Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

15. Типова технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна

Затверджена наказом Держкомкордону України, Держмитслужби України, Мінтрансу України від 05.03.2001 р. №152/165/130. Зареєстрована в Мін'юсті України 19.03.2001 р. за №248/5439
Чинна з 30.03.2001 р.

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Тривалість видів контролю відповідно до технологічного процесу роботи пункту пропуску визначається керівниками органу охорони державного кордону і митниці. Оформлення вантажів, які переміщуються транзитом, здійснюється позачергово. Встановлено єдині підходи до порядку функціонування пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю.


1. Загальні положення

1.1. Типова технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна (далі - Схема пропуску) розроблена відповідно до Закону України "Про державний кордон України", Закону України "Про Прикордонні війська України", Митного кодексу України, Положення про пункти пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 року №1203, та інших нормативно-правових актів.

1.2. Схема пропуску визначає види, послідовність, зміст контрольних операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

1.3. Схема пропуску:

установлює єдині підходи до порядку функціонування пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю;

регламентує види, зміст і послідовність операцій із здійснення прикордонного і митного контролю та митного оформлення, а також інших видів контролю, можливих під час переміщення осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів через державний кордон України;*

визначає відповідні умови для функціонування контрольних органів та служб у пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю.

1.4. Терміни, що вживаються в цій Схемі пропуску, мають таке значення:

ввезення в Україну й вивезення з України - фактичне переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів;

транзит через територію України - переміщення товарів та інших предметів під митним контролем територією України між двома або в межах одного пункту пропуску через державний кордон;

зона митного контролю - частина пункту пропуску на митному кордоні України або в інших місцях, територія, у межах якої митниця здійснює митний контроль;

зона прикордонного контролю - певна територія в пункті пропуску через державний кордон, на якій Прикордонні війська здійснюють прикордонний контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Ця зона включає територію пункту пропуску, потрібну для здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна і запобігання незаконному перетинанню державного кордону України;

контрольні органи і служби - підрозділи центральних органів виконавчої влади, які в пунктах пропуску через державний кордон контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань прикордонного, митного контролю, контролю руху автомобільного транспорту, контролю на безпеку (в авіаційних пунктах пропуску), контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, екологічного, ветеринарного, санітарного, фітосанітарного, епідеміологічного, радіологічного та інших державних видів контролю;

пропуск через державний кордон України - дозвіл підрозділу прикордонного контролю на переміщення через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на використання товарів та інших предметів на митній території України або за її межами з метою, заявленою митниці;

пункт пропуску через державний кордон - ділянка місцевості або частина території прикордонної залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту (аеродрому) з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю й пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

підприємство - українські підприємства, установи та інші організації, а також будь-які іноземні суб'єкти господарської діяльності;

паспортний документ - документ, що підтверджує громадянство громадянина України, іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства і виданий уповноваженими органами України, іноземної держави або статутними організаціями ООН, який дає право виїзду за кордон і визнаний Україною;

предмети - будь-які предмети, що переміщуються через державний кордон України;

перевізник - юридична або фізична особа, яка має право користування транспортним засобом, а також власник товарів або уповноважена ним особа, яка здійснює безпосередньо переміщення вантажу, у тому числі на договірній основі, від місця відправлення до місця призначення.

На водному транспорті перевізник або фрахтівник - юридична або фізична особа, яка уклала з відправником або фрахтувальником договір і зобов'язалася перевезти доручений їй відправником вантаж з порту відправлення в порт призначення;

переміщення через митний кордон України - сукупність дій, пов'язаних із увезенням на митну територію України, вивезенням із цієї території транспортних засобів і товарів будь-якими шляхами, засобами та видами транспорту;

режим зони митного контролю - порядок доступу й перебування в такій зоні, включаючи службових осіб, які безпосередньо забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян, які проходять митний контроль або уповноважені пред'явити до такого контролю товари, транспортні засоби та інші предмети, а також порядок переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів за межі зони митного контролю;

режимні правила в зонах прикордонного контролю - порядок пропуску та перебування в зоні прикордонного контролю осіб і транспортних засобів (у тому числі службових транспортних засобів тощо), які здійснюють контроль (забезпечують здійснення контролю) пасажирів і транспортних засобів, вантажів, товарів та іншого майна, що переміщуються через державний кордон України, порядок прибуття, відправлення із зони прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, що прибувають в Україну і вибувають за кордон, а також інші обмеження для запобігання незаконному перетинанню державного кордону України;

транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу. У цій Схемі пропуску розглядаються транспортні засоби, що прибувають на митну територію України, тимчасово на ній перебувають або вибувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу й пасажирів;

товари - будь-яка переміщувана через державний кордон України продукція, у тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, які є об'єктом купівлі-продажу або міни;

товаротранспортні документи - документи, відповідно до яких здійснюється переміщення транспортних засобів, у тому числі документи, за якими здійснюється перевезення до пункту пропуску (при вивезенні товарів) та від пункту пропуску через державний кордон до місця призначення (при ввезенні товарів);

товаросупровідні документи - документи, що прямують разом з товарами й містять дані про товари, що переміщуються транспортним засобом;

фізична особа - резидент та нерезидент України.

2. Умови функціонування пункту пропуску

2.1. Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна закордонного прямування здійснюється в пункті пропуску через державний кордон України та пункті контролю, установленому рішенням Кабінету Міністрів України.

У разі здійснення в пункті пропуску через державний кордон спільного контролю вказуються правові основи такої діяльності.

2.2. Особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно переміщуються через державний кордон України в межах пункту пропуску (указуються межі пункту пропуску, зон прикордонного і митного контролю (режимної зони) з визначенням у них місць та приміщень для здійснення контролю осіб, їх багажу й особистих речей, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, місця для здійснення їх поглибленого огляду, місця стоянок затриманих транспортних засобів.

2.2.1. Межі зони прикордонного контролю встановлюються відповідними наказами командирів органів охорони державного кордону з визначенням їх для кожного окремого пункту пропуску в місцях здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів, що прямують через державний кордон України.

Зона прикордонного контролю визначається за погодженням з керівником відповідної митної установи для кожного пункту пропуску окремо.

Зона прикордонного контролю встановлюється з урахуванням особливостей пункту пропуску через державний кордон, існуючої в ньому інфраструктури, характеру та виду перевезень:

в автомобільних і пішохідних пунктах пропуску - від лінії паспортного контролю до лінії державного кордону або до виїзних воріт (шлагбаума) з пункту пропуску в напрямку суміжної держави, а також у спеціальних службових приміщеннях підрозділу прикордонного контролю в пункті пропуску;

у пасажирських залізничних пунктах пропуску - від лінії паспортного контролю в залах оформлення пасажирів, на перонах і в пасажирських поїздах під час здійснення прикордонного контролю;

у вантажних залізничних пунктах пропуску - на оглядових майданчиках (спеціально визначених коліях) залізничних станцій та в інших місцях, де здійснюється прикордонний контроль;

у повітряних пунктах пропуску - від лінії паспортного контролю до місць стоянки повітряних суден, які проходять прикордонний контроль;

у морських, річкових, поромних пунктах пропуску - у приміщеннях (залах), де здійснюється прикордонний контроль, на суднах під час їх оформлення на рейді або біля причалів, в інших місцях, визначених у портах для здійснення прикордонного контролю пасажирів, суден, вантажів та іншого майна.

2.2.2. Межі зони митного контролю встановлюються відповідними положеннями про зону митного контролю для кожного окремого пункту пропуску через державний кордон у місцях митного контролю пасажирів, транспортних засобів, вантажів та інших предметів і затверджуються наказами по митниці, за погодженням з Прикордонними військами.

2.2.3. Зони митного контролю визначаються з урахуванням особливостей контролю осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів, а також інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон:

в автомобільних пунктах пропуску - на смугах руху легкового та вантажного автотранспорту, у залах митного огляду та інших приміщеннях митних органів;

у залізничних пунктах пропуску:

а) пасажирських - у залах митного огляду, на перонах та в пасажирських поїздах закордонного прямування під час здійснення митного контролю;

б) вантажних - на оглядових майданчиках, у контейнерних терміналах та інших місцях, визначених на території залізничних станцій для оформлення вантажів;

в авіаційних пунктах пропуску - у залах митного огляду, на стоянках і в літаках з початком митного оформлення до відправлення та в інших місцях, передбачених в аеропортах для оформлення вантажів і багажу;

у морських та річкових пунктах пропуску - у залах митного огляду, на суднах під час їх контролю, у контейнерних та вантажних терміналах, а також в інших місцях, визначених у портах для оформлення вантажів і пасажирів.

2.2.4. Зони прикордонного і митного контролю (режимна зона) можуть установлюватись у пунктах пропуску через державний кордон тимчасово на термін, потрібний для здійснення прикордонного і митного контролю в повному обсязі.

3. Порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна

3.1. Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон України здійснюється після проведення їх прикордонного, митного контролю, у разі автомобільного сполучення - контролю руху автотранспортних засобів, повітряного сполучення - контролю на безпеку, у разі морського (річкового) сполучення - контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, а у відповідних випадках також санітарного, екологічного, ветеринарного, фітосанітарного контролю, контролю за вивезенням з території України культурних цінностей, інших державних видів контролю.

Контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, що прямують через державний кордон, при в'їзді в Україну починається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, при виїзді з України починається митним контролем і закінчується прикордонним контролем.

Відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, у пунктах пропуску через державний кордон може здійснюватись спільний контроль контрольних органів і служб України та суміжних держав.

У пункті пропуску через державний кордон, де функціонують тільки підрозділи прикордонного контролю і митні органи, при переміщенні транспортних засобів, товарів та інших предметів, що підлягають, крім прикордонного та митного, ще й іншим видам контролю, такий контроль здійснюється за викликом спеціалістами відповідних контрольних служб (залежно від підконтрольності товарів та інших предметів).

За відсутності такої можливості ці транспортні засоби при в'їзді в Україну через державний кордон не пропускаються, при виїзді з України - повертаються назад на її територію і можуть направлятись у пункти пропуску, де на постійній основі функціонують структурні підрозділи відповідних контрольних органів і служб.

3.2. В'їзд (прибуття) у пункт пропуску через державний кордон здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних угод України, цієї Схеми пропуску на підставі офіційної інформації узгодженої форми, яка надається підрозділу прикордонного контролю та митному органу уповноваженими представниками адміністрації порту, аеропорту (аеродрому), прикордонної залізничної станції (залежно від виду сполучення та характеру транспортних перевезень) чи перевізників (авіакомпаній, інших транспортних організацій), які здійснюють рейсові або позарейсові (чартерні) перевезення, як це зазначено в п. 6.2 цієї Схеми пропуску.

Після в'їзду (прибуття) у пункт пропуску особа, перевізник, вантажовласник чи уповноважена ними посадова особа заявляє про готовність до контролю і пред'являє посадовим особам підрозділу прикордонного контролю і митниці документи, установлені законодавством і міжнародними договорами України, особисті чи на транспортний засіб і вантаж, який переміщується через державний кордон України.

Посадові особи підрозділів прикордонного контролю та митних органів у рамках наданої їм компетенції приймають від зазначеної особи заяву (усну чи в письмовій формі встановленого зразка).

Залежно від категорії особи, виду транспортного засобу, характеру вантажу, наявної інфраструктури пункту пропуску через державний кордон посадові особи підрозділу прикордонного контролю і митниці визначають при потребі обов'язкові види контролю особи, транспортного засобу, товарів та інших предметів, а також місце їх здійснення в пункті пропуску.

3.2.1. Прикордонний контроль

Посадові особи підрозділу прикордонного контролю в пункті пропуску здійснюють прикордонний контроль і пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Проведення прикордонного контролю посадовою особою підрозділу прикордонного контролю в пункті пропуску здійснюється у формах перевірки правових підстав для перетинання державного кордону України особами, транспортними засобами і вантажами.

Прикордонний контроль включає:

паспортний контроль;

огляд транспортних засобів, вантажів та іншого майна, спостереження за транспортними засобами і, у разі потреби, їх супровід;

виконання доручень правоохоронних органів;

контроль за особами, яким у встановленому порядку заборонено в'їзд в Україну;

виявлення викраденого автомототранспорту і контроль транспортних засобів закордонного прямування;

адміністративно-правові та кримінально-процесуальні дії в поєднанні з оперативно-розшуковими заходами;

інші дії, які визначені нормативно-правовими актами України.

3.2.2. Митний контроль

3.2.3. Митний контроль товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон України, здійснюється службовими особами митниці в зонах митного контролю, які визначені митницею і розташування яких у пунктах пропуску через державний кордон погоджено з Прикордонними військами, з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, організаціями та фізичними особами установленого порядку переміщення через пункт пропуску товарів та інших предметів.

3.2.4. Митний контроль здійснюється у формах перевірки документів, потрібних для здійснення митного контролю, митного огляду, переогляду, обліку товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон, передбачених митним законодавством України.

Під час переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України уповноваженими посадовими особами митного органу здійснюються:

перевірка, аналіз та реєстрація у передбачених випадках товаросупровідних, товаротранспортних та інших необхідних документів;

прийняття рішення щодо здійснення митного огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів;

у передбачених законодавством випадках проведення митного оформлення товарів та інших предметів;

прийняття рішення щодо можливості переміщення транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон;

надання дозволу на переміщення транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон.

3.2.5. У передбачених випадках у справах митниці залишаються оригінали документів, що були підставою для переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України (товаросупровідних та товаротранспортних документів тощо). У разі неможливості вилучення оригіналів документів у справах митниці залишаються їх ксерокопії.

3.2.6. Переміщення через пункт пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному та іншим видам контролю, завершується у разі позитивних висновків служб, що здійснюють ці види контролю.

Результати такого контролю відображаються у вигляді відміток державних інспекторів цих служб у відповідних документах (товаросупровідних, товаротранспортних та ін.).

У разі відмови в пропуску через державний кордон України транспортних засобів, товарів та інших предметів у зв'язку з непроходженням контролю інших контрольних служб відмову складає відповідна контрольна служба, про що для вжиття відповідних заходів обов'язково інформуються інші контрольні органи і служби, контроль якими на час відмови було здійснено.

3.2.7. Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України транзитом, оформлюються відповідно до вимог Закону України "Про транзит вантажів".

Вантажі, що переміщуються через державний кордон України транзитом, пропускаються в пріоритетному порядку і підлягають прикордонному контролю й обов'язковому декларуванню митним органам.

Митний контроль здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон, включає в себе здійснення заходів згідно з п. 3.2.4 цієї Схеми пропуску. Обробка супровідної документації для транзиту вантажів здійснюється у спрощеному та прискореному порядку контролю, який визначається Держмитслужбою.

3.2.8. У пунктах пропуску для автомобільного і поромного сполучення відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів України посадовою особою служби міжнародних автомобільних перевезень (СМАП) Міністерства транспорту України здійснюється контроль руху автотранспорту, якому підлягають вантажні автотранспортні засоби, автобуси та мікроавтобуси.

3.2.9. У пунктах пропуску для повітряного сполучення відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів України здійснюється контроль на безпеку, у ході якого посадові особи служби авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому), органу внутрішніх справ і підрозділу прикордонного контролю здійснюють комплекс заходів, призначений для захисту авіації від актів незаконного втручання у її діяльність (протиправних дій, пов'язаних з посяганням на нормальну і безпечну діяльність авіації та авіаційних об'єктів, унаслідок яких можуть статися нещасні випадки з людьми, майнові збитки, захоплення чи викрадення повітряного судна або такі, що створюють ситуацію для подібних наслідків).

3.2.10. У пунктах пропуску для морського (річкового, поромного) сполучення посадовою особою Iнспекції державного портового нагляду здійснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.

Усі види контролю у пунктах пропуску для морського (річкового) сполучення здійснюються комісією, що призначається у складі посадових осіб підрозділу прикордонного контролю і митного органу, а за потреби - інших контрольних служб, капітана порту чи уповноваженої ним посадової особи.

Комісію очолює посадова особа підрозділу прикордонного контролю. Капітан судна або судновий агент не пізніше ніж за 4 години до приходу (відходу) судна подає заявку на його оформлення в підрозділ прикордонного контролю і митницю з наступним уточненням цієї заявки за 1 годину до початку оформлення. Судновий агент (адміністрація порту) забезпечує доставку членів комісії до місця оформлення та у зворотному напрямку.

Контроль суден для каботажного плавання здійснюється комісією у складі представників підрозділу прикордонного контролю, митного органу та портнагляду. Відмітки про проходження контрольних операцій проставляються в судновій ролі. Відповідна інформація надається по лінії оперативно-чергової служби органів охорони державного кордону в пункт пропуску (пункт контролю) місця прямування судна.

Контроль українських та іноземних яхт здійснюється комісією на спеціальних причалах (місцях), які визначаються в морському (річковому) пункті пропуску через державний кордон.

3.3. Контроль офіційних делегацій, вищих посадових осіб, дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей, іноземних інспекційних груп для проведення інспекцій, військових команд та вантажів, аварійно-рятувальних та аварійно-відновних формувань, спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів здійснюється згідно із нормативно-правовими актами України та її міжнародними договорами.

3.4. У вантажних автопортах, автотерміналах, які функціонують на підставі нормативно-правових актів України, порядок і послідовність контролю та оформлення осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна визначаються залежно від інфраструктури пункту пропуску і характеру транспортних перевезень.

3.5. Особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно пропускаються через державний кордон посадовою особою підрозділу прикордонного контролю після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю на підставі позитивних висновків посадових осіб митниці, у відповідних випадках - структурного підрозділу Міністерства транспорту України, а в разі потреби - й інших контрольних органів і служб.

3.6. За підсумками пропуску через державний кордон морського, річкового, повітряного судна, порому чи вантажного поїзда можуть застосовуватись акти про результати контролю транспортного засобу через державний кордон (додаток 1),** які підписуються уповноваженими особами підрозділів прикордонного контролю, митного органу та інших контрольних органів і служб (за підконтрольністю).

4. Час на виконання контрольних операцій

4.1. Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, передбаченого розкладом або графіками руху.

4.2. Тривалість видів контролю відповідно до технологічного процесу роботи пункту пропуску визначається керівниками органу охорони державного кордону і митниці, у разі потреби - інших контрольних органів і служб для кожного пункту пропуску окремо з урахуванням режиму його функціонування, наявності постійно діючих структурних підрозділів інших контрольних органів і служб, видів та інтенсивності транспортного сполучення, категорій поїздок, характеру транспортних перевезень через державний кордон України, а також товарів, що переміщуються через державний кордон України. Контрольний орган (служба), у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон, здійснює заходи щодо вдосконалення відповідного контролю та скорочення часу його проведення.

4.3. Контроль особи, транспортного засобу, товарів та інших предметів уважається закінченим, якщо в паспортних документах особи проставлені відповідні відмітки підрозділу прикордонного контролю, а в супровідних документах на транспортний засіб, товари та інші предмети - митних органів (інших контрольних органів і служб тільки стосовно підконтрольних вантажів) або, у передбачених випадках, особі надано усний дозвіл посадової особи підрозділу прикордонного контролю і митниці про пропуск через державний кордон.

5. Порядок установлення та підтримання режиму

5.1. Режим у пункті пропуску через державний кордон установлюється наказом начальника органу охорони державного кордону за погодженням з начальником митниці та керівником підприємства, на балансі якого перебуває пункт пропуску.

Особи і транспортні засоби пересуваються територією пунктів пропуску через державний кордон (пунктів контролю) за визначеними напрямами, здійснюють стоянки у визначених місцях і вибувають з території пунктів пропуску після проходження всіх передбачених законодавством України видів контролю з дозволу уповноважених посадових осіб контрольних органів.

Переміщення осіб у межах пункту пропуску через державний кордон на інші напрями (смуги) руху дозволяє посадова особа контрольного органу (служби). Переміщення транспортних засобів і вантажів у межах пункту пропуску через державний кордон на інші напрями (смуги) руху дозволяє посадова особа підрозділу прикордонного контролю чи митниці.

Керівниками підрозділу прикордонного контролю і митниці в зонах прикордонного і митного контролю відповідно встановлюються додаткові режимні правила.

Вимоги щодо режиму постійних і тимчасових зон прикордонного і митного контролю доводяться до осіб, які безпосередньо присутні під час проведення контролю.

Переміщення товарів та інших предметів у зону митного контролю й за її межі дозволяється посадовою особою митниці.

Особи, які перетинають державний кордон України, представники підприємств, що отримують чи відправляють товари та інші предмети, допускаються в зону митного контролю на підставі дійсних для виїзду/в'їзду документів або документів про відповідні повноваження осіб на отримання/відправлення товарів та інших предметів.

Не допускається перебування в зоні митного контролю товарів, транспортних засобів та інших предметів, митний контроль яких закінчено.

5.2. У зонах прикордонного і митного контролю розміщуються тільки споруди та об'єкти прикордонних і митних органів. Об'єкти інших державних контрольних органів розміщуються за межами зазначених зон.

5.3. При в'їзді в автомобільний і поромний пункт пропуску водію автотранспортного засобу закордонного прямування прикордонним нарядом видається картка (додаток 2),** у якій посадові особи підрозділу прикордонного контролю, митниці і служби міжнародних автоперевезень проставляють відмітки (службові печатки) про проходження водієм (власником) автотранспортного засобу відповідних державних видів контролю. Картка відбирається уповноваженою особою контрольного органу чи транспортного підприємства при виїзді транспортного засобу з території пункту пропуску.

5.4. Посадові особи контрольних органів і служб, транспортних та інших організацій і установ, що забезпечують пропуск через державний кордон і функціонування пунктів пропуску, повинні мати ідентифікаційні картки (перепустки).

5.5. Режимні заходи в пунктах пропуску через державний кордон під час здійснення контролю офіційних делегацій, вищих посадових осіб, літерних і підконтрольних рейсів визначаються згідно з відповідними нормативно-правовими актами України.

5.6. Керівники контрольних органів і служб забезпечують виконання всіма посадовими особами контрольних органів служб та особами й транспортними засобами, що перебувають під контролем підпорядкованої служби, режимних правил, установлених у пункті пропуску через державний кордон (зустріч осіб і транспортних засобів закордонного прямування та інформування осіб про порядок проходження контролю, супровід за потреби територією пункту пропуску, регулювання руху, надання дозволу на зміну напряму (смуги) руху тощо).

Контроль за дотриманням режиму в пункті пропуску через державний кордон покладається на командира підрозділу прикордонного контролю, а в зоні митного контролю - на керівника митного органу.

6. Взаємодія між контрольними органами і службами, транспортними та іншими організаціями й установами

6.1. Контрольні органи і служби, транспортні та інші організації й установи забезпечують інформування органів прикордонного контролю та митних органів про прибуття (вибуття) у пункт пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів, результатів їх контролю, пропущених і не пропущених через державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності, тощо.

Взаємодія підтримується шляхом взаємоінформування, проведення нарад, визначення спільних інструктажів тощо в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон.

При виникненні в пунктах пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пунктів пропуску, контрольні органи і служби вживають спільних скоординованих заходів щодо їх локалізації в межах своєї компетенції.

6.2. Перевізник або уповноважена ним посадова особа забезпечує підготовку пасажирів транспортного засобу для проходження контролю в пунктах пропуску через державний кордон (перевірка наявності паспортних документів, надання карток іноземця і митних декларацій тощо).

Під час контролю вантажних поїздів представник прикордонної передавальної станції надає вантажно-транспортні документи представникам контрольних служб, які входять до складу відповідної комісії.

Перевізник або уповноважені ним посадові особи завчасно забезпечують посадових осіб підрозділу прикордонного контролю і митниці інформацією:

у залізничних пунктах пропуску для пасажирського сполучення - кількість пасажирів у кожному вагоні, в тому числі щодо громадянства, наявності дипломатичних агентів і членів їх сімей, випадків захворювання, завантаження багажем більше встановлених норм перевезення та інших питань, які стосуються контролю і службової діяльності контрольних органів і служб;

у залізничних вантажних пунктах пропуску - про кількість вагонів, їх типи та номерний облік, характер та особливості вантажу;

в автомобільних пунктах пропуску - про прибуття вищих посадових осіб, офіційних делегацій, військових команд і вантажів, аварійно-рятувальних та аварійно-відновних формувань, транспортних засобів, які перевозять небезпечні та спеціальні вантажі, організовані групи пасажирів, пункти виїзду з України в разі прямування транзитом через її територію;

в авіаційних пунктах пропуску - про час прибуття (вибуття), маршрут руху, авіакомпанії-перевізника, кількість екіпажу, пасажирів та характер вантажу, можливі проміжні посадки в інших аеропортах України, місце стоянки;

у морських (річкових) пунктах пропуску - про тип корабля (судна), прапор, порт приписки, час приходу (відходу), характер та кількість вантажу, кількість екіпажу та пасажирів (за наявності), місце стоянки.

6.3. У пунктах пропуску через державний кордон відповідно до міжнародних домовленостей посадові особи підрозділів прикордонного контролю організовують і щодоби уточнюють з представниками контрольних органів суміжної держави питання щодо пропущених і непропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, їх передачі, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску через державний кордон.

7. Прикінцеві положення

7.1. Діяльність контрольних органів і служб, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску через державний кордон координують органи охорони державного кордону. Вимоги щодо порядку діяльності в пункті пропуску через державний кордон обов'язкові для виконання всіма посадовими особами органів та служб, розташованих у ньому.

7.2. Технологічні схеми пропуску через державний кордон та їх відповідність вимогам нормативно-правових актів та міжнародних договорів України не менш як один раз на рік перевіряються керівниками контрольних органів і служб та транспортних організацій. Відповідні відмітки про результати перевірки робляться в технологічних схемах і засвідчуються підписами зазначених посадових осіб.

У разі змін щодо порядку здійснення контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна керівники відповідних структурних підрозділів завчасно надають інформацію, доповнення та зміни вносяться після погодження.

Особливості впровадження технологічних схем залежно від характеру сполучення, категорії осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна визначаються Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державною митною службою України і Міністерством транспорту України.

7.3. Контроль за виконанням положень Схеми пропуску покладається на начальників органів охорони державного кордону, керівників митних органів та відповідних підрозділів Міністерства транспорту України.

Начальник управління прикордонного контролю Держкомкордону Б. МАРЧЕНКО
Начальник управління митного контролю Держмитслужби С. ТЕРЕЩЕНКО
Начальник Департаменту транспортної політики Мінтрансу Г. ЛЕГЕНЬКИЙ

Примітки:

* Типову технологію здійснення митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України, яку затверджено наказом Державної митної служби України від 13.04.2000 р. №212, див. у "ДК" №26/2000.

** Увага! Додатки в "Документах для роботи" не наводяться.


Коментар ДК:

Тривалість контролю на кордоні визначається керівниками органу охорони державного кордону і митниці

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua