Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#21 '2001: Документи для роботи - Нові документи

1. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку

Наказ Мінфіну України від 19.04.2001 р. №186

Зареєстрований у Мін’юсті України 05.05.2001 р. за №389/5580

Чинний з 16.05.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку для суб’єктів малого підприємництва вийшов аж надто простим, що наробить плутанини в обліку несумісних речей на одному рахунку і змусить відкривати відповідні субрахунки й, отже, ліквідує спрощення нанівець.

Скасовано рахунки обліку витрат за елементами. Спрощений План рахунків можуть застосовувати неприбуткові організації (крім бюджетних), представництва іноземних суб’єктів підприємницької діяльності.


Відповідно до статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (“Офіційний вісник України”, 1999 р., №33, с. 1706), статті 5 Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва”* (“Офіційний вісник України”, 2000 р., №46, с. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706, наказую:

1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва (далі — спрощений План рахунків), що додається.

2. Встановити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва, юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі — підприємства).

Суб’єкти підприємницької діяльності застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за №161/4382.

3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов’язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за №892/4185.**

4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно до Iнструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за №893/4186.

5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки виходячи з призначення рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків, наведеного в пункті 3 цього наказу.

Заступник міністра В. Матвійчук


Примітка:

* Закон України від 19.10.2000 р. №2063-III “Про державну підтримку малого підприємництва” див. у “ДК” №48/2000.

** План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, див. у “ДК” №4/2000.


План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва
Коментар ДК:

План рахунків клонували і “молодшого брата” назвали simplex. Його можуть використовувати малі підприємства, неприбуткові організації (крім бюджетних), представництва іноземних суб’єктів підприємницької діяльності

Римма ГРАЧОВА
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua