Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

12. Про деякі питання загальнообов’язкового державного соціального страхування суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів

Спільний лист Мінпраці України, Держпідприємництва України від 12.04.2001 р. №1-531/2481, 03-3/1808-020-1

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Юридичні особи — платники єдиного податку можуть не нараховувати на зарплату страхові внески на безробіття та тимчасову непрацездатність, але всі платники єдиного податку повинні здійснювати нарахування щодо нещасного випадку.


У поточному році введено в дію закони України від 02.03.2000 р. №1533 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”,* від 18.01.2001 р. №2240 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”,** від 23.09.99 р. №1105 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності”*** та про розміри внесків на ці види страхування, згідно з якими всі суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю (у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів), повинні сплачувати внески до цільових страхових фондів за найманих працівників у терміни і в розмірах, встановлених вищезазначеними Законами.

Одночасно продовжують діяти Указ Президента України від 28.06.99 р. №746 “Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 03.07.98 р. №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, Закон України від 17.12.98 р. №320 “Про фіксований сільськогосподарський податок” та Закон України від 23.03.96 р. №98/96-ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, якими передбачені обов’язкові відрахування частини податку на окремі види соціального страхування, та Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 “Про прибутковий податок з громадян”.

Відповідно до Указу Президента України “Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 03.07.98 р. №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” та Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” частина коштів від сплати суб’єктами підприємницької діяльності єдиного податку або придбання спеціального торгового патенту перераховується органами Держказначейства до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У зв’язку з протиріччями, що виникли в чинному законодавстві, до законодавчого врегулювання порядку сплати страхових внесків зазначеними суб’єктами рекомендуємо не застосовувати до них фінансові санкції та не накладати адміністративні штрафи, передбачені законами з цих видів страхування.

Згідно із Законом України “Про фіксований сільськогосподарський податок” частина коштів від сплати цього податку відраховується на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Тому до законодавчого врегулювання порядку сплати страхових внесків платниками фіксованого сільськогосподарського податку рекомендуємо не застосовувати до них фінансові санкції та не накладати адміністративні штрафи, передбачені законом з цього виду страхування.

Законом України “Про фіксований сільськогосподарський податок” не передбачалось перерахування коштів від сплати податку на соціальне страхування на випадок безробіття, тому внески до цього Фонду мають сплачуватися ними відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на загальних підставах.

Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 “Про прибутковий податок з громадян” не передбачено перерахування коштів від сплати фіксованого податку на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та на випадок безробіття. Платники фіксованого податку, що не мають найманих працівників, мають право на соціальне страхування з цих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування на добровільних засадах.

Наймані працівники, роботодавцями яких є суб’єкти підприємницької діяльності, що обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів, сплачують внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, та на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у порядку та розмірах, встановлених законодавством з цих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства здійснюється роботодавцями, які сплачують фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок та придбали спеціальний торговий патент.

Усі суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів та використовують найману працю, сплачують внески за найманих працівників на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відповідно до Закону України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” на загальних підставах, відносно себе внески сплачуються цими суб’єктами на добровільних засадах.

У даний час підготовлено і направлено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про деякі питання загальнообов’язкового державного соціального страхування суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів (сплачують фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент)”.

Законопроект передбачає спрямування частини коштів від сум єдиного податку, фіксованого сільськогосподарського податку та вартості спеціального торгового патенту, які перераховувалися на обов’язкове державне соціальне страхування, до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Міністр праці та соціальної політики України І. Сахань
Голова Держпідприємництва України О. Кужель

Примітки:

* Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” див. у “ДК” №39/2000.

** Закон України від 18.01.2001 р. №2240-III “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” див. у “ДК” №11/2001.

*** Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” див. у “ДК” №38/2000.


Коментар ДК:

Юридичні особи — платники єдиного податку можуть не нараховувати на зарплату страхові внески на безробіття та тимчасову непрацездатність

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua