Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

9. Про надання роз’яснень до порядку нарахування і погашення пені

Лист ДПАУ від 29.03.2001 р. №4138/7/19-1317

Наказ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.03.2001 р. №62

Коментар ДК:

Коментар (роз’яснення) ДПАУдо Iнструкції про порядок нарахування і погашення пені

З 1 квітня 2001 року набирає чинності порядок нарахування і погашення пені, що стягується з платників податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням погодженого податкового зобов’язання, встановлений Iнструкцією про порядок нарахування і погашення пені, затвердженою наказом ДПА України від 01.03.2001 р. №77 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №240/5431.

Зазначена Iнструкція розроблена згідно з Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами”, Законом України “Про систему оподаткування в Україні”, Законом України “Про Державну податкову службу в Україні” й іншими нормативно-правовими актами.

Враховуючи, що новий порядок нарахування і погашення пені істотно відрізняється від того, що діяв до 01.04.2001 р., хотілося б звернути увагу на найбільш принципові відмінності.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну сплати. Граничним терміном сплати податкового зобов’язання є:

— при самостійному нарахуванні суми податкового зобов’язання платником податків — 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для подання податкової декларації (тобто, наприклад, при поданні декларації 20-го числа термін погашення податкового зобов’язання — з 21-го по 30-те число);

— при нарахуванні суми податкового зобов’язання контролюючими органами — 10 календарних днів від дня отримання платником податкового повідомлення (рішення) про таке нарахування (тобто, наприклад, при донарахуванні суми за актом перевірки податкового органу, якщо податкове повідомлення (рішення) вручене платнику 10-го числа, термін погашення податкового зобов’язання — з 11-го по 20-те число).

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов’язання, він має право звернутися до контролюючого органу зі скаргою про перегляд прийнятого рішення.

Скарга повинна бути подана протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податкового повідомлення або іншого рішення податкового органу, в письмовій формі і може супроводжуватися будь-якими документами, які платник вважає потрібним подати.Контролюючий орган зобов’язаний направити своє рішення з приводу розгляду скарги протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги.

У разі якщо контролюючий орган не задовольняє або не повністю задовольняє скаргу платника, останній протягом 10 календарних днів, наступних за днем відповіді, має право звернутися з повторною скаргою до контролюючого органу вищого рівня, а у разі повторного повного або часткового незадоволення скарги — до контролюючого органу вищого рівня з дотриманням вищезазначених термінів.

Остаточне рішення вищого (центрального) контролюючого органу може бути оскаржене в судовому порядку.

Оскарження сум нарахованих платнику штрафних санкцій, передбачених Законом, прирівнюється до оскарження сум податку.

Керівник контролюючого органу може ухвалити рішення про продовження термінів розгляду скарги платника понад вищезазначені, але не більше 60 календарних днів, і письмово повідомити про це платника.

У разі якщо згідно із законом контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника з причин, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, платник має право на адміністративне оскарження рішень протягом 30 днів замість 10.

При проведенні процедури адміністративного оскарження податкового зобов’язання, описаної вище, граничним терміном сплати податкового зобов’язання є:

— 10 календарних днів від дня отримання платником рішення про часткове задоволення скарги за умови його узгодження з платником (податковий компроміс);

— 10 календарних днів від дня отримання платником рішення контролюючого органу, яке не підлягає подальшому адміністративному оскарженню;

— 10 календарних днів від дня порушення судом (арбітражним судом) судочинства у справі щодо позову платника податків про визнання недійсним рішення контролюючого органу.

Новий порядок передбачає єдиний розмір пені за всіма податками і зборами (обов’язковими платежами), за винятком пені щодо порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, при цьому:

1) пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності);

2) для обчислення пені за кожний календарний день прострочення у сплаті податкового боргу використовується єдиний розрахунковий розмір пені — 120 відсотків від ставки НБУ;

3) для розрахунку пені береться більша з двох облікових ставок НБУ — на день виникнення податкового боргу або на день його погашення.

З урахуванням вищезазначених вимог пеня за новим порядком розраховується виключно в момент сплати податкового боргу (частини податкового боргу).

Платник податків при частковому погашенні податкового боргу зобов’язаний визначати суму такої частини з урахуванням самостійно нарахованої пені (приклад розрахунку пені наведено в Iнструкції).

Повним же погашенням податкового боргу є погашення податкового боргу з обліком як пені, так і штрафних санкцій.

Однак вважаємо доречним нагадати, що при своєчасній і повній сплаті платежів до бюджету у платників не виникне непорозумінь з контролюючими органами і не буде проблем, пов’язаних з нарахуванням пені. Тому сподіваємося на своєчасну і повну сплату всіх видів платежів до бюджету.

Начальник Головного управління обліку і звітності ДПАУ А. ПАРПАЛИГА
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua