Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

4. Щодо врахування втрат спирту етилового при погашенні податкових векселів

Лист ДПАУ від 23.02.2001 р. №2279/7/21-0117


СУТТЄВО

У разі, коли фактичні втрати спирту етилового перевищують установлені норми, для погашення векселя приймаються тільки нормативні втрати спирту. Тобто вексель погашається з урахуванням суми акцизного збору, яка розрахована на фактичні втрати спирту в межах затверджених норм.


Державна податкова адміністрація України на доповнення до листа від 30.01.2001 р. №1157/7/21-0117, яким було доведено до відома та використання в роботі Постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року №28 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 року №275",* роз'яснює таке.

Зазначеною постановою внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.99 р. №275 "Про затвердження Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов'язання зі сплати суми акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію", а саме: пункт 13 Положення доповнено новим абзацом, згідно з яким сума акцизного збору, зазначена у векселі, погашається на суму фактичних втрат спирту етилового у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку.

Відповідні норми втрат спирту доведені податковим органам листом Державної податкової адміністрації України від 07.06.2000 р. №7816/7/16-2217.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року №28 погашення податкового векселя повинне здійснюватися на підставі платіжних доручень на сплату акцизного збору в рахунок погашення цього податкового векселя або документів, що підтверджують здійснення експортної операції, та Розрахунку суми акцизного збору, яка підлягає погашенню на суму фактичних втрат спирту етилового, за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 року №275.

У разі коли фактичні втрати спирту етилового перевищують установлені норми, для погашення векселя приймаються тільки нормативні втрати спирту. Тобто погашення векселя проводиться з урахуванням суми акцизного збору, яка розрахована на фактичні втрати спирту в межах затверджених норм і зазначається у графі "Сума акцизного збору для коригування суми, яка зазначена у векселі, гривень" по рядку 7 додатка 3.

Таким чином, погашення податкових векселів починаючи з 18 січня 2001 року здійснюється з урахуванням:

- експорту підакцизної продукції, виробленої з використанням спирту;

- зміни ставок акцизного збору на момент здійснення операції з продажу підакцизної продукції;

- суми акцизного збору, розрахованої на фактичні втрати спирту у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених в установленому порядку.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року №28 вносить доповнення до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 року, але не змінює і не скасовує дію пункту 19 цієї постанови, згідно з яким суми, визначені у податковому векселі, або їх частини, що не були погашені, підлягають стягненню до бюджету в порядку, встановленому для стягнення не внесених своєчасно податків та неподаткових платежів відповідно до законодавства.

У разі коли сума податкового векселя не погашається векселедавцем у визначений термін, орган державної податкової служби зобов'язаний прийняти рішення про стягнення не внесених сум відповідно до законодавства або подати заяву про порушення справи про банкрутство векселедавця.

Після стягнення податковим органом суми акцизного збору до бюджету в рахунок погашення відповідного податкового векселя такий вексель вважається погашеним.

Враховуючи викладене, до векселів, які були видані до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 р. №28 і термін погашення яких настав до 18.01.2001 р., положення зазначеної постанови не застосовується, включаючи векселі, які з будь-яких причин не були погашені у встановлений термін.

До векселів, які були видані до 18 січня 2001 року і термін погашення яких настає після набрання чинності зазначеною постановою, але станом на 18 січня 2001 року вони були погашені повністю, положення зазначеної постанови також не застосовуються.

Дія постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 р. №28 поширюється на векселі, видані до 18 січня 2001 року і термін погашення яких настає після набрання чинності зазначеною постановою і які станом на 18 січня 2001 року не погашені або погашені частково, а також на всі векселі, видані з моменту набрання чинності цією постановою, тобто починаючи з 18 січня 2001 року.

До внесення змін до наказу ГДПI України від 25 грудня 1995 року №99, ** зокрема до Розрахунку акцизного збору, наведеного в додатку 3 до Положення про строки сплати і подання Розрахунку акцизного збору, та реєстрації зазначених змін в Міністерстві юстиції України суму акцизного збору, яка враховується при погашенні векселя у зв'язку з фактичними втратами спирту етилового, необхідно вказувати у графі 11 зазначеного Розрахунку (від'ємне значення).

Зазначене довести до відома підпорядкованих податкових органів та відповідних суб'єктів підприємницької діяльності.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Постанову Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 р. №28 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 р. №275" див. у "ДК" №6/2001.

** Наказ Головної державної податкової інспекції України від 25.12.95 р. №99 "Про затвердження Положення про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору" вже скасовано Наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. №111 "Про затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України" (див. "ДК" №17/2001), який передбачає в Розрахунку окрему графу для втрат етилового спирту.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua