Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

16. Про включення судового оскарження до процедури апеляційного узгодження

Лист ДПАУ від 18.04.2001 р. №1857/6/25-0016

Коментар ДК:

На думку податківців, принцип “конфлікту інтересів” діє й у суді

Серед значної кількості листів ДПАУ, пов’язаних із Законом України від 21.12.2000 р. №2181 “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (далі — Закон №2181), цей лист один з небагатьох, який відображає позицію податківців, що збігається з інтересами платників податків.

Коментований лист присвячений одному з важливих нововведень Закону №2181 — принципу “конфлікту інтересів”. Нагадаємо, що, згідно з підпунктом 4.4.1 Закону №2181, цей принцип полягає ось у чому: “у разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення у межах апеляційного узгодження приймається на користь платника податків”.

Цей принцип був закріплений законодавцем, враховуючи заплутаність нашого, насамперед податкового, законодавства, яке досить часто однозначно зрозуміти неможливо. Як правило, податківці розуміли його на свою користь, не залишаючи права на існування інших (не на їх користь), але обгрунтованих “розумінь”.

І за існування останніх карали досить жорстоко. В такій несправедливій ситуації законодавець нарешті вирішив нас (платників податків) пожаліти і встановив презумпцію переваги інтересів платника податків у конфлікті з контролюючим органом.

Справді, благі наміри, але можна було це зробити чіткіше. Адже вже після опублікування Закону №2181 у пресі з’явилися приклади неоднозначного розуміння принципу конфлікту інтересів.

Як видно з формулювання цього принципу, він застосовується у процедурі апеляційного узгодження. За відсутності в Законі №2181 прямого визначення терміна “апеляційне узгодження” почали з’являтися думки про те, що апеляційне узгодження має місце лише у стосунках з контролюючими органами, зокрема при розгляді скарги контролюючим органом вищого рівня (адміністративне оскарження). А суд при вирішенні справи не може керуватися цим принципом.

Але, уважно читаючи закон, бачимо, що до апеляційного узгодження податкового зобов’язання (назва пункту 5.2 Закону №2181), окрім адміністративного оскарження в контролюючих органах, входить також і процедура судового вирішення спору. А отже, принцип конфлікту інтересів повинен застосовувати і суд (арбітражний чи загальний).

І хоча остаточно про те, чи застосовуватиметься цей принцип в арбітражних чи загальних судах, ми довідаємося з їх практики, приємним вже є той факт, що ДПАУ висловила таке розуміння підпункту 4.4.1 Закону №2181 і, сподіваємося, “не давитиме” на суддів.

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, юрист консалтингової групи “ДК”
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua