Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 2 по 8 травня 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 2 по 8 травня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 2 по 8 травня 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 05.04.2001 р. №2342-III “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення”

З Кодексу про адміністративні правопорушення остаточно вилучено останні посилання на радянську термінологію. Зникли деякі статті: скуповування в державних або кооперативних магазинах харчових продуктів для згодовування худобі і птиці, виготовлення із готових промислових виробів нових товарів, скуповування, продаж і переробка шкурок хутрових звірів, приставання до іноземних громадян з метою придбання речей.

Внесено істотні зміни у порядок судочинства. У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь не тільки адвокат, але й інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.


 • Закон від 05.04.2001 р. №2344-III “Про автомобільний транспорт”

Дія Закону поширюється на відносини, пов’язані з діяльністю у сфері автомобільного транспорту. Законом визначено склад автотранспорту за призначенням. Визначено порядок ліцензування надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування. Встановлені вимоги до технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, права замовника.

Визначені правовідносини пасажирських перевізників та користувачів автотранспорту загального користування.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 05.04.2001 р. №2350-III “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху”

Зменшено відповідальність громадян за порушення правил дорожнього руху.

Дещо зменшено штраф за випуск в експлуатацію автомобілів та інших пересувних засобів, у викидах яких вміст забруднюючих речовин, а також якщо рівень шуму під час роботи перевищують установлені нормативи. На посадових осіб накладають штраф від 34 до 51 грн, а на громадян — від 17 до 51 грн.

За порушення правил користування пасами безпеки або мотошоломами накладається штраф від 3,40 до 8,50 грн. Тепер водіїв шрафуватимуть тільки за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год. — від 8,50 до 17 грн.

Законом заборонено вилучати посвідчення водія, номер транспортного засобу або інші документи при порушенні правил дорожнього руху.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 05.04.2001 р. №2371-III “Про Митний тариф України”

Митний тариф — систематизований перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

Ставки ввізного мита на товари першої — двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності визначатимуться Митним тарифом, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.

Друкується в цьому номері


КМ УКРАЇНИ

 • Постанова від 28.04.2001 р. №410 “Про внесення змін до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698”

Перелік органів ліцензування доповнено Міністерством освіти та науки, яке здійснюватиме ліцензування діяльності з надання освітніх послуг професійно-технічними та вищими навчальними закладами, ввезення та вивезення оптичних дисків, а також їх виготовлення.

Постанова набрала чинності з дня набрання чинності змінами, внесеними до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.


 • Постанова від 28.04.2001 р. №411 “Про Порядок присвоєння спеціального ідентифікаційного коду для оптичних дисків для лазерних систем зчитування”

Кожному виготовлювачу оптичних дисків під час видавання ліцензії присвоюється спеціальний ідентифікаційний код, який має бути проставлений на кожному оптичному диску під час його виготовлення.

У разі випуску таких дисків в обіг за межами України на оптичному диску має проставлятися міжнародний ідентифікаційний код замовника та спеціальний ідентифікаційний код виготовлювача.


 • Постанова від 28.04.2001 р. №412 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності”

Дія Положення не поширюється на товари, що містять об’єкти інтелектуальної власності, переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання.

Для запобігання порушенню прав інтелектуальної власності під час імпорту або експорту таких об’єктів правовласник має право звернутися до Держмитслужби про запровадження контролю за переміщенням таких товарів, з включенням їх до реєстру Держмитслужби.

За заявою правовласника або його представника реєстрація проводиться на 6 місяців або один рік. За мотивованим клопотанням правовласника може бути призупинено митне оформлення товару, який переміщується з порушенням прав інтелектуальної власності.

Друкуватиметься у наступних числах


 • Постанова від 28.04.2001 р. №413 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. №65”

Встановлено, що ставки митних зборів за реєстрацію на 6 місяців товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, становлять $200, на 12 місяців — $400, за продовження терміну реєстрації — $100, а за внесення змін до реєстру товарів — $50.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Лист від 25.04.2001 р. №25-120/811-2632 “Про документ, що підтверджує реєстрацію платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України”

Для відкриття в установі банку розрахункового рахунка необхідно надати довідку про реєстрацію страхувальника в робочих органах Фонду.

Для відкриття інших рахунків платник страхових внесків пред’являє в банк копію листа про повідомлення ним робочих органів Фонду щодо наміру відкрити рахунки із зазначенням найменування банку, його адреси й позначкою про одержання даного листа Фондом.


ДПАУ
 • Лист від 11.03.2001 р. №2952/7/16-1217-25 “Щодо порядку обкладання податком на додану вартість операцій з торгівлі цінними паперами”

Оскільки, за роз’ясненням Комітету ВР, операції з цінними паперами на позабіржовому ринку не виключені з бази обкладання ПДВ, то до 26.08.99 р. (дата набрання чинності Законом про ПДВ) комісійна винагорода за здійснення операцій з цінними паперами на позабіржовому ринку обкладалася ПДВ на загальних підставах.


 • Лист від 27.03.2001 р. №1439/6/22-3216 “Щодо надання банками інформації органам державної податкової служби”

На стадії проведення дослідчої перевірки відповідним органом, до порушення кримінальної справи, вимога на адресу банку про надання інформації подається за підписом керівника державного органу.

Після порушення кримінальної справи слідчий має право за своїм підписом, без підпису керівника або заступника керівника державного органу, надсилати запити на адресу банків та інших фінансових установ. Розглянуто питання оскарження рішень посадових осіб податкових органів.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 04.04.2001 р. №4404/7/17-0317 “Про терміни сплати податку з власників транспортних засобів”

Як роз’яснює ДПАУ, податок із власників транспортних засобів у 2001 році сплачується згідно з Законом “Про податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів”. Юридичні особи мають сплачувати його щокварталу рівними частинами до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Останній строк сплати цього податку фізичними особами — 30 червня року, в якому проводиться технічний огляд.


 • Наказ від 05.04.2001 р. №150 “Про затвердження Змін та доповнень до Iнструкції про прибутковий податок з громадян”

(Зареєстрований у Мін’юсті України 24.04.2001 р. за №364/5555)

Допомога на поховання може надаватися фізичній особі як за рахунок юридичних, так і фізичних осіб. Вона не входитиме до оподатковуваного доходу такого громадянина, до того ж у такому разі не потрібне підтвердження родинних зв’язків.

Не входитимуть до оподатковуваного доходу тільки суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних та всіх навчальних закладах, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Обчислення прибуткового податку і перерахунок має провадитися підприємствами та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності до 1 березня наступного за звітним року.

Звіт про закінчення річних перерахунків відповідно до штатної кількості та їх загальні результати — суми до утримання і повернення — надсилається до податкової інспекції протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Термін надання декларації про доходи громадян встановлено до 1 квітня. Приватні підприємці подаватимуть декларацію не пізніше: 10 травня — за I квартал, 9 серпня — за перше півріччя, 9 листопада — за 9 місяців, 9 лютого наступного року — за звітний рік.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 13.04.2001 р. №4900/7/16-1117 “Щодо Закону України від 18.01.2001 р. №2238-III”

ДПАУ інформує: елементи податкових баз та пільги з оподаткування встановлюються або змінюються виключно законами України з питань оподаткування. Застосування норм Закону України від 18.01.2001 р. №2238-III “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 — 2004 років” можливе лише після прийняття ВР України та КМУ відповідних законодавчих та нормативно-правових актів.

До їх прийняття застосовуватиметься чинний порядок обкладання ПДВ вітчизняної продукції та імпортних товарів, незалежно від того, хто є їх виробником чи імпортером.


 • Лист від 17.04.2001 р. №4965/7/15-1117 “Про деякі операції з купівлі-продажу товарів із застосуванням векселів”

Оприбуткування товарів (робіт, послуг) за ціною, визначеною договором купівлі-продажу буде для емітента простого векселя — покупця товару першою подією для збільшення валових витрат.

Номінальна вартість простого векселя, узятого кредитором на облік від покупця товарів, не включається до валових доходів кредитора. Нарахування власником векселя процентів включається до його валових доходів та збільшує базу обкладання ПДВ. При продажу товарів дисконт або інші знижки з номіналу векселя не впливають на валові доходи та податкові зобов’язання з ПДВ продавця.

Векселедавець зобов’язаний зменшити валові витрати на придбання товарів, якщо держатель векселя погодився прийняти платіж за меншою сумою до настання строку платежу за векселем.


 • Лист від 18.04.2001 р. №1857/6/25-0016 “Щодо включення судового оскарження в процедуру апеляційного узгодження”

Платник податків має право звернутися до контролюючого органу зі скаргою про перегляд рішення податкового органу щодо розміру податкового зобов’язання.

Положення пп. 4.4.1 (“Конфлікт інтересів”) Закону №2181 також поширюється на апеляційне узгодження податкового зобов’язання в судовому порядку.


 • Лист від 19.04.2001 р. №2757/5/25-0116 “Про зупинення дії листа (щодо визначення джерела, за рахунок якого здійснюється оплата тимчасової непрацездатності)”

Неоднозначним тлумаченням джерела, за рахунок якого здійснюються витрати на оплату п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, змусило ДПАУ зупинити дію цього листа.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 23.04.2001 р. №5289/7/24-2117 “Про надання методичних рекомендацій”

ДПАУ зазначає, що положення Закону “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” поширюється на всіх платників податків незалежно від їх галузевого підпорядкування.

ДПАУ роз’яснює, що списанню та розстроченню підлягають суми податкового боргу, які визначаються лише за даними карток особових рахунків платників податків, що ведуться в органах державної податкової служби.

Суми пені, штрафних та фінансових санкцій, що нараховані на податковий борг, який виник до 01.01.2001 року, і залишилися не сплаченими на день прийняття рішення про списання, теж підлягають списанню.

При прийнятті рішення про списання або розстрочення податкового боргу враховуються лише ті перерахунки, які вже проведено або на проведення яких відповідними органами подано платіжні документи до установ банків.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 24.04.2001 р. №5327/7/15-1117 “Щодо відповідальності платників податку на прибуток за несвоєчасну сплату податку”

ДПАУ інформує, що несплата податку на прибуток у строки, визначені у Законі про прибуток (авансові внески за перший та другий місяць звітного кварталу сплачуються до 20 числа 2 і 3 місяця такого кварталу відповідно), призведе до нарахування на платників пені та штрафу у розмірі 10% суми зобов’язання.

На посадових осіб за порушення строків сплати податку на прибуток буде накладено адмінштраф у розмірі від 85 до 170 грн.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА, ДПАУ
 • Лист від 20.03.2001 р. №11/3-16-2171|4137/7/22-2116 “Щодо термінів подання довідки про декларування валютних цінностей”

Суб’єкти підприємницької діяльності, які вперше звертаються до митного органу з приводу митного оформлення вантажів, мають подати довідку про декларування валютних цінностей або про їх відсутність за попередній звітний квартал, а новостворені суб’єкти при зверненні до митного органу до подання першої фінансової звітності — станом на поточний час.


КОМІТЕТ ВР УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Лист від 18.04.2001 р. №06-10/225 “Про діяльність Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України”

Страхові внески на соціальне страхування на випадок безробіття переліком податків та зборів, а також у Фонд загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття переліком контролюючих органів — не передбачені.

На підставі цього Комітет ВР вважає, що механізми адміністрування, встановлені Законом №2181 “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами”, на діяльність Фонду не поширюються.

Друкуватиметься у наступному числі


МІНФІН
 • Лист від 23.03.2001 р. №051-407/8-639/365 “Про надання звітності з податку на додану вартість”

Мінфін роз’яснює, що законом не передбачено надсилання поштою податкової звітності з ПДВ. За неподання податкових декларацій у визначені Законом “Про податок на додану вартість” терміни платник несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі надсилання фізичною особою декларації про доходи поштою датою її реєстрації вважається дата відправлення, позначена на штемпелі.

Надання податкових декларацій в електронному вигляді стане можливим тільки після законодавчого врегулювання питань реєстрації електронних документів.


 • Лист від 04.04.2001 р. №053-2948 “Щодо застосування окремих нормативно-правових актів про ведення бухгалтерського обліку”

Фізична особа — підприємець, який веде бухгалтерський облік на підприємстві, повинен підписувати фінансову звітність. Форми іншої звітності підписуються ним, якщо угодою з надання послуг передбачено їх складання підприємцем.


МІНПРАЦІ, ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
 • Лист від 12.04.2001 р. №01-16-520 “Про порядок виплати та розмір допомоги за соціальним страхуванням суб’єктам підприємницької діяльності — фізичним особам, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів”

Суб’єкти підприємницької діяльності — платники єдиного податку теж мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою допомоги за соціальним страхуванням.

Для цього вони повинні зареєструватися у Фонді соцстраху і в разі настання страхового випадку звернутися до виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації із заявою про перерахування їм коштів, копією листка непрацездатності та довідкою про сплату податку.

Друкуватиметься у наступному числі


ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
 • Наказ від 03.04.2001 р. №48 “Про затвердження Iнструкції про порядок складання у 2001 році квартальних звітів установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів”

(Зареєстрований у Мін’юсті України 20.04.2001 р. за №363/5554)

Госпрозрахункові підприємства та організації, що отримують кошти загального фонду бюджету, складають квартальну звітність за формою №2 “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)”. Підприємства, що отримують кошти спеціального фонду — за формою №4-6 “Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)”.

Громадські об’єднання, що отримують бюджетні кошти на окремі програми, подають лише квартальну фінансову звітність за формою №2 “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)”. Додатково подається форма №8 “Звіт про зобов’язання бюджетних установ”.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 22.03.2001 р. №1-221/1993 “Про сплату податку на дивіденди”

Як пояснює Держпідприємництво, для суб’єктів малого підприємництва сплата єдиного податку замінює сплату податку з прибутку, а також податку на дивіденди як різновиду податку з прибутку.

На думку Держпідприємництва, платник єдиного податку, який виплачує дивіденди своїм акціонерам (власникам), не повинен нараховувати та утримувати податок на дивіденди в розмірі 30% нарахованої суми виплат за рахунок таких виплат.


 • Лист від 26.03.2001 р. №2-221/2053 “Про єдиний податок та оренду землі”

Суб’єктами плати за землю (платниками) є ті юридичні чи фізичні особи, яким земля передана у власність чи надана в користування, у тому числі на умовах оренди.

Орендар землі самостійно сплачує орендну плату за землю на рахунок відповідної ради, на території якої розташована земельна ділянка, якщо орендодавцем виступає відповідна місцева рада.

Розмір, умови і терміни внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди між орендодавцем і орендарем, тому суб’єкти малого підприємництва, що перейшли на спрощену систему оподаткування, не звільняються від сплати орендної плати за землю.


 • Лист від 02.04.2001 р. №1-221/2222 “Про податок на землю для суб’єктів малого підприємництва, що сплачують єдиний податок”

Держпідприємництво не згідне з позицією ДПАУ щодо сплати земельного податку платниками єдиного податку, у разі передавання таких земельних ділянок під будівлями іншим суб’єктам, які використовують їх для своєї підприємницької діяльності.

Точка зору Держпідприємництва: будь-який платник єдиного податку, що використовує земельну ділянку для своєї підприємницької діяльності, звільняється від сплати земельного податку.


 • Лист від 09.04.2001 р. №2-221/2389 “Про повноваження державних органів захисту прав споживачів”

Про дату проведення планової виїзної перевірки органами захисту прав споживачів такі органи не повинні попереджати суб’єкт підприємницької діяльності. Державні органи захисту прав споживачів не є контролюючими органами фінансово-господарської діяльності, і на них не поширюється порядок проведення планових перевірок.

Позапланові перевірки органами захисту прав споживачів здійснюються виключно на підставі отриманих від споживачів скарг.


ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
 • Лист від 10.04.2001 р. №7/7-284 “Щодо документального оформлення передачі підрядчиком замовнику устаткування (обладнання), придбаного підрядчиком згідно з дорученням замовника для монтажу на об’єкті будівництва”

Виконання підрядчиком комплектації будівництва устаткуванням має бути передбачено у договорі підряду з визначенням конкретних умов постачання та умов фінансування.

Придбане за рахунок авансу замовника устаткування, постачання якого покладено на підрядчика, передається замовнику за актом передавання, якщо устаткування придбано за власні кошти підрядчика — за актом купівлі-продажу, з проведенням замовником відповідної оплати.

Тому вартість устаткування не входить до вартості підрядних робіт і не відображається в “Акті приймання виконаних підрядних робіт” (типова форма №КБ-2в) та “Довідці про вартість виконаних підрядних робіт та витрати” (типова форма №КБ-3).


ФОНД ДЕРЖМАЙНА
 • Наказ від 30.03.2001 р. №500 “Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об’єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу”

(Зареєстрований у Мін’юсті України 26.04. 2001 р. за №370/5561)

Порядок регулює відносини, які виникають між державними органами приватизації, власниками об’єктів приватизації (придбаних ними за договорами купівлі-продажу під відповідні зобов’язання) та претендентами на придбання цих об’єктів, при їх відчуженні власниками в період дії зобов’язань.


ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД
 • Лист від 17.04.2001 р. №01-8/459 “Про деякі питання практики вирішення спорів за участю органів Антимонопольного комітету України (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)”

ВАСУ інформує, що несвоєчасне подання суб’єктом господарювання на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету інформації тягне за собою застосування штрафних санкцій.

До такого порушення не застосовується ст.303 Кодексу про адміністративні порушення, тобто постанова про накладення адмінстягнення підлягатиме виконанню також у разі якщо її не було звернуто до виконання протягом 3 місяців з дня винесення.

Повна або часткова відмова суб’єктом господарювання-монополістом від надання послуг за відсутності альтернативних можливостей, що призводить до створення дефіциту на ринку, розглядаються як зловживання монопольним становищем.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 2 по 8 травня 2001 р.

 • Закон від 22.03.2001 р. №2322-III “Про спеціальну економічну зону “Закарпаття”

“УК” від 04.05.2001 р. №78 (2005), “Документи для роботи” №19/2001.

 • Закон від 05.04.2001 р. №2343-III “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності””

“УК” від 04.05.2001 р. №78 (2005), моніторинг “Документів для роботи” №19/2001.

 • Закон від 05.04.2001 р. №2350-III “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху”

“УК” від 05.05.2001 р. №79 (2006), “Документи для роботи” №20/2001.

 • Закон від 05.04.2001 р. №2362-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності”

“УК” від 04.05.2001 р. №78 (2005), “Документи для роботи” №20/2001.

 • Закон від 05.04.2001 р. №2372-III “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

“УК” від 04.05.2001 р. №78 (2005), “Документи для роботи” №20/2001.

 • Закон від 05.04.2001 р. №2374-III “Про обіг векселів в Україні”

“УК” від 04.05.2001 р. №78 (2005), “Документи для роботи” №20/2001.

 • Постанова від 23.04.2001 р. №377 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2001 р. №59”

“УК” від 04.05.2001 р. №78 (2005), “Документи для роботи” №19/2001.

 • Постанова від 28.04.2001 р. №410 “Про внесення змін до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698”

“УК” від 05.05.2001 р. №79 (2006), моніторинг “Документів для роботи” №20/2001.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua