Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

21. Про оформлення довіреності індосантом при передачі векселів

Лист Мінфіну України від 26.02.2001 р. №061-307/13-207


СУТТЄВО

При індосаменті векселя довіреність повинен оформляти одержувач (індосат) векселя. Для правильного оформлення векселя необхідно також оформити акт приймання-передачі.


Міністерство фінансів на запит щодо необхідності оформлення довіреності індосантом при передачі векселів повідомляє.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Таким чином, операція приймання-передачі цінних паперів (векселів) має бути оформлена приймально-видатковим документом з відповідними обов'язковими реквізитами.

Передача векселів індосантом особі, якій підприємством-одержувачем (індосантом) довірено одержати цінності (векселі), здійснюється за довіреністю, яка оформлюється індосантом, як це і передбачено Iнструкцією про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 р. №99 (зі змінами та доповненнями).

Начальник Департаменту фінансових установ та ринків А. ЛИТВИН

Коментар ДК:

При індосаменті векселя довіреність повинен оформляти одержувач (індосат) векселя

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua