Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#19 '2001: Документи для роботи - Нові документи

3. Щодо строків сплати збору та термінів подання податкової декларації

Лист ПФ України від 06.04.2001 р. №04/1714

Зареєстрований у Мін'юсті України 02.04.2001 р. за №295/5486
Чинний з 13.04.2001 р.


СУТТЄВО

Звіт до Пенсійного фонду за формою №4-ПФ за I квартал 2001 року подається до 10 травня 2001 року включно. Податкові декларації приймаються органами Пенсійного фонду без попередньої перевірки зазначених у них показників.


У зв’язку з численними запитами підвідомчих органів та платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування щодо строків сплати збору та термінів подання податкової декларації (квартальної податкової декларації “Звіт про нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду” за формою №4-ПФ) Пенсійний фонд України роз’яснює.

1 квітня 2001 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2000 року №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”* за винятком статті 18, яка набрала чинності з дня опублікування цього Закону, статей 6, 8, 9, 14, які набирають чинності з 1 жовтня 2001 року, пункту 4.3 статті 4 та статті 10, які набирають чинності з 1 січня 2002 року.

Пунктом 1.2 статті 1 зазначеного Закону встановлено, що податкове зобов’язання — це зобов’язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та строки, визначені цим Законом або іншими законами України.

Таким чином, Закон не встановлює єдиного порядку та строків сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а передбачає, що порядок та строки сплати можуть установлюватися цим Законом або іншими законами України з питань оподаткування. Якщо спеціальним законом з питань сплати окремого податку установлені інші граничні строки сплати податку, ніж ті, що встановлені Законом №2181-III, то діють положення Закону з питань обкладення окремим податком.

Отже, строки сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування встановлено Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, а саме: одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

Порядок та строки подання податкової декларації визначено у статті 4 Закону України від 21 грудня 2001 року №2181-III.

Відповідно до частини “б” підпункту 4.1.4, податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю, — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (півріччя). Отже, звіт за формою №4-ПФ за I квартал 2001 року платники збору подають до 10 травня.

Платники збору, що самостійно виявили податкові зобов’язання, які виникли у податкових періодах, що передують податковому періоду, на який припадає набрання чинності статтею 18, і підлягають списанню або розстроченню у порядку, визначеному цією статтею, повинні задекларувати його протягом 60 календарних днів від набрання чинності зазначеної статті, тобто подати звіт до 21 квітня 2001 року.**

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їхні помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу, зобов’язані подавати до Пенсійного фонду витяги з податкових декларацій за наслідками кожного звітного кварталу, а також звітного року у строки, визначені Законом, тобто до 10 травня, до 9 серпня, до 9 листопада, до 1 квітня року, що настає за звітним.

Звертаємо увагу, що податкові декларації приймаються органами Пенсійного фонду без попередньої перевірки зазначених у них показників.

Заступник голови правління В. Короневський

Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” див. у “ДК” №10/2001.

** Порядок проведення органами Пенсійного фонду України списання та розстрочення податкового боргу (недоїмки) зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування див. у “ДК” №17/2001.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua