Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

14. Щодо відшкодування ПДВ

Лист ДПАУ від 12.04.2001 р. №4860/7/16-0115

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Відшкодування сум податку на додану вартість у рахунок погашення заборгованості кредитора (кредиторів) платника податку з платежів до державного бюджету можливе за участю двох і більше учасників розрахунків.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо відшкодування податку на додану вартість і повідомляє.

Пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.99 р. №2215 “Про деякі питання відшкодування сум податку на додану вартість та впорядкування розрахунків з бюджетом” зазначено, що у разі відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, в рахунок погашення заборгованості кредитора (кредиторів) платника податку з платежів до державного бюджету розрахунки здійснюються між органом державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, якому проводиться відшкодування з бюджету податку на додану вартість, та кредитором (кредиторами) платника, у якого на дату проведення відшкодування є заборгованість перед державним бюджетом.

Відшкодування платнику податку сум податку на додану вартість проводиться одночасно з погашенням його кредитору (кредиторам) заборгованості з платежів до державного бюджету. Проведення відшкодування можливе за участю двох учасників розрахунків.

Спільним листом Державної податкової адміністрації України (04.04.2000 р. №2369/5/24-2216) з Державним казначейством України (04.04.2000 р. №03-07-1/161-2347) надано роз’яснення щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.99 р. №2215,* де визначено, що, за відсутності у кредитора платника податку власної податкової заборгованості (або сума кредиторської заборгованості платника податку перевищує суму податкової заборгованості його кредитора), такий кредитор може на тих же умовах провести заліки з підприємствами, перед якими має кредиторську заборгованість на даний момент.

Рішення про проведення відшкодування податку на додану вартість одному платнику у рахунок погашення податкової заборгованості з платежів до державного бюджету його кредитору (кредиторам) приймається органом державної податкової служби за місцем реєстрації цього платника.

Заступник голови ДПА України Г. Оперенко

Примітки:

* Лист ДПАУ та Держказначейства від 04.04.2000 р. №2369/5/24-2216, 03-07-1/161-2347 “Роз’яснення щодо реалізації постанови КМУ від 07.12.99 р. №2215 (про відшкодування сум податку на додану вартість та впорядкування розрахунків з бюджетом)” див. у “ДК” №20/2000.


Коментар ДК:

Відшкодування ПДВ у рахунок погашення заборгованості кредитора (кредиторів) можливе за участю двох і більше учасників розрахунків

Наталія КАНАРЬОВА
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua