Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

16. Про включення судового оскарження до процедури апеляційного узгодження

Лист ДПАУ від 18.04.2001 р. №1857/6/25-0016

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Податківці вважають, що у разі коли норми закону чи іншого нормативно-правового акта припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення в суді приймається на користь платника податку. Аж не віриться, що можлива така лояльність.


Державна податкова адміністрація України щодо включення судового оскарження до процедури апеляційного узгодження, передбаченого Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами”, повідомляє таке.

Згідно з пунктом 5.2 статті 5 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами”, у разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов’язання або ухвалив якесь інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право на оскарження такого рішення в адміністративному або судовому порядку.*

З урахуванням того, що назва пункту 5.2 зазначеної статті Закону “Апеляційне узгодження податкового зобов’язання”, положення підпункту 4.4.1 (“Конфлікт інтересів”) пункту 4.4 статті 4 також поширюється на апеляційне узгодження податкового зобов’язання в судовому порядку.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181 “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” див. у “ДК” №10/2001.


Коментар ДК:

На думку податківців, принцип “конфлікту інтересів” діє й у суді

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua