Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Документи для роботи - Нові документи

2. Зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

Коментар ДК:

Поточні рахунки для підприємств та підприємців, які використовують робітників, відкриваються лише при поданні документа, що підтверджує реєстрацію платником соціальних страхових внесків

Постановою НБУ від 20.03.2001 р. №114 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті" (далі - Постанова) скасовано поняття основного і додаткового рахунків.

Юридичним особам - нерезидентам надано можливість відкривати депозитні рахунки в іноземній та національній валюті. Реєстрацію відкриття рахунка в податкових органах відтепер покладено на клієнта.

Тепер поточні рахунки для підприємств та підприємців, які використовують найману робочу силу, відкриваються при поданні документа, що підтверджує реєстрацію платником соціальних страхових внесків, для підприємств також необхідна довідка про надання коду ЄДРПОУ (кількість документів, які потрібні при відкритті рахунка підприємства, збільшилася з 6-ти до 8-ми).

Банки відкривають поточні рахунки суб'єктам підприємницької діяльності протягом 10-ти календарних днів після отримання банком повного пакета документів.

Постановою внесено зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, яку затверджено постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. №527 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.98 р. за №819/3259.

Постановою встановлено, що тепер юридичні особи - нерезиденти можуть відкривати на території України як поточні рахунки в національній та іноземній валюті (для здійснення інвестицій), так і депозитні. Представництва юридичних осіб - нерезидентів можуть відкривати поточні рахунки як в національній, так і в іноземній валюті.

Раніше юридичні особи - нерезиденти (крім нерезидентів-інвесторів) могли відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валюті на території України тільки своєму представництву. Тобто фактично юридичним особам - нерезидентам надано можливість відкривати депозитні рахунки в іноземній та національній валюті, що збільшить обсяг кредитних ресурсів комерційних банків та сприятиме здешевленню кредитів.

Також тепер при відкритті рахунка типу "Н" представництву юридичної особи - нерезидента (типу "П" постійному представництву) до уповноваженого банку не треба подавати індивідуальну ліцензію Кримського республіканського, обласного чи в м. Києві і Київській області управління Національного банку України на відкриття рахунка (Постановою скасовано ліцензування відкриття рахунка типу "П", але залишено для типу "Н").

Натомість необхідно подати копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчене нотаріально.

Реєстрацію відкриття рахунка в податкових органах відтепер покладено на клієнта. Раніше установа банку зобов'язана була повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка (включаючи день відкриття або закриття).

Нагадаємо, що тепер санкція за невчасне повідомлення про відкриття (закриття) рахунка становить двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн, а раніше, до прийняття Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Скасовано поняття основного і додаткового рахунків

У зв'язку зі скасуванням картотеки, згідно із Законом України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (див. "Документи для роботи" №10/2001), скасовано поняття основного і додаткового рахунків.

Тепер клієнтам банків не слід зайвий раз напружуватися в разі відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті і протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття наступного рахунка визначати один з рахунків у національній валюті як основний, на якому обліковуватиметься заборгованість, що списується (стягується) у безспірному порядку, і повідомляти номер цього рахунка податковому органу, в якому він обліковується як платник податків, за місцем своєї реєстрації та банкам, у яких відкриті додаткові рахунки в національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті.

При зміні (у тому числі у зв'язку із закриттям) основного рахунка суб'єкт підприємницької діяльності, який має податкову заборгованість, тепер не зобов'язаний надавати до установи банку, де обліковується картотека заборгованості (якої тепер немає), письмову згоду податкового органу за місцем його реєстрації як платника податків та письмову згоду установи банку, в якому відкривається основний рахунок, на переведення картотеки заборгованості.

У разі зміни місцезнаходження власник рахунка має додатково до копії свідоцтва про реєстрацію подати до банку засвідчену копію змін до установчих документів. Раніше у разі зміни місцезнаходження власник рахунка протягом трьох днів з дня внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності зобов'язаний був подати до установи банку лише нову копію свідоцтва про реєстрацію з внесеними змінами, завірену нотаріально чи органом, який його видав.

Постановою вперше визначено, що банки відкривають поточні рахунки суб'єктам підприємницької діяльності протягом 10-ти календарних днів після отримання банком повного пакета документів. Раніше жодних строків відкриття рахунків не було, і власне відкриття здійснювалося протягом 1-2 днів.

Сподіваємося, що міжбанківська конкуренція не дозволить затягнути відкриття звичайного поточного рахунка аж на 10 днів, адже за наявності комп'ютерної техніки відкрити рахунок можна не за 10 днів, а за 10 хвилин.

Без реєстрації в страхових та Пенсійному фондах поточний рахунок не відкриєш

Постановою запроваджено подання додаткових документів, які необхідні при відкритті рахунків у банках. Тепер установи банків відкривають депозитні рахунки підприємствам, що використовують найману працю, за умови надання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.

Ця вимога не є примхою НБУ, а передбачена статтею 49 Закону України від 23.09.99 р. №1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (див. "Документи для роботи" №38/2000), яка передбачає, що установи банків відкривають розрахункові (поточні) рахунки платникам страхових зборів за умови пред'явлення документа, що підтверджує реєстрацію платника соціальних страхових внесків, а інші рахунки, включаючи валютні, позикові, депозитні тощо,- при пред'явленні ними документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.

Тобто тепер поточні рахунки для підприємств та підприємців, які використовують найманих працівників, відкриваються при поданні документа, що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків, або його копії, засвідченої нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

Наразі таку вимогу виконати досить важко, адже єдиного документа, що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків, немає: зараз в Україні є 3 фонди соціального страхування (Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням та Фонд соціального страхування на випадок безробіття), і кожен з них видає свій документ щодо взяття на облік, а тому єдиний документ, як того вимагає Постанова, подати неможливо, можна подати документи, а це велика різниця.

Однак в особливо складному становищі опинилися фізичні особи - платники єдиного податку, у яких є наймана робоча сила. Вони не повинні нічого утримувати та нараховувати до соціальних фондів, але на облік там стати тепер мусять (хоча так воно на місцях і було). Однак вихід зі ситуації є - спочатку відкривати рахунок в банку, а потім приймати людей на роботу.

Також підприємствам тепер при відкритті поточного рахунка слід подавати копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку.

До цих нововведень підприємствам слід було подавати 6 документів (зараз уже 8):

1) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

3) копію зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє;

4) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

5) картку зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією;

6) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

У разі ліквідації підприємств закриття рахунка тепер здійснюється не на підставі заяви довільної форми власника рахунка, а згідно зі зразком, який затверджено новим додатком 7 до Інструкції.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua