Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

10. Про Митний тариф України

Закон України від 05.04.2001 р. №2371-III

Наказ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.03.2001 р. №62

Коментар ДК:

Об’єднано в одному документі ставки ввізного мита, що визначаються законами. Їх розмір не змінився

Законом України від 05.04.2001 р. №2371-III “Про Митний тариф України” (далі — Закон) об’єднано в одному документі всі ставки ввізного мита, які встановлено законами. Розмір ставок ввізного мита не змінився. Верховна Рада України перебрала в Кабінету Міністрів України право їх визначати.

Законом затверджено Митний тариф, який наводиться в окремому додатку і є систематизованим переліком ставок ввізного мита, що справляється з товарів, які ввозяться на митну територію України (поки що додаток у “Документах для роботи” не наводиться).

Таким чином, Законом об’єднано в одному документі всі ставки ввізного мита, причому Верховна Рада України перебрала в Кабінету Міністрів України право їх визначати.

Тобто встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюватимуться Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України (насправді так було й раніше у вигляді Єдиного митного тарифу України, який не завжди виконувався Кабінетом Міністрів України, тобто Митний тариф є сукупністю Єдиного митного тарифу України, який ніколи не був єдиним, і законів, що визначали ставки ввізного мита).

З одного боку, це сприятиме сталості ставок ввізного мита, а з іншого, — буде великим гальмом при необхідності швидкого реагування на зміни кон’юнктури внутрішнього ринку України. В той же час ставки, які не входять до Митного тарифу, і надалі визначатимуться Кабінетом Міністрів України.

В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на міжнародній Гармонізованій системі опису та кодування товарів, а не СНДівську Угоду про Єдину товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав (ТН ЗЕД СНД) від 03.11.95 р. (денонсована постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.99 р. №2073). Це сприятиме зовнішньоекономічним зв’язкам з Європою та США, але іноді буде перешкодою для зв’язків з країнами СНД.

Відповідні зміни внесено до законів, що встановлювали ставки ввізного мита на окремі види товарів. Але зауважимо та заспокоїмо всіх підприємців: ставки ввізного мита не змінилися. Закон набирає чинності через 45 днів після дня його опублікування, наразі публікація не відбулася.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua