Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

8. Про забезпечення проведення реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Наказ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.03.2001 р. №62

Коментар ДК:

Внески до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, нараховуються на заробітну плату розміром до 1600 грн

Наказом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 15.03.2001 р. №62 “Про забезпечення проведення реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України” (далі — Наказ) визначено тимчасові правила постановки на облік та визначення об’єкта оподаткування.

Новостворені платники мають зареєструватися у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за їх юридичною адресою у 10-денний строк з дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію. Знижку (надбавку) до розміру внесків можна отримати лише за підсумками календарного року.

Внески до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, нараховуються на заробітну плату розміром до 1600 грн. На думку Фонду, страхові внески не нараховуються на компенсацію за невикористану відпустку. Клас виробництва визначається залежно від основного виду діяльності (коду ЗКГНГ).

Наказ є продуктом компіляції головних документів щодо порядку нарахування та реєстрації платником страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Такими документами, актуальними з 1 квітня 2001 року, є:

Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (далі — Закон, див. “Документи для роботи” №38/2000);

Закон України від 22.02.2001 р. №2272-III “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (див. “Документи для роботи” №14/2001);

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. №1423 “Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання” (див. “Документи для роботи” №40/2000).

Нагадаємо основні положення і нововведення, запроваджені Наказом, які пояснюють або суперечать деяким положенням вищезгаданих документів. Так, платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є юридичні особи, фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, а також фізичні особи, які не використовують працю найманих працівників і сплачують внески до Фонду на добровільних засадах.

Внески сплачуються шляхом нарахувань на фонд оплати праці, а із зарплати не утримуються. Водночас Наказ стосується лише фізичних осіб — підприємців, які нараховують внески на зарплату найманих працівників або страхуються добровільно, але страхові внески повинні нараховувати й ті фізичні особи, які мають найманих працівників, але не є підприємцями, наприклад, за особистих водіїв, нянь, гувернанток та ін.

Чомусь Наказ цього не обумовлює (точніше згадано в п. 1.3, але пункт 4 передбачає, що це стосується лише підприємців), що дає підстави таким роботодавцям не сплачувати внески.

Межа нарахувань внесків від нещасного випадку — ті ж 1600 гривень

Після прийняття заяви від платника робочий орган Фонду у 10-денний термін видає страхувальнику Повідомлення про віднесення його до класу ризику виробництва, розмір страхового тарифу та розрахунок розміру страхового внеску. Підтвердженням реєстрації у Фонді є страхове свідоцтво. Страхові внески сплачуються щомісяця у день одержання коштів на оплату праці.

Дуже добре, що, як це і передбачав “ДК”, у пункті 34 Наказу чітко визначено, що цей внесок, як і внески до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та Пенсійного фонду, нараховуються на заробітну плату розміром до 1600 грн.

Хоча це й не передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. №225 “Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів” (див. “Документи для роботи” №13/2001).

Клас виробництва визначається залежно від основного виду діяльності (коду ЗКГНГ)

У Наказі уточнено порядок визначення класу ризику підприємства. Його, згідно з основною діяльністю, визначає Фонд на підставі заяви підприємства. Тому саме залежно від того коду ЗКГНГ, який буде вказано в заяві, і будуть встановлені розміри страхових внесків.

Але це не означає, що підприємство може встановлювати будь-які розміри, які зазначено в статистичній довідці про присвоєння коду ЄДРПОУ в разі багатопрофільної діяльності. Потрібно ставити код основної діяльності, але не на підставі даних довідки, а виходячи з обсягу реалізації відповідної продукції (надання послуг).

Водночас Фонд не може контролювати обсяг реалізації вашої продукції, адже ви не надаєте йому жодних даних про неї, а з документів, які там вимагають: свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (рішення про створення установи, організації); довідки органу статистики про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєння ідентифікаційного коду, — такі дані отримати неможливо.

Тому підприємцям треба зазначати код основної діяльності зі статистичної довідки, хоча це і суперечитиме Наказу, який в цій частині виявився недоробленим (про вашу справжню основну діяльність у Фонді наразі не здогадуються).

Знижку (надбавку) до розміру внесків можна отримати лише за підсумками календарного року

Відповідно до пункту 35 Наказу знижка (надбавка) до ставки страхових внесків здійснюється Фондом за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, виходячи з новоствореності фонду, на знижки (до 50 відсотків страхового тарифу) можна розраховувати лише після 1 січня 2002 року.З іншого боку, підприємства з підвищеним рівнем травматизму до цієї ж дати отримали відстрочку виконання вироку у вигляді підвищення страхового тарифу (до 50 відсотків).

Зауважимо, що слова “відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів” тут треба розуміти як Порядок, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. №1423 “Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”, за якою Фонд сам надає знижки (надбавки), тобто є в цьому питанні досить самостійним.

Страхові внески не нараховуються на компенсацію за невикористану відпустку

Найцікавішим нововведенням, яке збентежить не одного бухгалтера, є те, що, відповідно до пункту 38 Наказу, страхові внески не стягуються із сум, нарахованих за тими видами оплати праці та іншими витратами, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. №697.

Цією постановою затверджено Перелік видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій. До цього переліку входять:

1. Вихідна допомога у разі припинення трудового договору.

2. Компенсація за невикористану відпустку.

3. Добові за відрядженням у межах норм, встановлених законодавством, та виплати замість добових.

4. Вартість безкоштовно наданих відповідно до актів законодавства деяким категоріям працівників квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків або суми коштів для їх відшкодування за рахунок відповідних бюджетів, а також твердого палива для працівників вугільної промисловості.

5. Вартість виданого спецодягу (крім форменого одягу), спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих та знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування.

6. Суми відшкодування витрат та інших компенсацій у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням працівників на роботу в іншу місцевість.

7. Доплати і надбавки до заробітної плати замість добових у разі, коли постійна робота проходить у дорозі чи має роз’їзний характер або у зв’язку із службовими поїздками у межах обслуговуваних дільниць.

8. Виплати в межах, визначених законодавством, на проживання та харчування спортсменів і тренерів під час змагань і навчально-тренувальних зборів.

9. Заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю (суботники, недільники тощо), яка перераховується до бюджету або на благодійні цілі.

10. Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

11. Стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам (у тому числі направленим на навчання підприємствами, установами та організаціями), що навчаються з відривом від виробництва.

12. Стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах науки і технологій та Національної академії наук для молодих учених.

13. Міжнародна фінансова підтримка (гранти) за рахунок коштів іноземних наукових фондів, що надається ученим України і переможцям відповідних конкурсів.

14. Державні премії України в галузі науки і техніки, Державні премії України імені Тараса Шевченка, іменні премії, що присуджуються Національною академією наук України та галузевими академіями наук, премії Міністерства культури і мистецтв.

15. Щомісячні плати за звання дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України та галузевих академій наук.

16. Допомога, яка виплачується за рахунок підприємства, установи, організації молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення вищого або професійно-технічного навчального закладу.

17. Державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури.

18. Доходи громадян від володіння корпоративними правами (отриманими дивідендами).

19. Компенсаційні виплати, які виплачуються громадянам відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

20. Допомога сім’ям з дітьми, що виплачується відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

21. Різні види допомоги по соціальному страхуванню, що виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності).

22. Плата домогосподарствам за ведення записів доходів і витрат та надання інших відомостей відповідно до програми обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться органами державної статистики.

Але який зв’язок між збором на загальнодержавне обов’язкове пенсійне страхування і внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання? Адже за Законом розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

для роботодавців — у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

для добровільно застрахованих осіб — у відсотках до мінімальної заробітної плати. I ніякої прив’язки до Пенсійного фонду немає. Зрозуміло, що в цьому переліку є в основному виплати, які не входять до фонду оплати праці і не підлягають обкладанню прибутковим податком.

Але є компенсація за невикористану відпустку, яка відноситься до фонду оплати праці (як додаткова оплата праці) відповідно до пункту 2.23 Iнструкції зі статистики заробітної плати, яку затверджено наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. №323 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.95 р. за №465/1001.

А відповідно до підпункту “г” пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 “Про прибутковий податок з громадян”, компенсація за невикористану відпустку при звільненні підлягає обкладанню прибутковим податком з громадян.

Що робити бухгалтерам у цьому випадку? Звісно, виконувати Закон і нараховувати внески на суми компенсації за невикористану відпустку.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua