимуть не місцеві державні адміністрації, а місцеві ради.

Структурні підрозділи підприємств, що мають окремий баланс і рахунки у відділеннях банків, не підлягають окремій реєстрації як платники внесків.

Визначено поняття "робоче місце інваліда".

Бюджетна позика, яка надається Фондом підприємствам для створення робочих місць для інвалідів, підлягає обов'язковому поверненню. У разі неперерахування підприємствами коштів у встановлений строк відділення Фонду будуть в обов'язковому порядку пред'являти платникові претензію про заборгованість.

Друкується в цьому номері


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Наказ від 14.03.2001 р. №62 "Про затвердження Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 04.04.2001 р. за №305/5496)

Порядок розподілу та використання майна КСП включає формування груп майна КСП, передачу майна підприємствам-правонаступникам, видачу підприємствами невитребуваних паїв на вимогу співвласників, використання майна, яке не підлягає паюванню та об'єктів соцінфраструктури.


 • Наказ від 14.03.2001 р. №63 "Про затвердження Порядку оформлення правонаступництва за зобов'язаннями реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 04.04.2001 р. за №306/5497)

Порядок визначає процедуру передачі правонаступникам майнових прав і обов'язків за зобов'язаннями реорганізованого КСП та документальне оформлення правонаступництва.

Основною умовою реорганізації КСП є прийняття рішення вищим органом управління КСП.

Наведено порядок та способи реорганізації, визначення наявності та обсягів правонаступництва.


 • Лист від 26.03.2001 р. №37-40-2-15/2365 "Про порядок реорганізації акціонерних товариств"

У листі Мінагрополітики дано відповіді на запитання: чи можуть загальні збори працівників-акціонерів прийняти рішення про припинення діяльності акціонерного товариства у зв'язку з реформуванням, яким шляхом розпайовується майно ВАТ, як правильно реорганізувати сільськогосподарське ВАТ.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 27.03.2001 р. №2-221/2087 "Про оренду"

Розглянуто питання оренди об'єктів державного майна. Вказано на те, що не можуть бути об'єктами оренди цілісні майнові комплекси державних та казенних підприємств, а також цілісні майнові комплекси їх структурних підрозділів.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО, МІНЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 • Наказ від 19.03.2001 р. №52/105 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 06.04.2001 р. за №319/5510)

Ліцензійні умови поширюються на всі суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності, що здійснюють збирання та заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини.

Збирання фізичними особами та реалізація окремих видів відходів як вторинної сировини спеціалізованим підприємствам, а також діяльність юридичних осіб, пов'язана з накопиченням та реалізацією вторсировини, яка утворюється в результаті їх діяльності, не ліцензуються.

Встановлено організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності із збирання та заготівлі вторсировини.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО, МВС
 • Наказ від 21.03.2001 р. №53/213 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 04.04.2001 р. за №307/5498)

Ліцензійними умовами встановлено організаційні, технологічні та режимні вимоги провадження зазначеної господарської діяльності. Формування справ з ліцензування вказаних видів господарської діяльності здійснює відділ дозвільної системи Головупру адміністративної служби міліції МВС України.

Наведено загальні вимоги до приміщень, де здійснюється зазначена господарська діяльність, вимоги до провадження такої господарської діяльності, перелік особливих вимог.


ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
 • Лист від 27.02.2001 р. №01-03/79 "Про правомірність надання реєстру реєстраційній комісії, призначеній особами, які володіють 10% і більше акцій емітента"

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори.

За вимогою та за рахунок Ініціативної групи таких акціонерів реєстратор зобов'язаний надіслати акціонерам повідомлення про скликання позачергових загальних зборів. За таких обставин до Ініціативної групи переходить повноваження правління по скликанню загальних зборів.


ДКЦПФР
 • Рішення від 04.03.2001 р. №91 "Про внесення змін та доповнень до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2000 р. №245 "Про здійснення кодифікації (нумерації) цінних паперів"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 10.04.2001 р. за №324/5515)

Відтепер кодифікації підлягатимуть також інвестиційні сертифікати на підставі даних, що подаються учасниками Національної депозитарної системи.

Встановлено, що емітенти цінних паперів, що визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за умови визначення джерел покриття витрат Національного депозитарію України на кодифікацію цінних паперів, тільки в 2001 році не нестимуть витрат у зв'язку з присвоєнням, отриманням та оприлюдненням кодів цінних паперів.

Призначення кодів цінних паперів здійснюється при надходженні всіх необхідних документів та відомостей, передбачених порядком отримання кодів цінних паперів.


 • Лист від 22.03.2001 р. №2553/14 "Про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури"

Наведено інформацію про порядок погашення заборгованості підприємства-банкрута ліквідаційною комісією.

Кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з найманими працівниками та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій розподіляються між учасниками товариства у 6-місячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
 • Лист від 22.03.2001 р. №11/1394 "Про формування звіту до системи персоніфікованого обліку відомостей та подання його до місцевого відділу ПФ України"

Пенсійний фонд рекомендує, за наявності технічних можливостей у роботодавця (наявність ПК), формувати електронний звіт.

Для цього ПФ безкоштовно надаватиме програму "Автоматизоване робоче місце роботодавця для підготовки звітів до системи персоніфікованого обліку відомостей про доходи, трудовий стаж та розмір внесків" (АРМ-Р). Наведено переваги застосування зазначеної автоматизованої системи АРМ-Р у роботодавців.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 12 по 18 квітня 2001 р.

 • Закон від 22.03.2001 р. №2330-III "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік"

"УК" від 14.04.2001 р. №68 (1995), "Документи для роботи" №17/2001.

 • Постанова від 04.04.2001 р. №318 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. №1911"

"УК" від 11.04.2001 р. №65 (1992), "Документи для роботи" №17/2001.

 • Лист Міністерства аграрної політики України від 26.03.2001 р. №37-40-2-15/2365 "Про порядок реорганізації акціонерних товариств"

"УК" від 12.04. 2001 р. №66 (1993), моніторинг "Документів для роботи" №17/2001.

 • Лист ДКЦПФР від 22.03.2001 р. №2553/14 "Про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури"

"УК" від 12.04. 2001 р. №66 (1993), моніторинг "Документів для роботи" №17/2001.

 • Лист Держпідприємництва від 27.03.2001 р. №2-221/2087 "Про оренду"

"УК" від 12.04. 2001 р. №66 (1993), моніторинг "Документів для роботи" №17/2001.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua