Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

10. Щодо складу обсягу виручки фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, який є платником єдиного податку

Лист Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності від 11.04.2001 р. №06-10/206


СУТТЄВО

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності зазначає, що виручкою комісіонера — платника єдиного податку (фізичної особи) є не всі надходження на поточний рахунок, а лише отримана комісійна винагорода. ДПА України наразі підготувала лист з такою ж думкою лише щодо юридичних осіб.


Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності розглянув лист ДПА України від 22.03.2001 р. №94/2/17-0410 щодо складу обсягу виручки фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, який є платником єдиного податку, здійснює діяльність згідно з договором комісії і виступає у цьому договорі Комісіонером, та повідомляє.

Указом Президента України від 28.06.99 р. №746/99 внесено зміни до Указу від 03.07.98 р. №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” та викладено його у новій редакції (далі — Указ). Зокрема, ст. 1 Указу визначено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується і для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень.

Відповідно до абзацу п’ятого ст. 1 Указу, виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Отже, у нормах Указу мова може йти лише про виручку від реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг), що належить суб’єкту підприємницької діяльності — фізичній особі за правом власності.

При цьому Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” (у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР) встановлено, що продаж товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання, а також операції з безплатного надання товарів.

Не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів комісії, схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу прав власності на такі товари (п. 1.31 ст. 1 Закону). Таке ж положення міститься і в Законі України “Про податок на додану вартість” (п. 1.4 ст. 1 Закону).

Що ж стосується особливостей здійснення комісійної торгівлі, то основним нормативно-правовим актом, який регламентує порядок та умови здійснення операцій з продажу товарів за договорами комісії, є Цивільний кодекс України.

Відповідно до ст. 395 Цивільного кодексу України, за договорами комісії одна сторона (Комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (Комітента) за винагороду укласти одну або кілька угод від свого імені за рахунок Комітента.

Таким чином, обсяг виручки фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, який є платником єдиного податку згідно з Указом та здійснює діяльність згідно з договором комісії і виступає у цьому договорі Комісіонером, складається з сум комісійної винагороди, отримуваної таким Комісіонером згідно з договором комісії (ст. 395 та 398 Цивільного кодексу України).*

Зазначений порядок визначення обсягу виручки від реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) однаковий для будь-якого Комісіонера — платника єдиного податку, оскільки, відповідно до принципів рівності і недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, зазначених у ст. 3 Закону України “Про систему оподаткування”, до суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) має бути забезпечений однаковий підхід.

Голова Комітету В. Альошин

Примітки:

* Лист ДПАУ від 07.11.2000 р. №14724/7/15-1317 “Про нарахування єдиного податку суб’єктами малого підприємництва, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності” з аналогічною думкою, але лише щодо юридичних осіб, див. у “ДК” №48/2000.

 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua