Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності

Закон України від 5 квітня 2001 року №2362-III

Опублікований в “УК” 04.05.2001 р.
Чинний з 04.05.2001 р.

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Адміністративна і кримінальна відповідальність встановлена не тільки за привласнення, а й за незаконне використання або інше умисне порушення авторського права, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі. Кримінальним кодексом встановлена жорсткіша відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності.

Розширені повноваження органів внутрішніх справ та органів податкової служби, які відтепер мають право складати протоколи про адмінправопорушення та передавати справи на розгляд районних (міських) судів щодо порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності.


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України:

1) Статтю 136 викласти у такій редакції:

Стаття 136. Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності

Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення права на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, — караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до одного року, або штрафом від двохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, —

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”;

2) статтю 137 виключити.

2. У статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України:

у частині першій цифри “135 — 137” замінити цифрами “135”;

частину другу після цифр “124” доповнити цифрами “136”.

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 112-2):

1) статтю 51-2 викласти у такій редакції:

Стаття 51-2. Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності

Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення”;

2) абзац перший частини першої статті 164-3 викласти у такій редакції:

“Незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені”;

3) у частині першій статті 255:

абзац другий пункту 1 після цифр “51” доповнити цифрами “51-2”;

у абзаці “органів податкової служби (статті 164-5, 177-2)” після слова “статті” додати цифри “51-2”.

4. Доповнити Митний кодекс України (“Відомості Верховної Ради України”, 1992 р., №16, ст. 203) статтею 116-1 такого змісту:

Стаття 116-1. Переміщення через митний кордон України товарів або предметів, виготовлених з порушенням прав на об’єкт права інтелектуальної власності

Переміщення через митний кордон України товарів або предметів, виготовлених з порушенням прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, — тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від одного до п’ятисот офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією товарів, що є об’єктами правопорушення, а на службових осіб — від десяти до тисячі двохсот офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією зазначених товарів”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

Коментар ДК:

Податкова служба отримала право контролювати правомірність використання об’єктів права інтелектуальної власності

Наталія КАНАРЬОВА
 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua