Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

8. Про забезпечення проведення реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Наказ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.03.2001 р. №62

У Мін’юсті не зареєстрований
Чинний з 15.03.2001 р.

Коментар "ДК"

На виконання законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”,* “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”**, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”*** від 13.09.2000 р. №1423, з метою проведення своєчасної та в повному обсязі реєстрації страхувальників, видачі страхових свідоцтв та повідомлень про розмір страхових внесків, наказую:

1. Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — управління виконавчої дирекції Фонду) та відділень виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення (далі — відділення виконавчої дирекції Фонду) терміново налагодити взаємодію з відділеннями Пенсійного фонду України з питань використання інформаційної бази даних платників внесків до Пенсійного фонду України при проведенні реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої дирекції Фонду.

2. Затвердити Тимчасові рекомендації щодо забезпечення проведення реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої дирекції Фонду (далі — Тимчасові рекомендації) (додаток 1).

3. Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду до 01.04.2001 р. вжити заходів щодо організаційного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення проведення реєстрації страхувальників відповідно до чинного законодавства та з урахуванням Тимчасових рекомендацій.

4. Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду до 01.04.2001 р.:

4.1. Укомплектувати штат управлінь виконавчої дирекції Фонду фахівцями, що забезпечать організацію проведення реєстрації страхувальників.

4.2. Підготувати та затвердити посадові інструкції для цих категорій працівників.

4.3. Провести з працівниками управлінь виконавчої дирекції Фонду навчання-інструктаж з питань проведення реєстрації страхувальників. Залучити до проведення навчання фахівців, які брали участь у семінарі, проведеному виконавчою дирекцією Фонду 13 — 14 березня 2001 року в місті Києві.

4.4. Організувати навчання працівників відділень виконавчої дирекції Фонду з питань проведення реєстрації страхувальників.

4.5. Забезпечити підготовку у відділеннях виконавчої дирекції Фонду необхідного пакета документів для реєстрації страхувальників та їх первинного обліку, згідно з формами, передбаченими Тимчасовими рекомендаціями.

4.6. Розробити та запровадити у відділеннях виконавчої дирекції Фонду форму оперативної щоденної інформації про стан реєстрації страхувальників та їх внески.

4.7. З 01.04.2001 р. щоденно до 18-ї години надавати виконавчій дирекції Фонду факсимільним зв’язком оперативну інформацію про реєстрацію страхувальників та їх внески та про розподіл страхувальників за класами професійного ризику виробництва, згідно з формами, що додаються (додатки 2, 3).

4.8. Опублікувати в обласних офіційних засобах масової інформації повідомлення про порядок реєстрації страхувальників.

5. Покласти персональну відповідальність за організацію та проведення робіт щодо реєстрації страхувальників на начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду.

6. Начальникам відділень виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення до 01.04.2001 р. вжити практичних заходів щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення проведення реєстрації страхувальників відповідно до чинного законодавства та з урахуванням Тимчасових рекомендацій.

7. Начальникам відділень виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення до 01.04.2001 р.:

7.1. Укомплектувати штат відділень виконавчої дирекції Фонду фахівцями, що здійснюватимуть реєстрацію страхувальників.

7.2. Підготувати та затвердити посадові інструкції для цих категорій працівників.

7.3. Провести з працівниками відділень виконавчої дирекції Фонду навчання-інструктаж з питань проведення реєстрації страхувальників. Залучити до проведення навчання фахівців, які брали участь у відповідних навчаннях-інструктажах, що були проведені управліннями виконавчої дирекції Фонду.

7.4. Підготувати необхідний пакет документів для реєстрації страхувальників та їх первинного обліку, згідно з формами, передбаченими Тимчасовими рекомендаціями.

7.5. Щоденно надавати оперативну інформацію управлінням виконавчої дирекції Фонду про стан реєстрації страхувальників та внески.

7.6. Опублікувати в районних офіційних засобах масової інформації повідомлення про порядок реєстрації страхувальників.

8. Начальнику управління збору внесків та реєстрації страхувальників Центрального апарату виконавчої дирекції Фонду забезпечити координацію роботи управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду, надання їм методичної та практичної допомоги з питань реєстрації страхувальників.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління збору внесків та реєстрації страхувальників Центрального апарату виконавчої дирекції Фонду.

Директор В. Піддубний


Примітки:

* Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” див. у “ДК” №38/2000.

** Закон України від 22.02.2001 р. №2272-III “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” див. у “ДК” №14/2001.

*** Постанову Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. №1423 “Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання” див. у “ДК” №40/2000.


Додаток 1

Тимчасові рекомендації щодо забезпечення проведення реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої дирекції Фонду


Коментар ДК:

Внески до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, нараховуються на заробітну плату розміром до 1600 грн

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua