Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

13. Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним департаментом з нагляду за охороною праці

Рішення Держпідприємництва України від 28.12.2000 р. №17-101/12

Коментар ДК:

З 29 січня 2001 року дія Положення про порядок видачі дозволів Комітетом з нагляду за охороною праці України призупинена

За Рішенням Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 28.12.2000 р. №17-101/12 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним департаментом з нагляду за охороною праці (щодо пропозицій внести зміни та доповнення до наказу Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 р. №103 "Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України")" (далі - Рішення) з 29 січня 2001 року Положення про порядок видачі дозволів Комітетом з нагляду за охороною праці України призупинено, тобто Держнаглядохоронпраці формально втратив можливість видавати дозволи на початок роботи підприємств, що дає можливість до вирішення питань Держпідприємництва працювати без дозволу на початок роботи.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва провів аналіз Положення про порядок видачі дозволів Комітетом з нагляду за охороною праці України, яке затверджено наказом від 04.06.99 р. №103 (далі - Положення), та виявив норми, які не узгоджуються із законодавством України і реалізація яких може призвести до порушення прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та створення перешкод для її розвитку.

Зокрема Держнаглядохоронпраці взяв на себе функції ліцензування надання послуг освіти. Так, згідно з підпунктом "д" пункту 2.1 Положення, Держнаглядохоронпраці видає дозволи на навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці в закладах освіти.

Однак право видавати дозволи на навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці у закладах освіти органам Держнаглядохоронпраці надано підпунктом "д" підпункту 10 пункту 4 Положення про Комітет з нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 09.03.98 р. №182/98.

Відповідно до пункту 2 Положення про Комітет з нагляду за охороною праці України, Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики України та Положенням про Комітет з нагляду за охороною праці України.

Але норма підпункту "д" підпункту 10 пункту 4 Положення про Комітет з нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 09.03.98 р. №182/98, не може застосовуватись у зв'язку з тим, що вона суперечить підпункту 39 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності щодо ліцензування освітніх послуг для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів".

У пункті 3.10 Положення зазначається, що Держнаглядохоронпраці та територіальні управління в процесі розгляду документів можуть зробити запит щодо додаткових матеріалів від заявника. У такому випадку термін розгляду встановлюється з дня надходження додаткових матеріалів.

Але для видачі дозволів, ліцензій чинним законодавством передбачається вичерпний перелік документів, які необхідні для отримання таких дозволів і ліцензій. Враховуючи, що Держнаглядохоронпраці проводить попередній аналіз отриманих матеріалів, то нема необхідності встановлювати додатковий термін для розгляду матеріалів, інакше це може призвести до штучного збільшення тривалості процедури видачі відповідного дозволу Держнаглядохоронпраці.

Згідно з пунктом 3.11 Положення, якщо підприємство реорганізовується або включає до свого статуту нові види діяльності, які згідно з діючими нормами і правилами з охорони праці потребують дозволу, то власник підприємства зобов'язаний звернутися до органів Держнаглядохоронпраці й отримати дозвіл згідно з цим Положенням. Але внесення змін до статуту не означає початку заняття таким видом діяльності.

Також в Положенні немає вичерпного та чіткого переліку підстав для відмови у видачі дозволу. Крім того, в Положенні не зазначено, що органи Держнаглядохоронпраці видають відповідні дозволи на безоплатній основі, що може призвести до вимагання посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці внесення такої плати.

Таким чином, оскільки протягом місяця з дня прийняття Рішення (28.12.2000 р.) жодних змін до Положення внесено не було, відповідно до частини третьої статті 4 Указу Президента України, у разі якщо в місячний строк не вжито заходів щодо виконання рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва, дія відповідного нормативно-правового акта центрального органу виконавчої влади, голови місцевої державної адміністрації припиняється до усунення порушень, зазначених у рішенні Державного комітету України з питань розвитку підприємництва.

Отже, з 29 січня 2001 року дія Положення припинена, і Держнаглядохоронпраці формально втратив право видавати дозволи на початок роботи підприємств. Якщо під час перевірки буде виявлено відсутність у підприємства такого дозволу, то перевіряльникам слід показати це рішення Держпідприємництва та продовжувати роботу.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua