Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 16 по 22 травня 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 16 по 22 травня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 16 по 22 травня 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 05.04.2001 р. №2346-III “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”

Відповідно до Закону, в Україні можуть створюватися внутрішньодержавні банківські (міжбанківських розрахунків, системи масових платежів та внутрішньобанківські платіжні системи) та небанківські платіжні системи.

Встановлено форми розрахунків, що застосовуються при здійсненні переказів, суб’єктів переказування грошей та порядок відкриття банками рахунків клієнтам платіжної системи.

Банк зобов’язаний переказати готівку протягом операційного часу в день надходження відповідного документа до банку. Міжбанківський переказ виконується в строк до 3-х операційних днів.

У разі порушення банком встановлених строків він зобов’язаний сплатити платнику пеню у розмірі 0,1% від суми переказу за кожний день прострочення, але не більше 10%. Визначено платіжні інструменти, у тому числі платіжні картки.

Встановлено правовий статус електронного документа та електронного цифрового підпису, який має однакову юридичну силу з підписом на паперовому документі.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 26.04.2001 р. №2405-III “Про внесення змін до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”

Відтепер до сукупного оподатковуваного доходу не включатимуться суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз на календарний рік у межах прожиткового мінімуму, встановленого законом на працездатну особу (331,05 грн), за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадських організацій.

Сума такої матеріальної допомоги не враховуватиметься при визначенні бази нарахування страхових внесків, податків і зборів, які нараховуються на фонд оплати праці.

Закон набрав чинності з 19.05.2001 року.

Друкується в цьому номері


КМ УКРАЇНИ

 • Постанова від 06.05.2001 р. №423 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. №663”

Збільшено граничні норми добових витрат для відряджень за кордон, у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у готелях не включаються витрати на харчування, з 231 грн до 252 грн.

Якщо до рахунків вартості проживання у готелях при відрядженні за кордон включаються витрати на одноразове харчування, норма добових витрат зросла з 185 грн до 201 грн 60 коп., при дворазовому — з 128 грн до 138 грн 60 коп., при триразовому — з 81 грн до 88 грн 20 коп.

Для перерахунку норм, які обумовлюють потреби в країні перебування, на 2001 рік встановлено новий прогнозний офіційний курс гривні до долара США — 6,3 гривні за 1 долар США.

Змінено норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців підприємств, що повністю або частково утримуються за рахунок бюджету.

Друкується в кодифікованому вигляді


 • Постанова від 06.05.2001 р. №448 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. №1156”

Змінено середньомісячний сукупний дохід на одного прописаного у житловому приміщенні, у разі не перевищення якого розмір плати за житлово-комунальні послуги за умови призначення житлової субсидії становить 15% середньомісячного сукупного доходу.

Відтепер він має становити не більше 124,52 грн на одну особу в розрахунку на місяць (40% прожиткового мінімуму, який у 2001 р. дорівнює 311,3 грн).


 • Постанова від 06.05.2001 р. №470 “Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування”

Змінено порядок застосування механізму уникнення подвійного оподаткування.

Для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України нерезидент має подати особі, яка виплачує йому доходи, довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

Неподання нерезидентом такої довідки його доходи із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

У свою чергу, особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов’язана подавати до податкової служби за своїм місцезнаходженням звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 06.05.2001 р. №471 “Про доповнення переліку територій, на яких у порядку експерименту застосовується спеціальний торговий патент”

Перелік територій, на яких у порядку експерименту застосовується спеціальний торговий патент, доповнено трьома населеними пунктами Одеської області: м. Білгород-Дністровський, смт Затока, смт Сергіївка. У цих населених пунктах спеціальні патенти застосовуватимуться упродовж 1-го року з дня набрання чинності цією постановою.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 06.05.2001 р. №473 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р. №1567”

Постановою КМУ визначено, що надання права керування транспортним засобом іншій фізичній особі здійснюється за письмовою заявою його власника, на підставі чого ДАІ видає тимчасовий реєстраційний талон на термін, зазначений у заяві. Такий талон дійсний за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта).

Не підлягають тимчасовій реєстрації у підрозділах ДАІ транспортні засоби, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які їдуть в Україну на відпочинок за путівками чи на лікування.

Відтепер не застосовуватимуться на автомобілях номерні знаки серії F, C та B.

Збільшено з 9-ти до 15-ти одиниць кількість транспортних засобів, які можуть реєструватися за юридичними особами без створення автогосподарства.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 16.05.2001 р. №494 “Про затвердження Порядку надання податкових роз’яснень”

Оприлюднення роз’яснень щодо застосування норм податкового законодавства та форм податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності з 2002 року фінансуватиметься з держбюджету.

Податкове роз’яснення — це оприлюднення офіційного розуміння положень податкового законодавства у разі неоднозначного трактування прав та обов’язків платниками податків або контролюючими органами, а також у разі запровадження нового податку.

Податкове роз’яснення має бути оформлене тільки у формі наказу центрального податкового, контролюючого або іншого державного органу з реєстрацією його в Мін’юсті. Всі роз’яснення, надані платникам, повинні базуватися на відповідному наказі. Визнання роз’яснення недійсним здійснюється тільки через суд.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Постанова від 16.05.2001 р. №498 “Про заходи щодо запровадження загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”

Кабмін постановив, що кошти, які сплачувалися до Фонду соцстраху, а також заборгованість зі збору до соцстраху (крім збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття) зараховуватимуться на рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Усі рахунки в установах банку, на які надходили кошти на обов’язкове соціальне страхування (крім збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття), будуть закриті.


 • Постанова від 16.05.2001 р. №515 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. №1755”

Змінено в десять разів розмір плати за видачу ліцензій на провадження діяльності з надання послуг телефонного зв’язку міжнародного (видається тільки на діяльність на території України) та міжміського (без надання у користування ліній передачі, мережних трактів, каналів радіозв’язку), які застосовують лише IP-телефонію.

Для міжнародного вона становитиме 899300 грн, а для міжміського — 34000 грн.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Лист від 17.04.2001 р. №11-111/447-2439 “Про встановлення лімітів залишку готівки в касі”

До приведення у відповідність положень Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України до положень Закону №2181 для підприємств діють ліміти залишку готівки в касі, порядок і строки здавання готівкової виручки, які були встановлені їм протягом першого кварталу поточного року.

У разі відкриття новоствореними підприємствами поточних рахунків такі підприємства звертаються на власний розсуд до будь-якої установи банку, в якій відкрито їх поточні рахунки, для встановлення їм ліміту залишку готівки в касі, строків і порядку здавання готівкової виручки.


 • Лист від 28.04.2001 р. №25-120/849-2737 “Про застосування пункту 1.6 Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”

Лист стосується скасування вимоги щодо надання банківськими установами повідомлень податковим органам про відкриття (закриття) рахунків клієнтів.

Нацбанк вказує на те, що вимоги щодо надання банками без відповідних запитів інформації про проведення банками операцій з відкриття банківських рахунків суперечать Закону “Про банки і банківську діяльність” і до приведення у відповідність до зазначеного закону не застосовуватимуться.


 • Лист від 10.05.2001 р. №18-112/1715-2891 “Щодо застосування окремих положень Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”

Нацбанк інформує, що примусове стягнення коштів з рахунків платників здійснюватиметься тільки якщо виконавчі документи оформлені і надіслані в установленому порядку державними виконавцями.

У разі надходження до банку платіжної вимоги на стягнення коштів не від державного виконавця така платіжна вимога підлягатиме поверненню.


ДПАУ
 • Наказ від 20.03.2001 р. №116 “Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. №614”

(Зареєстрований у Мін’юсті України 14.05.2001 р. за №413/5604)

Визначено, що наказ ДПАУ, яким буде запровадженоПоложення про форму та зміст розрахункових документів, вводиться в дію з 1 липня 2001 року, тобто його оприлюднення слід чекати не пізніше 31.05.2001 року.

Вилучено пункт, згідно з яким фізична особа мала право замість ідентифікаційного номера за ДРФО вказувати в розрахунковому документі свої паспортні дані.

Книги обліку відокремлених філій підприємств можуть реєструватися за місцезнаходженням таких філій. Якщо філії взяті на податковий облік та самостійно сплачують податок на прибуток, то реєстрацію РРО можна проводити за їх місцезнаходженням.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 11.04.2001 р. №4729/7/16-1217-11 “Щодо порядку визначення податкових зобов’язань у перехідний період від застосування касового методу нарахування до методу за першою із будь-яких подій: відвантаження товарів (робіт, послуг) чи надходження коштів у рахунок їх оплати”

ДПАУ роз’яснює, що проведення будь-яких перерахунків або особливості оподаткування в такий перехідний період не передбачено.

Тому за відвантажене вугілля, електричну та теплову енергію, газ, послуги з водопостачання, технічного обслуговування ліфтів та систем протипожежної безпеки в житловому фонді, але не оплачені до 01.01.2001 р., податкові зобов’язання виникатимуть у міру надходження коштів у рахунок їх оплати.

Податковий кредит за такими операціями повинен визначатися на дату перерахування коштів з банківського рахунка.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 12.04.2001 р. №4860/7/16-0115 “Щодо відшкодування ПДВ”

Лист стосується погашення бюджетної заборгованості кредитора платником ПДВ при відшкодуванні йому сум ПДВ. Відшкодування платнику податку сум ПДВ проводиться одночасно з погашенням його кредитору заборгованості з платежів до держбюджету. Відшкодування можливе за участю двох учасників розрахунків.

За відсутності у кредитора власної податкової заборгованості він може на тих же умовах провести зарахування з підприємствами, перед якими має на даний момент кредиторську заборгованість.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 18.04.2001 р. №170 “Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”

(Зареєстрований у Мін’юсті України 14.05.2001 р. за №412/5603)

Внесено зміну у визначення податкового періоду. Для всіх без винятку платників ПДВ для визначення податкового (звітного) періоду для платника під терміном “календарний рік” слід розуміти період з 1 січня по 31 грудня включно.

Для платників, які не відпрацювали повний календарний рік, встановлюється податковий період, що дорівнює одному календарному місяцю. Такі платники подаватимуть декларацію протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового місяця.

Платнику надано право надсилати декларацію поштою (не пізніше ніж за 10 днів до граничного терміну) з повідомленням про вручення.

Виправлення помилок у попередній декларації здійснюється шляхом подання додаткової.

Змінено порядок заповнення та форму декларації, яку доповнено спеціальним полем для службових відміток про тип декларації. Наведено порядок застосування штрафних санкцій.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 23.04.2001 р. №5289/7/24-2117 “Про надання методичних рекомендацій”

Внесено доповнення до методичних рекомендацій про застосування окремих норм Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв’язку зі скасуванням картотеки (наказ ДПА від 01.03.2001 р. №81).

Якщо актом документальної перевірки не донараховувалася сума основного платежу, а лише нараховувалися пеня, штрафні та фінансові санкції на податковий борг, який за даними карток особових рахунків виник до 01.01.2001 р., то такі суми пені, штрафних та фінансових санкцій підлягають списанню.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 25.09.2001 р. №180 “Про внесення змін до Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво”

(Зареєстрований у Мін’юсті України 14.05.2001 р. за №411/5602)

Виправлено помилки, що мали місце при заповненні розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється податковим органом. Змінено форму розрахунку.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 25.04.2001 р. №5420/7/23-3317 “Щодо порядку застосування штрафних санкцій за наслідками документальних перевірок”

У разі виявлення під час перевірки заниження платникам податкового зобов’язання суми штрафних санкцій розраховуються окремо на кожний податковий період, установлений для податку, в якому виявлені порушення, незалежно від результатів перевірки платника податків за інші періоди.

Мінімальна сума штрафної санкції щодо кожної із сум недоплат не може бути меншою ніж 170 грн.


 • Лист від 26.04.2001 р. №2036/6/16-1215-26 “Про визнання операцій бартерними”

Незалежно від того, пред’явлено вексель як розрахунок за відвантажену продукцію до оплати чи індосовано третій особі, така безгрошова форма розрахунків підпадає під визначення поняття бартерної операції.

Якщо експортовані товари придбано з наданням векселя (не за грошові кошти), за таку поставку експортер не має права на експортне відшкодування, а тільки — на загальне (бюджетне).


 • Лист від 26.04.2001 р. №5443/7/23-3117 “Про підготовку впровадження книг обліку розрахункових операцій”

ДПАУ повідомляє, що тимчасово книги обліку розрахункових операцій реєструватимуться встановленням паперових пломб, завірених печаткою місцевого органу державної податкової служби та підписом керівника цього органу або його заступника.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 26.04.2001 р. №1961/6/16-1217-13 “Про податок на додану вартість (щодо обкладення податком на додану вартість надання послуг з діагностичних обстежень, врахованих у вартості путівки)”

Наявність у санаторію ліцензії на проведення послуг, пов’язаних з охороною здоров’я, які не включені до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 05.10.98 р. №1602, надає йому право використовувати пільговий режим оподаткування.

Профілактичні огляди, включені до Переліку послуг з охорони здоров’я, підлягають обкладанню ПДВ незалежно від включення їх до вартості путівки.


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 19.04.2001 р. №3/10-2020-ЕП “Щодо митного оформлення операцій з експорту металобрухту”

Держмитслужба інформує, що діючі ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом мали бути перереєстровані до 20 квітня 2001 року. З цієї ж дати митне оформлення відходів та брухту чорних металів (код за ТН ЗЕД 7204) здійснюється за наявності у суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності перереєстрованої ліцензії на здійснення операцій з брухтом.


 • Лист від 19.04.2001 р. №11/5-19-3075 “Щодо надання інформації з питань митного оформлення товарів, що імпортуються суб’єктами підприємницької діяльності, які самостійно обрали спосіб оподаткування прибутків за єдиним податком за ставкою 6% або 10%”

Операції ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного податку оподатковуються на загальних підставах. За роз’ясненням Держмитслужби, оскільки об’єктом обкладання ПДВ є операції ввезення товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами, платники єдиного податку сплачують ПДВ в установленому порядку під час ввезення товарів (послуг).


 • Лист від 26.04.2001 р. №3/21-2163-ЕП “Щодо класифікації автофургонів”

Віднесення автофургонів з суцільнометалевим кузовом до товарної позиції 8703 (вантажно-пасажирські автомобілі-фургони) або до 8704 (вантажні автомобілі) можливе за відсутності засклених вікон у бокових стінках вантажної частини салону, розташованих позаду місця для сидіння водія, а також за наявності перегородки за сидінням водія.

Дозволена максимальна маса автомобіля не є вирішальним фактором при віднесенні такого автофургона до тієї чи іншої товарної позиції за ТН ЗЕД.


 • Лист від 27.04.2001 р. №2/10-2170-ЕП “Про введення заборони на ввезення продукції тваринного походження”

Визначено перелік країн, неблагополучних щодо захворювань тварин на губчасту енцефалопатію та інші пріонні захворювання, а саме: Франція, Республіка Ірландія, Португалія, Великобританія, Бельгія, Данія, Німеччина, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Іспанія, Швейцарія, Італія. Митне оформлення вантажів з цих країн здійснюватиметься за умови проходження обов’язкового ветеринарного контролю.

Ввезення з цих країн живих тварин, сировини, продуктів харчування та готових харчових продуктів (крім риби та морепродуктів), кормів та кормових добавок тваринного походження заборонено.


 • Наказ від 06.05.2001 р. №296 “Про проведення митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при переселенні на постійне місце проживання”

Рішення про митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при переселенні на постійне місце проживання, приймає начальник митниці або його заступник.

Підставою для його прийняття є позитивний висновок створеної митницею комісії з письмовою резолюцією кожного її члена на заяві громадянина.


КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Лист від 11.04.2001 р. №06-10/206 “Щодо складу обсягу виручки фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, який є платником єдиного податку”

Комітет ВР підтверджує: обсяг виручки фізичної особи — платника єдиного податку, який виступає комісіонером, складається з сум комісійної винагороди, отримуваної ним згідно з договором комісії.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО

 • Наказ від 18.04.2001 р. №62 “Про затвердження Положення про контроль за додержанням порядку проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності органами державної реєстрації”

(Зареєстрований у Мін’юсті України 05.05.2001 р. за №392/5583)

За скаргами від суб’єктів господарської діяльності та громадян можуть проводитися позапланові перевірки органів державної реєстрації.

При перевірці комісія перевірить обгрунтованість рішень органів держреєстрації щодо відмови у прийнятті документів для проведення реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.


МІНПРАЦІ, ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 12.04.2001 р. №1-531/2481|03-3/1808-020-1 “Про деякі питання загальнообов’язкового державного соціального страхування суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів”

Мінпраці та Держпідприємництво інформують: усі суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю (у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів), повинні сплачувати внески до цільових страхових фондів за найманих працівників.

Але враховуючи суперечності нормативно-правових актів чинного законодавства, рекомендують контролюючим органам не застосовувати до суб’єктів, які обрали спрощену систему оподаткування, фінансові санкції та не накладати адміністративні штрафи.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності має здійснюватися роботодавцями, які сплачують фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок та придбали спеціальний торговий патент.

Розроблено проект закону, в якому буде дано відповіді на запитання щодо соціального страхування суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів.

Друкується в цьому номері


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 • Наказ від 05.04.2001 р. №553 “Про затвердження тимчасових змін до Положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного будівництва”

(Зареєстрований у Мін’юсті України 05.05.2001 р. за №393/5584)

Початкова ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва зменшується на суму вкладених коштів у будівництво об’єкта, якщо АТ, на балансі якого перебуває цей об’єкт, продовжувало його будівництво за власні кошти.

Таке зменшення здійснюється за згодою АТ. Факт фінансування будівництва за власні кошти має бути підтверджений аудиторською перевіркою такої інформації.


ВАСУ
 • Лист від 06.05.2001 р. №01-8/550 “Про внесення доповнення до інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 23.04.2001 р. №01-8/482 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”

ВАСУ підкреслює: Закону “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” від 22.03.2001 р. №2324-III не надано зворотної сили, що необхідно брати до уваги при вирішенні спорів, пов’язаних зі сплатою акцизного збору з оборотів з реалізації нафтопродуктів, що відбулися після 24.04.2001 р.


 • Лист від 07.05.2001 р. №01-8/556 “Про звернення Вищого арбітражного суду України до Державної податкової адміністрації України з приводу застосування деяких приписів Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”

Викладено позицію ВАСУ у вирішенні спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Визнання Законом №2181 таким, що втратив чинність, Декрету КМУ “Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів” не є підставою для перегляду за нововиявленими обставинами прийнятих арбітражним судом рішень.

Як зазначає ВАСУ, рекомендація ДПАУ звертатися до арбітражного суду з приводу перегляду судових рішень про звернення стягнення на майно недоїмника, прийнятих до 21.02.2001, не відповідає вимогам закону.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 16 по 22 травня 2001 р.

 • Закон від 05.04.2001 р. №2346-III “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”

“УК” від 16.05.2001 р. №84 (2011), “Документи для роботи” №22/2001.

 • Закон від 05.04.2001 р. №2371-III “Про Митний тариф України”

“УК” від 16.05.2001 р. №84 (2011), “Документи для роботи” №20/2001.

 • Закон від 26.04.2001 р. №2405-III “Про внесення змін до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”

“УК” від 19.05.2001 р. №87 (2014), “Документи для роботи” №22/2001.

 • Постанова КМУ від 28.04.2001 р. №412 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності”

“УК” від 16.05.2001 р. №84 (2011), моніторинг “Документів для роботи” №20/2001.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua