Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

7. Зміни та доповнення до Iнструкції про прибутковий податок з громадян

Лист ДПА України від 23.02.2001 р. №2297/7/16-0115-8

Коментар ДК:

Довідки ф. №2 за цілий місяць треба надіслати протягом 20 днів, наступних за останнім днем звітного місяця. Вартість навчання, оплачена юридичною особою, з якою громадяни перебувають у трудових відносинах, тепер є особистим доходом громадян

Наказом Державної податкової адміністрації від 05.04.2001 р. №150 “Про затвердження Змін та доповнень до Iнструкції про прибутковий податок з громадян” (далі — Наказ) визначено, що вартість навчання, оплачена юридичною особою, з якою громадяни перебувають у трудових відносинах, тепер є особистим доходом громадян.

Підприємцям слід подавати декларацію до 10 травня — за I квартал, 9 серпня — за перше півріччя, 9 листопада — за 9 місяців, 9 лютого наступного року — за звітний рік. Довідки ф. №2 слід надсилати не протягом 30 календарних днів з дня виплати доходу, а за цілий місяць їх треба надіслати протягом 20 днів, наступних за останнім днем звітного місяця.

Раніше звичайні громадяни були зобов’язані до 1 березня наступного року подати (надіслати) до податкового органу за місцем проживання декларацію за ф. №1, тепер цей строк продовжено до 1 квітня.

До Iнструкції про прибутковий податок з громадян (далі — Iнструкція), затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції від 21.04.93 р. №12, в основному внесено зміни з метою приведення її у відповідність до Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (далі — Закон, див. “Документи для роботи” №10/2001).

Однак є зміни, які не стосуються Закону. Зокрема Наказом визначено, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу суми допомоги на поховання. Це було передбачено ще Законом України від 13.02.98 р. №129/98-ВР “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”.

Вартість навчання, оплачена юридичною особою, з якою громадяни перебувають у трудових відносинах, тепер є особистим доходом громадян

Цікавим нововведенням є те, що Наказом вилучено абзац третій пункту 5.21 Iнструкції, який передбачав, що вартість навчання, оплачена юридичною особою, з якою громадяни перебувають у трудових відносинах, безпосередньо закладам освіти, не є особистим доходом громадян, якщо навчання пов’язане з професійною підготовкою або перепідготовкою цих громадян за профілем юридичної особи в українських закладах освіти. Це означає, що вартість навчання працівників за рахунок їх підприємства тепер включається в їх сукупний оподатковуваний дохід.

Цікаво, чим це викликано? Річ у тім, що Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 “Про прибутковий податок з громадян” і не передбачав таких пільг, це була примха податкової. Декрет лише містить пільгу для дітей — відповідно до підпункту “с” статті 5 Декрету, до сукупного оподатковуваного доходу не включаються суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих навчальних закладах освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Виникає запитання: “Що робити, аби зайвий раз не оподатковуватися?”. Вихід є — проплата навчання через благодійні фонди, які, у свою чергу, отримують кошти від юридичних осіб. За Декретом (підпункт “і” статті 5) не включаються до сукупного оподатковуваного доходу відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітного, а також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного конкурсу, у тому числі стипендії, що виплачуються через заклади освіти.

Для такого навчання треба бути або безробітним (що для працівника нереально), або пройти за конкурсом. Але через те що особи, які навчаються за плату, проходять атестування, співбесіди або конкурси, можна проплачувати навчання через благодійні фонди.

Доповнення Наказом підпункту 6.6 пункту 6 Iнструкції словами: “відповідно до Постанови Верховної Ради України від 25.04.96 р. №146/96-ВР “Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян” створює таку ситуацію.

Тепер сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 цієї Iнструкції, в учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” відповідно до Постанови Верховної Ради України від 25.04.96 р. №146/96-ВР “Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян”.

А ця Постанова передбачає, що до прийняття Закону України про прибутковий податок з громадян при визначенні розміру прибуткового податку з доходів учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, застосовуються норми статті 23 Закону України “Про Державний бюджет України на 1994 рік”.

Стаття 23 Закону України “Про Державний бюджет України на 1994 рік” передбачає, що пільги щодо прибуткового податку учасникам бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, надаються в межах п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів за кожний повний місяць.

Підприємцям слід подавати декларацію до 10 травня — за I квартал, 9 серпня — за перше півріччя, 9 листопада — за 9 місяців, 9 лютого наступного року — за звітний рік

Тепер проаналізуємо зміни до Iнструкції, що викликані прийняттям Закону.

1. Обчислення прибуткового податку і його перерахунок провадяться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності до 1 березня (раніше — до 1 лютого), наступного за звітним року.

Тепер протягом 60 днів після закінчення року (раніше — до 15 лютого) до податкової інспекції (за місцем реєстрації) надсилається звіт про закінчення річних перерахунків відповідно до штатної чисельності та їх загальні результати — суми до утримання і повернення за формою додатка 11 до Iнструкції.

2. Змінилися строки подання форми №2 до податкової. Якщо раніше подання форми №2 (додаток 2 до Iнструкції) до податкового органу за місцем проживання громадян провадилося не пізніше 30 днів після виплати, то тепер слідкувати за цими 30 днями не потрібно — довідки за цілий місяць треба надіслати протягом 20 днів, наступних за останнім днем звітного місяця, тобто, наприклад, до 20 травня включно слід надіслати всі форми №2 за квітень.

3. Змінилися строки подання податкових декларацій з прибуткового податку. Тепер громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю (зрозуміло, що на звичайній системі оподаткування), щоквартально подають податковому органу декларації наростаючим підсумком з початку року в строки, визначені Законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто не пізніше: 10 травня — за I квартал, 9 серпня — за перше півріччя, 9 листопада — за 9 місяців, 9 лютого наступного року — за звітний рік. В 2002 році — до 11 лютого , адже 9 і 10 лютого — вихідні).

Раніше такі декларації подавалися щокварталу, у 15-денний строк після закінчення кварталу (окремо за підсумками діяльності у першому, другому і третьому кварталі), а після закінчення року (наростаючим підсумком з початку року з урахуванням результатів діяльності у четвертому кварталі) — до 1 лютого наступного року.

Раніше після закінчення календарного року громадяни-непідприємці, крім тих, які одержували доходи лише за місцем основної роботи, були зобов’язані до 1 березня наступного року подати (надіслати) до податкового органу за місцем проживання декларацію за ф. №1, тепер цей строк продовжено до 1 квітня. Таким чином, приватним підприємцям і простим громадянам, які мають сторонні доходи, значно полегшає.

4. Громадянам, які одержують інші доходи від регулярної діяльності, не зазначеної у частині першій цього підпункту (зокрема, здавання фізичним особам в оренду або в найом рухомого і нерухомого майна; збір та/або заготівля і продаж продукції флори і фауни (лісової, водної, морської продукції, грибів, ягід, лікарських рослин, птиці, звірів, риби, креветок, крабів, рапанів тощо); збір та/або заготівля і продаж вторинних ресурсів, металобрухту, макулатури, ганчір’я), треба подавати декларації не у 5-денний строк після закінчення місяця з дня виникнення джерела доходу, а не пізніше 20 числа наступного місяця.

5. Змінено і порядок подання декларацій для іноземців, які постійно проживають в Україні. Як і раніше, декларація про очікувані (оціночні) доходи у поточному році подається іноземними громадянами протягом одного місяця з дня прибуття в Україну незалежно від джерела одержання доходів. Але надалі декларація про одержані доходи подається щокварталу не у 15-денний строк після закінчення кварталу, а протягом 40 календарних днів.

Наостанку додамо, що санкції для громадян — як підприємців, так і не підприємців — такі самі, як і для підприємств — юридичних осіб. Тобто тепер невчасне подання декларації загрожує штрафом у 170 грн, а раніше — у 17 — 85 гривень. Тож подавайте декларації вчасно, до 31 березня включно.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua