Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#21 '2001: Документи для роботи - Нові документи

2. Щодо надання банками інформації органам державної податкової служби

Лист ДПАУ від 27.03.2001 р. №1439/6/22-3216

Коментар ДК:

ДПА України вважає, що після порушення кримінальної справи доступ до банківської таємниці здійснюється слідчим податкової міліції без підпису керівника податкового органу

У Листі ДПА України від 27.03.2001 р. №1439/6/22-3216 “Щодо надання банками інформації органам державної податкової служби” (далі — Лист) зроблено припущення, що вимоги підпису керівника податкового органу на запиті щодо інформації, яка містить банківську таємницю, стосуються лише процедури отримання доступу до банківської таємниці до порушення кримінальної справи проти керівництва юридичної особи або підприємця, а після порушення ця процедура здійснюється лише за підписом слідчого.

Листом зроблено спробу ліквідувати банківську таємницю, яку значно посилено новим Законом України від 07.12.2000 р. №2121-III “Про банки і банківську діяльність” (далі — Закон, див. “Документи для роботи” №4/2001).

Річ у тім, що, відповідно до статті 62 Закону, встановлено суворі вимоги щодо отримання довідок з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Насамперед вимога податкової на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:

1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;

2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника) і скріплена гербовою печаткою;

3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;

4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Але ДПА України вважає, що ці вимоги стосуються лише процедури отримання доступу до банківської таємниці до порушення кримінальної справи проти керівництва юридичної особи або підприємця. Мовляв, відповідно до статті 114 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий приймає рішення самостійно і тому має право за своїм підписом, без підпису керівника або заступника керівника державного органу, надсилати запити на адресу банків та інших фінансових установ.

Але що заважає слідчому податкової міліції отримати підпис керівника податкової інспекції і виконати Закон? Більше того, якщо банківська інформація опиниться у руках слідчого без дотримання Закону, то в суді досвідчений адвокат доведе, що вона отримана незаконним шляхом і не може бути використана як доказ у суді (відповідно до частини третьої статті 62 Конституції України, обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь). Невже ДПА України потрібні програні справи? Крім того, відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону, до приведення законодавства у відповідність до цього Закону закони (в тому числі і застарілий Кримінально-процесуальний кодекс) та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Віталій МОСЕЙЧУК

P. S. Для пересічних фізичних осіб (непідприємців) банківська таємниця взагалі повинна розкриватися, як у Швейцарії — тільки за рішенням або на письмову вимогу суду (раніше довідки за рахунками пересічного громадянина могли надаватися органам державної виконавчої служби, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, податкової міліції у будь-яких справах, що знаходяться в їх провадженні, а справа могла бути як кримінальною, так і адміністративною чи оперативно-розшуковою).

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua