Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Документи для роботи - Нові документи

1. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

Постанова Правління НБУ від 20.03.2001 р. №114

Зареєстрована в Мін'юсті України 04.04.2001 р. за №309/5500

Чинна з 15.04.2001 р.

Відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про Національний банк України", законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"* і "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами",** а також з метою вдосконалення роботи комерційних банків щодо відкриття та ведення рахунків клієнтів Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. №527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 р. за №819/3259 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) забезпечити доведення цих Змін до відома територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

Комерційним банкам довести зазначені Зміни до відома своїх клієнтів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент платіжних систем (В. М. Кравець) і територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В. СТЕЛЬМАХ

Примітка:

* Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" див. у "ДК" №38/2000.

** Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" див. у "ДК" №10/2001.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua