Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#21 '2001: Документи для роботи - Нові документи

3. Про затвердження Iнструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Постанова Правління НБУ від 29.03.2001 р. №135

Зареєстрована в Мін’юсті України 25.04.2001 р. за №368/5559

Відповідно до Закону України “Про Національний банк України” та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку здійснення безготівкових розрахунків в установах банків у відповідність до законів України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”* та “Про банки і банківську діяльність”** Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Iнструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, Iнструкцію №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджену постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. №204 (зі змінами).

3. Дозволити використовувати в розрахунках до 1 жовтня 2001 року бланки розрахункових документів, які були виготовлені згідно з вимогами Iнструкції №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, за умови доповнення їх реквізитами, передбаченими Iнструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

4. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В. Стельмах

Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” див. у “ДК” №10/2001.

** Закон України від 07.12.2000 р. №2121-III “Про банки і банківську діяльність” див. у “ДК” №4/2001.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua