Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

6. Про затвердження Змін та доповнень до Iнструкції про прибутковий податок з громадян

Наказ ДПАУ від 05.04.2001 р. №150

Зареєстрований у Мін’юсті України 24.04.2001 р. за №364/5555
Чинний з 04.05.2001 р.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”,* відповідно до підпункту 19.4.14 статті 19 якого внесені зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 “Про прибутковий податок з громадян” і з метою уточнення інших положень та керуючись пунктом 2 статті 8 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, наказую:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Iнструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року №12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за №64, що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лєкарю С. I. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В. О. після державної реєстрації наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Бондаренка Г. I.

Голова М. Азаров


Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” див. у “ДК” №10/2001.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua