Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

14. Щодо відшкодування ПДВ

Лист ДПАУ від 12.04.2001 р. №4860/7/16-0115

Коментар ДК:

Відшкодування ПДВ у рахунок погашення заборгованості кредитора (кредиторів) можливе за участю двох і більше учасників розрахунків

Своїм листом від 12.04.2001 р. №4860/7/60-0115 “Щодо відшкодування ПДВ” Державна податкова адміністрація України підтверджує позицію Кабінету Міністрів щодо відшкодування сум податку на додану вартість.

Відповідно до Постанови КМУ від 07.12.99 р. №2215 “Про деякі питання відшкодування сум податку на додану вартість та впорядкування розрахунків з бюджетом” та спільного листа ДПА та Держказначейства України від 04.04.2000 р. “Роз’яснення щодо реалізації постанови КМУ від 07.12.99 р. №2215, відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, проводиться у рахунок погашення заборгованості кредитора (кредиторів) платника податку з платежів до державного бюджету.

Таке відшкодування можливе за участю двох і більше учасників розрахунків, які складають відповідний протокол. Учасниками таких розрахунків є орган державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, якому проводиться відшкодування з бюджету податку на додану вартість, платник податку, у якого настали терміни відшкодування податку на додану вартість згідно із законодавством, та кредитор (кредитори) такого платника, у якого на дату проведення відшкодування є заборгованість перед державним бюджетом.

У разі відсутності у кредитора платника податку власної податкової заборгованості (або якщо сума кредиторської заборгованості платника податку перевищує суму податкової заборгованості його кредитора) такий кредитор може на тих же умовах провести зарахування з підприємствами, перед якими має кредиторську заборгованість на даний момент.

До протоколу, який складають учасники проведення відшкодування, додатково додається висновок органу податкової служби за місцем реєстрації платника податку щодо підтвердження сум ПДВ, заявлених ним до відшкодування.

Учасники розрахунків, які підписали протокол, відображають його результати в бухгалтерському обліку на дату прийняття рішення про їх проведення (на дату складання протоколу) у порядку, зазначеному в протоколі.

Наталія КАНАРЬОВА
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua