Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

10. Про терміни подання звітності і сплати місцевих, ресурсних і рентних платежів

Лист ДПАУ від 22.03.2001 р. №96/2/18-2010

Коментар ДК:

З набранням чинності Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" самі податківці не можуть розібратися у строках подання декларацій (розрахунків) та сплати місцевих податків і зборів, ресурсних і рентних платежів

Схоже, з набранням чинності Законом України від 21.12.2000 р. №2181 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон №2181) вже самі податківці не можуть розібратися у строках подання декларацій (розрахунків) та сплати окремих податків і зборів.

На відміну від податку на прибуток та ПДВ, коли податківці твердо висловлювали свою позицію, цей лист свідчить про деяку невпевненість авторів при його написанні. Про це говорять такі витяги з листа: "Державна податкова адміністрація України у зв'язку з набранням чинності Законом №2181-III... просить надати роз'яснення стосовно форми податкових декларацій, термінів їх подання і термінів сплати місцевих податків і зборів, ресурсних і рентних платежів", а також "враховуючи, що незабаром настає термін подачі розрахунків і сплати названих платежів, ДПА України дуже просить розглянути, підтвердити правильність або аргументувати хибність обраної нами позиції".

Звичайно, ми розуміємо представників ДПА, адже, що там казати, Закон №2181 не так чітко, як хотілося б, регулює порядок погашення податкових зобов'язань, залишаючи за собою більше запитань, ніж відповідей. Але про це треба було думати раніше, а зараз Закон вже діє, і, як би це не було важко, його треба читати і розуміти правильно. В чому ми і стараємось допомогти читачеві.

Податківці, як це видно з їх попередніх листів про податок на прибуток і ПДВ, хочуть розуміти цей закон на свою користь, хоча це не завжди є правильним. Так і в цьому листі. Якщо чітко розуміти Закон №2181, то аналізований Лист майже ні в чому йому не відповідає.

Що говорить закон

Податківцям, нарешті, треба зрозуміти ось що. Закон №2181 визначив нові терміни подання звітності, а також строки сплати стосовно податків та зборів, які передбачають подання податкових декларацій чи розрахунків.

Податкова декларація, розрахунок (ст.1 Закону №2181) - це документ, що подає платник податків до контролюючого органу у строки та за формою, встановленими законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

Отже, якщо щодо податку чи збору передбачається подання документа, який підпадає під це визначення, це означатиме, що є право використовувати строки подання декларацій, а також строки сплати, встановлені Законом №2181. Щодо земельного податку, який сплачується юридичними особами, ситуація саме така.

Адже, відповідно до ст. 14 Закону України "Про плату за землю", юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку в порядку, визначеному цим Законом, за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України, щороку станом на 1 січня (форма такого розрахунку затверджена Наказом ДПА від 14.01.98 р. №18).

Тобто подавався розрахунок земельного податку, на підставі якого здійснювалася його сплата. Такий розрахунок подавався за рік. Підпунктом 4.1.4 ("в") Закону №2181 передбачено, що при звітному періоді, який дорівнює одному року, розрахунок повинен бути поданий протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Отже, якщо дотримуватись положень Закону №2181, подача розрахунку земельного податку здійснюватиметься не на початку звітного року, а після його закінчення. Але цікавіше те, що цим законом змінюється не лише строк подачі розрахунку, а й строк сплати податку.

Підпунктом 5.3.1 Закону №2181 передбачено, що суму податкового зобов'язання, зазначеного у розрахунку, платник повинен сплатити протягом 10-ти календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку.

Отже, на нашу думку, юридичні особи мають право без будь-яких санкцій сплачувати земельний податок протягом 70-ти днів після закінчення звітного року.

Як закон читають податківці

Очевидно, що такі строки аж ніяк не задовольняють податківців, тому вони хочуть розуміти цей закон на свою користь і пишуть відповідні листи, щоб нав'язати таке розуміння платникам податків. У коментованому листі податківці зазначають, що звітним періодом для сплати земельного податку є місяць, оскільки податок сплачується щомісяця. Помилковість цієї думки очевидна.

Адже місяць - це аж ніяк не звітний період (звітний період - той, за який подається розрахунок), а період, за який сплачувався земельний податок юридичними особами відповідно до ст. 54 Закону України "Про Державний бюджет на 2001 рік". А правильне встановлення звітного періоду має значення для визначення строку подачі розрахунку та сплати податку.

При щомісячному звітуванні розрахунок подається до 20-го числа, а сплата здійснюється протягом 10-ти днів після подачі розрахунку. При річному звітному періоді подання розрахунок і сплата набагато відстрочуються (див. розділ "Що говорить закон"). Тому позиція ДПА видати бажане за дійсне зрозуміла.

Аналогічна ситуація і з фіксованим с/г податком.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", розрахунок з цього податку подавався за річний період, звідси рік - це звітний період. Тому, як і щодо земельного податку для юридичних осіб, платники фіксованого с/г податку мають право, керуючись підпунктом 4.1.4 Закону №2181, подавати розрахунок протягом 60-ти календарних днів після закінчення звітного року і сплачувати цей податок відповідно до підпункту 5.3.1 Закону №2181, тобто протягом 10-ти днів після закінчення граничного строку подання розрахунку.

У своєму листі ДПА нагадує про можливість застосування пені за несплату цих податків у строки, на які вказують податківці. Ми ж вважаємо, що пеня, згідно з п. 16.1 Закону №2181, повинна нараховуватись саме після закінчення 70-ти календарних днів, наступних за звітним роком, у разі несплати земельного чи фіксованого с/г податку протягом цього періоду.

На відміну від юридичних осіб строки сплати земельного податку фізичними особами не змінюються. Це пов'язано з тим, що нарахування земельного податку платникам - фізичним особам, відповідно до ст. 14 Закону України "Про плату за землю", провадилося державними податковими інспекціями, і такі особи не подавали жодних розрахунків.

Податкові інспекції надсилали фізичним особам до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про сплату земельного податку, яку потрібно було здійснити рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

Спеціально для таких випадків (мається на увазі сплата земельного податку фізичними особами) Закон №2181 містить таке положення (абз. 2 підпункту 5.3.1): "У разі коли відповідно до закону контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму податкового зобов'язання у строки, визначені в законі з відповідного податку".

Враховуючи це, строки сплати земельного податку фізичними особами залишаються не зміненими.

Що стосується всіх інших платежів і зборів (у т. ч. і місцевих), згадуваних у цьому листі, то, по-перше, щодо них податківці теж продемонстрували "схиблене" розуміння звітного періоду. Серед усіх згадуваних платежів "звітним" вони назвали не той період, за який платник звітує, а період, за який сплачується відповідний податок чи збір. Мотив аналогічний.

Адже щодо цих платежів період, за який звітується платник, набагато більший, а отже, якби податківці визнали його звітним, це набагато відтягнуло б строки сплати відповідних платежів. Тому вони так і повелися.

По-друге, ми вважаємо, що Закон №2181 на зазначені платежі фактично не поширюється. При цьому виходимо з буквального розуміння терміна "податкове зобов'язання", визначення якого дається у ст. 1 Закону №2181: "податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України".

Звідси однозначно видно, що під податкове зобов'язання підпадає зобов'язання сплатити ту суму коштів, порядок і строки сплати якої встановлені законами України. Це відповідає положенням Закону України "Про систему оподаткування", відповідно до яких:

- ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування (ст.1);

- зміни і доповнення до цього Закону, інших законів України про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподаткування (ст.1);

- під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Порядок сплати платежів і зборів, які згадуються у коментованому листі (п. 3 листа), визначений не законами, а іншими актами (постановами КМУ, інструкціями).

Тому зобов'язання щодо їх сплати не є податковим у розумінні Закону №2181, а оскільки надалі цей закон фактично у всьому (зокрема, при визначенні податкової застави, штрафних санкцій, порядку сплати, пені тощо) оперує терміном "податкове зобов'язання", то на такі платежі він не поширюється.

Отже, з одного боку, строків подання декларацій чи розрахунків, а також строків сплати, передбачених у відповідних нормативних актах щодо цих платежів, Закон №2181 не змінює.

Але, з іншого боку, за порушення декларування чи несплату таких зборів до платника неправомірно застосовувати санкції, передбачені цим законом, а Декрет КМУ "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" вже не чинний.

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, юрист консалтингової групи "ДК"
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua