Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

20. Положення про державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства"

Наказ Держбуду України від 08.02.2001 р. №30

Коментар ДК:

Міністерство економіки поклало свої функції у справах щодо банкрутства на госпрозрахункове Агентство з питань банкрутства

Наказом Міністерства економіки від 06.06.2000 р. №114 "Про затвердження Положення про державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства" (далі - Наказ) Міністерство економіки поклало свої функції у справах щодо банкрутства на госпрозрахункове Агентство з питань банкрутства. Визначено основні функції та права Агентства з питань банкрутства.

Відповідно до статті 3 Указу Президента України від 15.12.99 р. №1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (див. "Документи для роботи" №52/99), утворено державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства" на базі ліквідованого центрального органу виконавчої влади Агентства з питань банкрутства. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. №691 "Про утворення державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства" (див. у "Документах для роботи" №20/2000) Міністерству економіки було доручено в місячний термін затвердити Положення про державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства", що і було зроблено Наказом.

У цілому Наказ є подальшим розвитком та тлумаченням статті 2 Закону України від 14.05.92 р. №2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яка передбачає, що державний орган з питань банкрутства:

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

пропонує арбітражному суду кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених цим Законом;

організовує систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

здійснює ліцензування діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори);

забезпечує реалізацію процедури банкрутства щодо відсутнього боржника;

здійснює ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

організовує проведення експертизи фінансового становища державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про банкрутство до розгляду або під час її розгляду арбітражним судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного доручення;

готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак прихованого, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;

готує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України у встановленому порядку типові документи щодо здійснення процедур банкрутства.

Водночас, відповідно до Положення про Міністерство економіки України, затвердженого Указом Президента України від 23.10.2000 р. №1159/2000, саме на Міністерство економіки України покладено повноваження державного органу з питань банкрутства, а не на Агентство.

Це слід мати на увазі, тобто Агентство є обслуговуючою структурою Міністерства економіки. З іншого боку, Агентство є окремою юридичною особою, яка не може бути в складі іншої юридичної особи (Міністерства економіки). Тому фактичне покладання функцій Міністерства економіки в Наказі на Агентство не є правомірним.

Усім, хто цікавиться справами з банкрутства, дуже корисним буде сайт http://www.bankrut.gov.ua/ "База даних" "Банкрутство". Сайт є розробкою державного підприємства "Арбітражний інформаційний центр" (Агентство з питань банкрутства наразі власного сайту ще не має), створеного з метою інформаційного забезпечення арбітражного процесу в арбітражних судах України і містить повну базу щодо підприємств-банкрутів та судові справи щодо банкрутства. Адреса центру: Україна, 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 6, тел./факс: (044) 461-97-74. Агентство з питань банкрутства знаходиться на вул. Любченка, 15, тел.: 268-62-50, 269-71-72.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua