Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

8. Щодо введення Iнструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття і обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Лист Мінпраці України і Державного центру зайнятості від 23.03.2001 р. №ДЦ-05-901

Коментар ДК:

На жаль, Мінпраці не визначилося з джерелом коштів для сплати перших 5-ти днів лікарняних

У Листі Мінпраці України і Державного центру зайнятості від 23.03.2001 р. №ДЦ-05-901 зазначено, що суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю, сплачують внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття незалежно від того, яку систему оподаткування вони обрали - загальну чи спрощену.

Підприємства і організації громадських організацій інвалідів сплачують тепер внески до соцстраху на випадок безробіття як роботодавці - на загальних підставах. Щодо коштів, за рахунок яких будуть сплачуватись внески до Фонду соцстраху в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності з суми допомоги за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, Мінпраці, на відміну від ДПА України, поки що не визначилося.

Докладно проаналізуємо ті пункти Листа, які, на нашу думку, не відповідають чинному законодавству або потребують додаткових роз'яснень. У пункті 4 Листа вказано, що в зв'язку з набранням чинності Законом України від 11.01.2001 р. №2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (див. "Документи для роботи" №8-9/2001) норми Указу Президента України від 03.07.98 р. №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", Закону України від 17.12.98 р. №320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок" і Закону України від 23.03.96 р. №98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині включення збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до єдиного податку, фіксованого с/г податку і плати за спеціальний торговий патент не діють.

А дія Закону України "Про систему оподаткування" щодо зборів на соціальне страхування поширювалася на відповідні правовідносини у сфері соціального страхування до прийняття законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття не входять до системи оподаткування і не можуть бути включені до єдиного податку, фіксованого с/г податку і плати за спеціальний торговий патент.

Але, відповідно до ст. 2 Закону України "Про систему оподаткування", Фонд соціального страхування України є державним цільовим фондом, хоча і не включається до Державного бюджету України. А державні цільові фонди формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Причому ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Тому поки що внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття належать до загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), і платникам єдиного податку жодних нарахувань на фонд оплати праці робити не слід.

Крім того, за власною інформацією "ДК", у Міністерстві юстиції наразі знаходиться на реєстрації спільний наказ Держпідприємництва та Міністерства праці та соціальної політики, в якому будуть скасовані всі посягання на фонд оплати праці для платників єдиного податку з боку соціальних фондів.

Це дає надію на поліпшення податкового поля для платників єдиного податку. Тобто Указ Президента України від 03.07.98 р. №727, закони України від 17.12.98 р. №320-XIV та від 23.03.96 р. №98/96-ВР діяли і діятимуть з набранням чинності Законом України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".

Водночас на намагання ввести додаткові внески для платників єдиного податку можна дивитися крізь пальці, адже Міністерство праці не уповноважене давати роз'яснення щодо застосування Указу №748, це право лише Кабінету Міністрів України, а він з цього приводу ще не висловлювався.

Згідно з пунктом 9 Листа, страхові внески на суми допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності, не нараховується.

Щодо джерел коштів для оплати перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві, то, відповідно до Листа ДПАУ від 01.03.2001 р. №1405/5/15-0116 (див. "Документи для роботи" №17/2001), оскільки зазначені виплати не пов'язані з оплатою праці, вони здійснюються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, установи, організації після сплати податків.

Водночас Міністерством праці і соціальної політики України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації", якою передбачено, за рахунок яких коштів виплачуватиметься допомога за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності.

У пункті 13 Листа зазначено, що для підприємств й організацій громадських організацій інвалідів пільги зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття новим законом не передбачені, тобто вони їх втратили.

Для таких підприємств й організацій розмір страхових внесків становить 2%, а з 01.07.2001 р. - 2,5% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян, однак 0,5% з оплати праці працюючих інвалідів, відповідно до статті 5 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", не утримується.

Наталія КАНАРЬОВА, Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua