Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

9. Про надання роз’яснень до порядку нарахування і погашення пені

Лист ДПАУ від 29.03.2001 р. №4138/7/19-1317

Коментар ДК:


СУТТЄВО

ДПА України надала свій коментар до Iнструкції про порядок нарахування та погашення пені. Суттєвих зауважень до коментарю немає.


Державна податкова адміністрація на виконання підпункту 4.4.2 пункту 4.2 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами”* доводить до відома для врахування в роботі коментар (роз’яснення) до порядку нарахування і погашення пені, що стягується з платників податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням погодженого податкового зобов’язання, встановленого Iнструкцією про порядок нарахування і погашення пені,** затвердженою наказом ДПА України від 01.03.2001 р. №77 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №240/5431.

Зобов’язуємо довести зазначене до підлеглих податкових органів і платників податків.

Заступник голови В. ОНИЩЕНКО

Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181 “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” див. у “ДК” №10/2001.

** Наказ ДПАУ від 01.03.2001 р. №77 “Про затвердження Iнструкції про порядок нарахування та погашення пені” див. у “ДК” №15/2001.


Коментар:

Коментар (роз’яснення) ДПАУдо Iнструкції про порядок нарахування і погашення пені

А. ПАРПАЛИГА
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua