Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 18 по 24 квітня 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 18 по 24 квітня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 18 по 24 квітня 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 15.03.2001 р. №2299-III "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"

Визначені основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування шляхом створення пайового інвестиційного фонду, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням та залученням коштів інвесторів для отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

Залежно від порядку здійснення діяльності інститут спільного інвестування (IСI) може бути відкритого, інтервального та закритого типу, а також строковим або безстроковим.

Встановлено граничну кількість цінних паперів, яку може придбати один емітент в активах IСI. Управління активами IСI здійснює компанія з управління активами, якою може бути юридична особа. Не менше 10% активів IСI відкритого та інтервального типу повинні утримуватися в коштах на банківських депозитах.


 • Закон від 22.03.2001 р. №2322-III "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"

Створено ще одну спеціальну економічну зону - "Закарпаття", в якій на 30 років встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності.

Суб'єкти підприємницької діяльності можуть створюватися на території СЕЗ "Закарпаття" тільки за погодженням з органом господарського розвитку, а за межами зони не можуть мати філій, відділень, інших відокремлених підрозділів. У СЕЗ "Закарпаття" заборонено займатися гральним бізнесом і створювати казино.

При ввезенні товарів на територію СЕЗ для використання в її межах не справляються ввізне мито та ПДВ. Не підлягає ліцензуванню та квотуванню імпорт товарів для власного виробництва та експорт повністю вироблених у СЕЗ товарів.

Податок на прибуток зменшено до 20%, а доходи, одержані нерезидентами з джерелом походження з СЕЗ "Закарпаття", оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування.

Друкуватиметься у наступних числах


 • Закон від 22.03.2001 р. №2323-III "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Миколаїв"

Законом встановлено, що на період функціонування спеціальної економічної зони "Миколаїв" у відповідні закони вносяться податкові пільги для суб'єктів підприємницької діяльності.

У разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних) з-за меж митної території України ввізне мито та податок на додану вартість не справляються, а у разі вивезення товарів та інших предметів вивізне мито не справляється, а ПДВ справляється за нульовою ставкою.

Суб'єкти спеціальної економічної зони "Миколаїв" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території спеціальної економічної зони "Миколаїв"), які реалізують на території цієї зони інвестиційні проекти, звільняються від сплати земельного податку.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 • Закон від 22.03.2001 р. №2324-III "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір"

Внесено уточнення у визначення поняття "акцизний збір". Відповідно до Закону, це не податок на споживачів окремих товарів, а непрямий податок на окремі товари, визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів.

Обов'язки податкового агента можуть виконувати також і дочірні підприємства, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи підприємства з іноземною інвестицією. Державний орган, що здійснює продаж підакцизних товарів, вилучених з вільного обігу або конфіскованих, не може бути податковим агентом.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизні товари з давальницької сировини, є платниками акцизного збору у разі встановлення на такі товари ставки акцизного збору у твердих сумах. Об'єктом оподаткування будуть також обсяги відвантажених підакцизних товарів (продукції), виготовлених з давальницької сировини.

Дата виникнення податкових зобов'язань з продажу підакцизних товарів (продукції) визначається або за датою зарахування коштів від покупця, або за датою відвантаження товарів. Власник готової продукції, виготовленої на давальницьких умовах, сплачує акцизний збір виробнику не пізніше дня відвантаження готової продукції.

Відтепер підлягатиме оподаткуванню акцизним збором оборот з реалізації етилового спирту, що використовується для виготовлення лікарських засобів і ветеринарних препаратів.

Ці положення поширюватимуться на правовідносини, які виникли після набрання чинності цим Законом.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 22.03.2001 р. №2334-III "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

На шість пунктів скоротився перелік видів державної допомоги сім'ям з дітьми порівняно з попередньою редакцією Закону. Відтепер до нього входить тільки допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, одноразова допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням та допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми.

Такі поширені тепер види, як допомога з тимчасової непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, допомога на дітей віком до 16 років та допомога на дітей одиноким матерям, у новому Законі відсутні.

Надання допомоги здійснюватиметься з Держбюджету, а не з Фонду соціального страхування України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Розмір державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням та малозабезпеченим сім'ям з дітьми встановлюватиме щороку ВР України, але не нижче за суму, яка дорівнює 25% від встановленого рівня прожиткового мінімуму.

Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.

Друкуватиметься у наступному числі


КМ УКРАЇНИ

 • Постанова від 13.04.2001 р. №357 "Про використання коштів державної підтримки селянських (фермерських) господарств"

Встановлено, що кошти державного бюджету на державну підтримку селянських (фермерських) господарств використовуються на конкурсних засадах та зворотній основі.

Це не стосується коштів, наданих на розроблення проектів відведення земельних ділянок, часткову компенсацію витрат на придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля, будівництво тваринницьких приміщень.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 06.03.2001 р. №98 "Про затвердження Положення про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют"

(Зареєстрована у Мін'юсті України 18.04.2001 р. за №355/5546)

Офіційний курс для вільно конвертованих валют встановлюється щоденно, для інших іноземних валют - щомісяця. Нацбанк може впливати на формування офіційного валютного курсу в результаті купівлі-продажу інвалюти на міжбанківському валютному ринку.

Резиденти та нерезиденти України використовують офіційний курс гривні до іноземних валют для здійснення бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою.


 • Лист від 09.04.2001 р. №25-111/704-2262 "Про здійснення розрахунків"

Нацбанк інформує, що платники самостійно нараховують пеню на несвоєчасно сплачені ними суми податкового боргу, оформляючи окреме платіжне доручення на сплату пені, яке подається до банку разом з платіжним дорученням про сплату податкового боргу.

У платіжному дорученні про сплату пені в реквізиті "Призначення платежу" зазначається: "Пеня за прострочення: (вид платежу)", а також номер, дата і сума розрахункового документа про сплату податкового боргу, за прострочення якого нараховано пеню.

Крім того, у цьому реквізиті платіжного доручення платник може наводити розрахунок суми пені з посиланням на Закон, згідно з яким встановлено її розмір.


ДПА
 • Лист від 23.02.2001 р. №2297/7/16-0115-8 "Щодо виплати підприємству пені за несвоєчасне відшкодування сум податку на додану вартість"

ДПАУ роз'яснює, що суми, не відшкодовані платнику податку протягом визначеного строку, вважаються бюджетною заборгованістю, на яку нараховуються проценти у розмірі 120% ставки НБУ, встановленої на момент її виникнення.

Зазначено, що з моменту виникнення бюджетної заборгованості платник може звертатися до суду з позовом про стягнення коштів бюджету та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.


 • Лист від 02.03.2001 р. №2660/7/16-1217-1 "Щодо можливості отримання довідки статусу імпортера"

Тільки у разі відсутності у платника податку заборгованості з ПДВ за результатами податкових періодів, що передують податковому періоду, у якому надається податковий вексель, платнику за його запитом видається довідка відповідності статусу імпортера.

Довідка поновлюється кожні 3 місяці. Недоїмка з ПДВ має бути погашена до дня подання заяви щодо видачі довідки.


 • Лист від 14.03.2001 р. №1740/5/22-3216 "Щодо оформлення операцій з купівлі-продажу ощадних (депозитних) сертифікатів"

Відповідно до Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян", до сукупного оподатковуваного доходу громадянина не включаються лише проценти за іменні ощадні сертифікати.

При виплаті за депозитними сертифікатами на пред'явника водночас утримується 20% прибуткового податку, який загальною сумою переказується до відповідного бюджету.


 • Лист від 27.03.2001 р. №1430/6/14-2115 "Щодо виконання банками інкасових розпоряджень органів Державної податкової служби"

Як пояснює ДПАУ, установи банків зобов'язані виконувати платіжні вимоги органів Державної податкової служби в межах наявного залишку коштів на рахунках платника податків. Платіжні вимоги в невиконаній сумі повертаються стягувачу.


 • Лист від 28.03.2001 р. №105/2/15-1111 "Про застосування поняття "звітний період"

Звітним (податковим) періодом для підприємства вважається період, по закінченні якого таке підприємство подає звітність. ДПАУ роз'яснює, що для платників податку на прибуток звітним періодом вважається квартал, оскільки податкова декларація подається ними саме по закінченні кожного кварталу.

Це не стосується тільки підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільгосппродукції, а також тимчасово - підприємств - виробників автомобілів і запасних частин, для яких звітним є рік.


 • Лист від 29.03.2001 р. №4143/7/18-2017 "Про терміни подання розрахунків і сплати місцевих, ресурсних і рентних платежів"

Оскільки податковим (звітним) періодом для плати за землю та фіксованого сільськогосподарського податку є місяць, їх слід сплачувати щомісяця протягом 30 днів (не пізніше 10 днів граничного строку подачі місячних розрахунків), наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Для ресурсних платежів (збори за геологорозвідувальні роботи, збір за забруднення довкілля, за спеціальне використання природних ресурсів, за спеціальне використання водних ресурсів, за спеціальне використання лісових ресурсів) базовим податковим (звітним) періодом є квартал, тому разрахунки плати за них подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Наприклад, за I квартал 2001 року зазначені платежі належить сплачувати не пізніше 21 травня 2001 року (20 травня - вихідний день).

ДПАУ вважає, що базовим податковим періодом для місцевих податків і зборів, для яких рішенням органу місцевого самоврядування встановлено терміни подання розрахунку, є той період, за який рішенням зазначеного органу встановлено необхідність сплати. Для комунального податку - переважно місяць.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 06.04.2001 р. №4474/7/21-0117 "Про методичні рекомендації щодо механізму адміністрування акцизного збору у 2001 році"

Роз'яснює заповнення Розрахунку акцизного збору, де мають вказуватися всі передбачені в ньому показники, а у разі незаповнення того чи іншого показника ставляться прочерки. Самостійно виявлені у поданому Розрахунку помилки передбачають подання нового Розрахунку, що містить виправлені показники.

Якщо реалізовані алкогольні напої виготовлені зі спирту, придбаного без сплати акцизного збору, або містять від 1,2 до 8,5% об'ємних одиниць і не підлягають маркуванню акцизними марками, або алкогольні напої виготовлені без використання спирту підприємства, - виробники сплачують акцизний збір на 3-й робочий день після реалізації.

Виробники тютюнових виробів сплачують акцизний збір щомісяця до 16-го числа наступного за звітним місяця виходячи з місячного обсягу їх реалізації.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 28.03.2001 р. №2/19-1524-ЕП "Щодо застосування Закону України від 18.01.2001 р. №2238-III"

Йдеться про звільнення від сплати ввізного мита, обкладання ПДВ комплектуючих виробів та запасних частин до сільськогосподарської техніки при їх ввезенні в Україну, а також при сезонному ввезенні (з 1 лютого до 1 жовтня) дизельного палива.

Держмитслужба вважає, що зазначені пільги, передбачені Законом від 18.01.2001 р. №2238-III, не можуть застосовуватися до внесення до законів "Про Єдиний митний тариф" та "Про податок на додану вартість" відповідних змін. А застосування таких змін можливо тільки з 1 січня 2002 року.


 • Лист від 04.04.2001 р. №2/10-1687-ЕП "Щодо митного оформлення товарів, які підлягають ліцензуванню"

Дійсність ліцензії визначається не на момент перетину товарами митного кордону України, а на момент фактичного митного оформлення.

Держмитслужба роз'яснює, що не реалізовані у 2000 році суб'єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів діють до 1 березня 2001 року.


КОМІТЕТИ ВР

 • Лист від 13.03.2001 р. №06-10/156 "Щодо відповідності нормам законодавчих та нормативних актів України дій органів Державної податкової служби з питань проведення перевірок окремих суб'єктів підприємницької діяльності"

Комітет зазначає, що позапланова виїзна перевірка може бути проведена, якщо виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності.

Розпорядження про зупинення операцій на банківських рахунках видається за результатами розгляду акта перевірки або службової записки.


МІНФІН
 • Наказ від 28.03.2001 р. №143 "Про кореспонденцію рахунків"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 11.04.2001 р. за №335/5526)

Сума дооцінки (індексації) об'єктів основних засобів, відображена у фінансовій звітності станом на 30.06.2000 р. в статті "Iнший додатковий капітал" або в статті "Додатковий капітал", у разі вибуття таких об'єктів до зазначеної дати включається до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" проведеннями Д423 К44.

Безоплатна передача зарахованих на баланс до 2000 року об'єктів права держвласності у комунальну власність і навпаки відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і Д13 та Д97 (залишкова вартість).

При безоплатній передачі об'єктів їх залишкова вартість відображається Д425 К746 (приватизовані підприємства), Д40 К746 (державні підприємства).

Друкується в цьому номері


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
 • Наказ від 15.03.2001 р. №97 "Про затвердження Порядку проведення медичного (санітарного) огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 10.04.2001 р. за №330/5521)

Порядок встановлює вимоги щодо медичного (санітарного) огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території і поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які займаються ввезенням чи транзитом вантажів.

Рішення щодо можливості ввезення товарів приймає посадова особа санітарно-карантинного підрозділу тільки за наявності у товаросупровідній документації даних щодо безпеки для життя і здоров'я людей.

У разі відсутності у товаросупровідній документації позитивного висновку санітарно-гігієнічної експертизи вантаж підлягає державній санітарно-гігієнічній експертизі.

Наказ набирає чинності з 21 травня 2001 року.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 14.02.2001 р. №1-221/921 "Про визначення поворотної фінансової допомоги та порядок її обліку"

Як роз'яснює Держпідприємництво, поворотна фінансова допомога не є доходом, тому що договір, відповідно до якого вона здійснюється, передбачає повернення таких коштів. Поворотна фінансова допомога не включається до складу валового доходу і не повинна оподатковуватися.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 02.03.2001 р. №1-221/1310 "Про перехід на сплату єдиного податку у разі здійснення спільної діяльності без утворення юридичної особи"

Якщо спільна діяльність є одним із видів діяльності, яку здійснює підприємство, відмову податкової інспекції у переході на спрощену систему оподаткування Держпідприємництво вважає безпідставною.

Якщо статутна діяльність суб'єкта підприємницької діяльності (крім спільної) відповідає вимогам Указу Президента №727, на таку діяльність повинна поширюватися його дія і суб'єкт малого підприємництва має всі підстави для переходу на сплату єдиного податку від такої діяльності.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО, ДКЦПФР
 • Наказ від 14.03.2001 р. №49/60 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 06.04.2001 р. за №318/5509)

У зв'язку з затвердженням Ліцензійних умов втратили чинність вісім рішень Комісії ЦПФР щодо діяльності по цінних паперах.

Ліцензійні умови встановлюють спеціальні вимоги для юридичної особи, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Встановлено мінімальний розмір статутного фонду торговця ЦП на дату подання заяви на отримання ліцензії, який повинен бути повністю сплаченим і не меншим від суми, еквівалентної 100000 євро (у грошових коштах), для інвестиційних компаній - 200000 євро, для депозитарію - 500000 євро.

Строк дії ліцензії - три роки. Після закінчення дії ліцензії або її анулювання чи визнання недійсною професійний учасник ринку ЦП має отримати нову ліцензію. Плата за видачу ліцензії становить 340 грн, переоформлення - 85 грн, завірена копія - 17 грн.


ДКЦПФР
 • Лист від 16.03.2001 р. №2291/18 "Щодо авалювання векселів"

Уніфікований закон про переказні і прості векселі набрав чинності в Україні 6 січня 2000 року. Забезпечення по таких векселях може бути надано третьою особою або навіть однією з осіб, що поставили свій підпис на векселі.

Як вважає Комісія ЦПФР, використовувати векселі, а також виступати векселедавцями, акцептантами, індосантами й авалістами можуть тільки юридичні особи.


ДЕРЖКОМЗВ'ЯЗКУ
 • Наказ від 19.03.2001 р. №46 "Про затвердження Переліку товарів і послуг, при реалізації яких дозволяється проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та Книг обліку розрахункових операцій відділеннями та пунктами поштового зв'язку в селах"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 10.04.2001 р. за №323/5514)

До зазначеного переліку увійшли: тара та упаковка для поштових відправлень, фурнітура до них, паперобілові товари, друковані видання, туалетне й господарське мило, сірники й сіль, канцелярські товари, галантерейні, парфумерно-косметичні та санітарно-гігієнічні товари, синтетичні мийні засоби та тютюнові вироби.


ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ МІНПРАЦІ
 • Лист від 04.04.2001 р. №ДЦ-05-1021 "Про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття"

Якщо платники страхових внесків, які сплачують податки за спрощеною системою оподаткування, фіксований сільськогосподарський податок або спеціальний торговий патент, сплатили страхові внески за найманих працівників у розмірі 0,5 %, Розрахункову відомість від цих платників необхідно приймати в тому вигляді, в якому вони її подають.

Страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від роботодавців не нараховуються.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
 • Наказ від 29.03.2001 р. №78 "Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 17.04.2001 р. за №351/5542)

Для обрахування розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури індекс до розцінок встановлено у розмірі 1,19.


ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
 • Лист від 16.03.2001 р. №01-03/101 "Про розірвання договору на ведення реєстру"

Реєстратор може в односторонньому порядку розірвати з емітентом договір на ведення реєстру з дотриманням вимог Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Але, як радить ПАРД, перед надісланням на зазначену в анкеті емітента адресу повідомлення про розірвання договору необхідно звернутися до ДКЦПФР з письмовим повідомленням про порушення емітентом Положення.


 • Лист від 16.03.2001 р. №01-03/102 "Про внесення змін до системи реєстру за наслідком дарування цінних паперів"

Одним з необхідних документів, які надаються для внесення у систему реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери, є засвідчена копія цивільно-правової угоди, яка підтверджує перехід права власності на ЦП.

Передавальне розпорядження та одностороння угода, підписана головою правління ВАТ та завірена печаткою ВАТ, не є документами, які підтверджують перехід права власності на ЦП. У такому разі реєстратор має підстави для відмови у внесенні до реєстру записів про перехід прав власності на ЦП.


 • Лист від 09.04.2001 р. №01-03/131 "Про місце та термін зберігання документів системи реєстру"

У разі ліквідації емітента, визначення особи, до якої передається система реєстру, термін передачі та знищення документів системи реєстру встановлюється ліквідаційною комісією.

З моменту передачі документів системи реєстру до ліквідаційної комісії (підписання акта прийому-передачі) реєстратор звільняється від обов'язку зберігати документи системи реєстру та забезпечувати пред'явлення їх будь-яким особам.


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 • Наказ від 26.03.2001 р. №473 "Про затвердження Змін та доповнень до Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 12.04.2001 р. за №342/5533)

Стало можливим вносити зміни до договору купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва, що належать державі, якщо умовами таких договорів для покупців передбачена розстрочка щодо розрахунків за ці об'єкти.

Внесення змін можливе при відсутності на момент внесення заборгованості покупця з платежів, згідно з порядком, визначеним договором купівлі-продажу, та сплати штрафних санкцій за простроченими платежами.


ГОЛОВНЕ ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
 • Лист від 07.03.2001 р. №07/8-125 "Щодо порядку оподаткування прибутковим податком з громадян сум, що спрямовуються на утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах та закладах загальної середньої освіти"

Юридичне управління Апарату ВР підтримує позицію ДПАУ щодо оподаткування прибутковим податком з громадян сум, що спрямовуються на утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах та закладах загальної середньої освіти.

Зазначені суми не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян, яким ці виплати здійснили інші фізичні або юридичні особи.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 18 по 24 квітня 2001 р.

 • Закон від 22.03.2001 р. №2334-III "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

"УК" від 18.04.2001 р. №69 (1996), моніторинг "Документів для роботи" №18/2001.

 • Постанова КМ від 04.04.2001 р. №321 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. №997"

"УК" від 18.04.2001 р. №69 (1996), моніторинг "Документів для роботи" №16/2001.

 • Постанова КМ від 04.04.2001 р. №323 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. №1494"

"УК" від 18.04.2001 р. №69 (1996), "Документи для роботи" №16/2001.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua