Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

12. Про затвердження Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Постанова КМУ від 11.04.2001 р. №347

Чинна з 11.04.2001 р.

Коментар ДК:

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти",* Кабінет Міністрів України постановляє.

Затвердити Порядок захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (додається).

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

Примітки:

* Закон України від 22.02.2000 р. №1490-III "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" див. у "ДК" №16/2000.


12.1. Порядок захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Затверджений постановою КМУ від 11.04.2001 р. №347
Чинний з 11.04.2001 р.


СУТТЄВО

Визначено загальні умови надання переваг тендерним пропозиціям вітчизняних виробників під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та обмеження участі у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками у разі коли очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суми, еквівалентної: для товарів - 200 тис. євро, послуг - 300 тис., робіт - 4 млн євро. Порядок містить перелік товарів, робіт і послуг, участь у процедурі закупівлі яких обмежується виключно вітчизняними виробниками.


1. Цей Порядок визначає загальні умови надання переваг тендерним пропозиціям вітчизняних виробників під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та обмеження участі у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками у разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суми, еквівалентні: для товарів - 200 тис. євро, послуг - 300 тис., робіт - 4 млн євро.

2. Замовник обмежує участь у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, зазначені у додатку 1 до цього Порядку.

Рішення про внесення змін до додатка 1 приймається у разі потреби Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономіки один раз на рік не пізніше 1 грудня року, що передує рокові, з якого це рішення набирає чинності.

3. Під час здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, не включених до додатку 1 до цього Порядку, замовник застосовує преференційну поправку в розмірі 10 відсотків ціни тендерної пропозиції, поданої вітчизняним виробником у разі, коли у процедурі закупівлі бере участь іноземний виконавець і його тендерна пропозиція є найбільш вигідною.*

4. Про застосування умов захисту вітчизняного ринку, передбачених пунктами 2 і 3 цього Порядку, замовник повинен поінформувати виконавців в оголошенні про здійснення процедури закупівлі або у запрошенні до участі в ній.

5. Умови захисту вітчизняного ринку, передбачені пунктами 2 і 3 цього Порядку, застосовуються до вітчизняного виробника, якщо він у встановленому замовником порядку подає йому завірені копії засновницьких документів, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності і у передбачених законодавством випадках - ліцензії на виробництво товару або відповідного дозволу та/або ліцензії на виконання відповідних робіт (надання послуг), а також один із документів, зазначених у додатку 2 до цього Порядку.

6. У разі коли внаслідок застосування замовником обмеження участі у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками відповідно до пункту 2 цього Порядку на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій або коли тендерні пропозиції вітчизняних виробників не відповідають установленим замовником у тендерній документації вимогам, замовник відміняє торги або визнає їх такими, що не відбулися, та здійснює повторну процедуру закупівлі.

Під час здійснення повторної процедури закупівлі замовник має право, замість обмеження участі у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками, перейти до застосування преференційної поправки згідно з пунктом 3 цього Порядку.


Додаток 1 до Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Перелік товарів, робіт і послуг, участь у процедурі закупівлі яких обмежується виключно вітчизняними виробниками

Найменування товарів, робіт, послуг
Код згідно з ТН ЗЕД
Лічильники подачі та виробництва газу, рідини та електроенергії, включаючи калібрувальні
9028
Автомобілі легкові
8703
Вантажні автомобілі вантажопідйомністю 1,5 - 2 тонни
870410900
Вантажні автомобілі вантажопідйомністю 8 - 18 тонн
870490000
Автонавантажувачі
842710100
842710900
842720
842720110
842720190
842720900
842790000
Автобуси
8702
Дизелі та дизель-генератори
850211900
850212900
840810600
Мотопомпи пожежні
8413
Котли парові, теплофікаційні
8402
Холодильні камери
8418
Телефонні апарати
851710000
Апаратура для радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку
852520900
Волоконно-оптичні кабелі
900110900
Антени та антенні відбивачі для приймання через супутник
852910310
Устаткування електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на автомобільних дорогах
8530
Атомно-абсорбційний електрофотометр
902730000
Газовий лабораторний хроматограф
902720100
Лікарські засоби та засоби медичного призначення
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3306, 3407, 3701, 3702, 3822, 4014, 4015, 5006, 6115, 7015, 7017, 7018, 8419, 8421, 8423, 8705, 8713, 8714, 9001, 9003, 9004, 9006, 9010, 9011, 9013, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9027, 9030, 9032, 9033, 9402
Проектні роботи для всіх видів будівництва, включаючи проектно- конструкторські та проектно- вишукувальні роботи  
Інженерні вишукування  
Будівництво нових об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення  
Технічне переоснащення діючих підприємств  
Геодезичні роботи  
Реставраційні роботи  
Медичні та побутові послуги  
Наукові дослідження та розробки  

Додаток 2 до Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Перелік документів, один із яких подається замовникові вітчизняним виробником для застосування до нього умов захисту вітчизняного ринку

Нормативно-технічна документація на виготовлення товару (якщо предметом закупівлі є товари), зареєстрована в установленому порядку

Сертифікат на систему якості

Сертифікат продукції власного виробництва

Свідоцтво про присвоєння товару штрихового коду EAN.


Примітки:

* Порядок розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджений наказом Мінекономіки України від 04.12.2000 р. №264, див. у "ДК" №3/2001.


Коментар ДК:

Якщо пропозиції вітчизняного та іноземного виробника є фактично однаковими, то замовник може не застосовувати преференційну поправку

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua