Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

15. Про надання роз’яснення щодо порядку нарахування пені за порушення термінів сплати збору до Державного інноваційного фонду

Лист ДПАУ від 02.03.2001 р. №2663/7/23-4217

Зареєстрований в Мін'юсті України 14.12.2000 р. за №911/5132
Чинний з 25.12.2000 р.

СУТТЄВО

ДПА України, обходячи момент, що не визначено дату сплати інноваційного збору, незаконно вважає, що пеня із не внесеного у відповідному бюджетному році збору до Державного інноваційного фонду нараховується за строком з 1 січня року, наступного за бюджетним.

Тобто за несплачений у 2000 році збір пеня нараховується з 1 січня 2001 року. Але жодної пені з інноваційного збору не може бути, адже жодним законом не визначено дату його сплати або подання декларації. Заборгованість за інноваційним збором податкова може стягнути в судовому порядку, але це майже нереально.


Ураховуючи численні запити державних податкових органів та платників податків щодо порядку нарахування пені за порушення термінів сплати збору до Державного інноваційного фонду, Державна податкова адміністрація України повідомляє наступне.

На виконання статті 24 Закону України від 13.12.91 р. №1977-XII “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” для фінансування заходів щодо забезпечення розвитку і використання досягнень науки і техніки в Україні постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.92 р. №77 “Про створення Державного інноваційного фонду” створено Державний інноваційний фонд з регіональними відділеннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 01.10.98 р. №258 затверджено Порядок обліку доходів та видатків Державного інноваційного фонду, згідно з абзацом 2 пункту 2 якого підприємства, установи, організації — платники обов’язкового збору до Державного інноваційного фонду подають установі банку, у якій вони обслуговуються, платіжні доручення на перерахування бюджетних надходжень на відповідні рахунки. Обов’язковий збір сплачується не пізніше 15-го числа місяця, що настає за звітним.

Рішенням Вищого арбітражного суду України від 18.01.2000 р. (справа №8/7) визнано недійсним абзац другий пункту 2 Порядку обліку доходів та видатків Державного інноваційного фонду, затвердженого наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 01.10.98 р. №258 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 16.10.98 р. за №668/3108, у результаті чого, згідно з висновком Міністерства юстиції України від 07.04.2000 р. №4/8 “Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта”, рішення про державну реєстрацію вказаного Порядку скасоване.*

Слід зазначити, що збір до Державного інноваційного фонду відповідно до пункту 1 статті 14 Закону України від 18.02.97 р. №77/97-ВР “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування”, із внесеними змінами і доповненнями, відноситься до загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів).

Платники збору до Державного інноваційного фонду, об’єкти оподаткування та розміри відрахувань цього збору на відповідний бюджетний рік визначені статтею 29 Закону України від 30.12.97 р. №796/97-ВР “Про Державний бюджет України на 1998 рік”, статтею 15 Закону України від 31.12.98 р. №378-XIV “Про Державний бюджет України на 1999 рік” та статтею 11 Закону України від 17.02.2000 р. №1458-III “Про Державний бюджет України на 2000 рік”.

Відповідно до статті 5 Закону України від 30.12.97 р. №796/97-ВР “Про Державний бюджет України на 1998 рік”, статтею 2 Закону України від 31.12.98 р. №378-XIV “Про Державний бюджет України на 1999 рік” та статтею 5 Закону України від 17.02.2000 р. №1458-III “Про Державний бюджет України на 2000 рік”, збір до Державного інноваційного фонду є одним із джерел формування доходів Державного бюджету України і має надходити до кінця відповідного бюджетного року.

Таким чином, пеня із не внесеного у відповідному бюджетному році збору до Державного інноваційного фонду нараховується за строком з 1 січня року, що настає за бюджетним.

Заступник голови Г. Оперенко

Примітки:

* Саме це дозволяло не сплачувати інноваційний збір через те, що не вказано дату його сплати. Статтю “Збір до Державного інноваційного фонду треба нараховувати, але не обов’язково сплачувати” див. у “ДК” №52/2000.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua