Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

22. Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов'язані із здійсненням права власності та його захистом

Лист ВАСУ від 31.01.2001 р. №01-8/9

Коментар ДК:

Державні підприємства мають право відчужувати основні засоби лише на конкурентних засадах

Згідно з Положенням про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 30.07.99 р. №1477, з дозволу Фонду держмайна України державні підприємства мають право відчужувати ті матеріальні цінності, які, відповідно до чинного законодавства, віднесені до основних засобів (фондів).

У п. 4 роз'яснення ВАС України від 31.01.2001 р. №01-89 зазначено, що "чинне законодавство передбачає певні обмеження щодо користування та розпорядження майном, що належить державним підприємствам (на праві повного господарського відання), в тому числі казенним (яким майно належить на праві оперативного управління).

Перші мають право відчужувати від держави засоби виробництва, що є державною власністю, виключно на конкурентних засадах у порядку, що визначається Фондом державного майна України...".

Нагадаємо, що, згідно зі ст. 37 Закону України "Про власність" від 07.02.91 р. №697-ХII, майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому на праві повного господарського відання, крім випадків, передбачених законодавством України.

Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать закону та цілям діяльності підприємства. До права повного господарського відання застосовуються правила про право власності, якщо інше не встановлено законодавчими актами України.

На сьогодні чинним є Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, затверджене наказом Фонду державного майна України від 30.07.99 р. №1477 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.08.99 р. за №537/3866), згідно з яким за наявності дозволу Фонду держмайна України державні підприємства мають право відчужувати ті матеріальні цінності, які, відповідно до чинного законодавства, віднесені до основних засобів (фондів).

Відповідно до п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. за №288/4509), основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Нормативно-правовий акт, який визначав порядок відчуження державними підприємствами засобів виробництва (такий самий термін у роз'ясненні від 31.01.2001 р. №01-89 вжив ВАС України), а саме: Положення про порядок відчуження від держави засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за державним підприємством, затверджене наказом Фонду державного майна України від 02.12.92 р. №530, втратило чинність згідно з наказом від 07.08.95 р. №1020.

Володимир БОРОВЕЦЬ
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua