Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Документи для роботи - Нові документи

3. Про затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України

Наказ ДПАУ від 19.03.2001 р. №111

Зареєстрований у Мін'юсті України 02.04.2001 р. за №295/5486
Чинний з 13.04.2001 р.

Відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"* та Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року №28 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 року №275" наказую:

1. Затвердити Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору (додається).

2. Начальнику Головного управління акцизного збору та моніторингу ринку підакцизних товарів Козодою О. С. подати цей наказ до Міністерства юстиції для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у 10-денний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування і надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. У Наказі Державної податкової адміністрації України від 3 серпня 1999 року №404 "Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 5 серпня 1999 року за №534/3827:

у пункті 2 слова "до 20 числа місяця" замінити на слова "не пізніше 20 числа місяця";

у додатку до Наказу "Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства":

у графі "Показники" рядка 1 слова "за звітний місяць" виключити;

у назві графи "Наростаючим підсумком з початку звітного періоду" слово "періоду" замінити на слово "року".

5. У пункті 3 Порядку позбавлення статусу податкового агента, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 6 січня 2000 року №4 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2000 року за №16/4237, слова "до 15-го числа" замінити на слова "не пізніше 20-го числа".

6. Визнати таким, що втратив чинність, Наказ Головної державної податкової інспекції України від 25 грудня 1995 року №99 "Про затвердження Положення про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1995 року за №488/1024 (зі змінами і доповненнями).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Оперенка Г. М.

Голова М. АЗАРОВ

Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" див. у "ДК" №10/2001.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua