Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

1. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір"

Закон України від 22 березня 2001 року №2324-III

Чинний з 25.04.2001 р. і має зворотну силу

Опублікований в"УК" 25.04.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Платниками акцизного збору є замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту.

Власник готової продукції, виготовленої на давальницьких умовах, сплачує акцизний збір виробнику (переробнику) не пізніше дня відвантаження готової продукції. Під обкладання акцизним збором при імпорті тепер підпадає ввізне мито. Для акцизного збору запроваджено правило "першої події".


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №18-92 "Про акцизний збір" ("Відомості Верховної Ради України", 1993 р., №10, ст. 82, №26, ст. 281, №50, ст. 470; 1996 р., №41, ст. 194; 1999 р., №15, ст. 83, №39, ст. 356, №52, ст. 469; 2000 р., №25, ст. 197, №26, ст. 209, №38, ст. 318; 2001 р., №7, ст. 36, із змінами, внесеними Законом України від 21 грудня 2000 року № 2181-III) такі зміни:

1. У статті 1:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"Акцизний збір - це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції)";

Попередня редакція частини першої статті 1 Декрету

Акцизний збір - це непрямий податок на споживачів (одержувачів) окремих товарів (продукції), визначених законом як підакцизні, що стягується з них під час здійснення оборотів з продажу (інших видів відчуження) таких товарів (продукції), вироблених на митній території України, або при імпортуванні (ввезенні, пересиланні) таких товарів (продукції) на митну територію України. Акцизний збір включається до ціни підакцизних товарів.

б) частину другу після слів "створений у формі підприємства з іноземною інвестицією" доповнити словами "а також його дочірні підприємства, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи";

в) частину третю виключити.

2. Пункт "а" статті 2 викласти в такій редакції:

"а) суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) - виробники підакцизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які встановлено ставки акцизного збору у твердих сумах, а також замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, які сплачують акцизний збір виробнику".*

Попередня редакція пункту "а" статті 2 Декрету

а) суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) - виробники підакцизних товарів (послуг) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;

3. Пункт "а" частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"а) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), в тому числі з давальницької сировини, шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою, а також обсяги відвантажених підакцизних товарів (продукції), виготовлених з давальницької сировини".

Попередня редакція пункту "а" частини першої статті 3 Декрету

а) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою;

4. У статті 4:

а) перше речення абзацу четвертого пункту "а" частини першої викласти в такій редакції:

"імпортованих товарів - виходячи з митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного збору";

Попередня редакція першого речення абзацу четвертого пункту "а" статті 4 Декрету

При закупівлі імпортних товарів (продукції) оподатковуваний оборот визначається виходячи з їхньої митної вартості.

б) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу підакцизних товарів (продукції) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що настала раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника акцизного збору як оплата товарів (продукції), що продаються, а у разі продажу товарів (продукції) за готівкові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника акцизного збору, за відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, яка обслуговує платника акцизного збору;

або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції)".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

5. Частину третю статті 5 виключити.

6. Статтю 6 після частини другої доповнити новими частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Власник готової продукції, на яку встановлено ставку акцизного збору у твердих сумах, виготовленої на давальницьких умовах, сплачує акцизний збір виробнику (переробнику) не пізніше дня відвантаження готової продукції його замовнику або за його дорученням іншій особі.

Умовою відвантаження виробником (переробником) готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, його власнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми акцизного збору на розрахунковий рахунок виробника (переробника)".

У зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - чотирнадцятою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли після набрання чинності цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

Примітка:

* Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затверджене наказом ДПА України від 19.03.2001 р. №111, див. у "ДК" №17/2001.


Коментар ДК:

Для акцизного збору запроваджено правило "першої події". При імпортуванні запроваджено обкладання акцизним збором ввізного мита

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua