Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

4. Про перехід на сплату єдиного податку юридичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, у яких обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік перевищує 1 млн грн

Лист Держпідприємництва України від 19.03.2001 р. №1-221/1849 (витяг)

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Держпідприємництво, як і ДПА України, вважає, що з-поміж суб’єктів підприємницької діяльності, які, згідно з Законом України від 19.10.2000 р. №2063-III “Про державну підтримку малого підприємництва”, належать до категорії суб’єктів малого підприємництва, на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності можуть перейти тільки ті, що відповідають вимогам Указу про спрощене оподаткування.


Згідно із Законом України від 19.10.2000 р. №2063-III “Про державну підтримку малого підприємництва”,* суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, і юридичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро.

Відповідно до статті 11 Закону “Про державну підтримку малого підприємництва”, спрощена система може застосовуватися для суб’єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України.

Спрощена система оподаткування встановлена Указом Президента України від 03.07.98 р. №727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99), що має силу Закону України.

Статтею 1 Указу №746/99 передбачено, що спрощена система оподаткування, обліку і звітності запроваджується для суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, у яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн грн.

Отже, з-поміж суб’єктів підприємницької діяльності, які, згідно із Законом №2063-III, належать до категорії суб’єктів малого підприємництва, на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності можуть перейти тільки ті, які відповідають вимогам Указу №746/99.

Таким чином, податкові органи правомірно відмовляють у переході на сплату єдиного податку юридичним особам —суб’єктам підприємницької діяльності, у яких обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік перевищує 1 млн грн.

Суперечності між Законом “Про державну підтримку малого підприємництва” і Указом №746/99 Держпідприємництва не вбачає.

Голова О. КУЖЕЛЬ

Примітки:

* Закон України від 19.10.2000 р. №2063-III “Про державну підтримку малого підприємництва” див. у “ДК” №48/2000.


Коментар ДК:

Указ, виявляється, має більшу юридичну силу в “підтримці” малого підприємництва, ніж Закон

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua