Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

16. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху

Закон України від 05.04.2001 р. №2350-III

Опублікований в "УК" 05.05.2001 р.

Чинний з 05.05.2001 р.

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Зменшено в 1,5-2 рази розмір адміністративних стягнень за порушення деяких правил дорожнього руху. Зміни стосуються також порядку розгляду окремих справ, пов'язаних з порушеннями правил дорожнього руху. Скасовано вилучення посвідчення водія, номерних знаків та транспортування автомобіля на штрафмайданчик.

Багато справ щодо порушення Правил дорожнього руху тепер розглядатиметься в судах, відповідно ДАI не може за ними штрафувати на місці правопорушення. Тим, хто допускає перевищення швидкості до 20 кілометрів на годину, а такими є більшість водіїв, може загрожувати попередження або штраф. Українські даішники стали практично безправними, і не відомо, хто їх тепер боятиметься.


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Відомості Верховної Ради УРСР", 1984 р., додаток до №51, ст. 1122) такі зміни:

1. В абзаці другому статті 80 слова "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. В абзаці другому статті 81 слова "від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

3. Абзац другий частини третьої статті 121 викласти у такій редакції:

"тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,2 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

4. У статті 122:

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

в абзаці першому частини другої слова і цифри "Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху менш як на 20 кілометрів на годину" виключити, а слово "ними" замінити словом "водіями";

абзац другий частини другої викласти у такій редакції:

"тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 0,2 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

в абзаці другому частини третьої слова "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

5. В абзаці другому статті 1222 слова "від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".*

6. В абзаці другому частини другої статті 123 слова "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

7. В абзаці другому статті 124 слова "від двох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від одного до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

8. В абзаці другому статті 1241 слова "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

9. Абзац другий статті 125 викласти у такій редакції:

"тягнуть за собою попередження".

10. В абзаці другому частини третьої статті 126 слова "від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

11. У статті 127:

абзац другий частини першої після слів "тягнуть за собою" доповнити словами "попередження або";

у абзаці другому частини другої слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами і цифрами "від 0,2 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

12. В абзаці другому частини першої статті 1281 слова "від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

13. У статті 132:

в абзаці другому частини першої слова "від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від трьох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац другий частини другої після слів "тягне за собою" доповнити словами "попередження або".

14. В абзаці другому частини четвертої статті 133 слова "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

15. У статті 221 слова і цифри "частиною п'ятою статті 121, частиною другою статті 130" замінити словами і цифрами "статтями 121, 122, 1221, 1222, 123, 124, 130, 132".

16. У статті 222:

у частині першій слова і цифри "частини перша, друга, третя і четверта статті 121", "частина перша статті 130" виключити, а слово і цифри "статті 122 - 1281" замінити словом і цифрами "статті 1223, 1241 - 1281" , а слово і цифри "статті 132, 133" замінити словом і цифрами "стаття 133";

у пункті 2 частини другої слова і цифри "частиною четвертою статті 121, статтею 1211, частиною четвертою статті 122, статтями 1221, 1222, 1223, частинами першою і третьою статті 123, статтями 124, 1241" замінити словом і цифрами "статтями 1211, 1223, 1241", а слова і цифри "частиною першою статті 130, статтею 132" виключити;

у пункті 3 частини другої слова і цифри "частинами першою, другою і третьою статті 121, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною другою статті 123" виключити.

17. В абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова і цифри "частина п'ята статті 121, частина друга статті 130" замінити словом і цифрами "статті 121, 122, 1221, 1222, 123, 124, 130, 132".

18. У частині першій статті 258 слова і цифри "частинами першою, другою і третьою статті 121, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 125, частиною третьою статті 126, частинами першою та другою статті 127" виключити.

19. Частини п'яту і шосту статті 265 виключити.

20. Частину другу статті 276 викласти у такій редакції:

"Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, статтями 128 - 129, частинами першою і другою статті 130, статтею 132, частиною четвертою статті 133 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників".

21. У частині першій статті 294 слова і цифри "частиною п'ятою статті 121, частиною другою статті 130" замінити словами і цифрами "статтями 121, 122, 1221, 1222, 123, 124, 130, 132".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

Примітки:

* Наказ МВС України від 06.02.2001 р. №83 "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення нагляду за дорожнім рухом працівниками Державтоінспекції МВС України" див. у "ДК" №10/2001.


Коментар ДК:

В 1,5-2 рази знижено штрафи за порушення Правил дорожнього руху. Скасовано вилучення посвідчення водія, номерних знаків та транспортування автомобіля на штрафмайданчик. Багато повноважень відійшли від ДАI до судів

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua