Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

19. Щодо процентів, які має сплачувати резидент України за кредит у разі його отримання від підрозділу (резидента), розташованого в третій державі

Лист ДПА України від 26.03.2001 р. №3965/7/22-3217

Коментар ДК:


СУТТЄВО

ДПА України вважає, що застосування Конвенції між Урядом України та Урядом США про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал щодо доходів, які одержуються та фактично належать резиденту Договірної Держави, залежить лише від територіального розташування такого резидента.


ДПА України розглянула запит ДПА у м. Києві щодо застосування положень п. 13.2 ст. 13 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами та доповненнями, до процентів за кредит у разі його отримання “... (Україна)” від підрозділів “... H. A. (США)”, які розташовані в інших країнах світу, зокрема, у Бахрейні, і повідомляє.

Відповідно до п. 13.2 ст. 13 зазначеного Закону, резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у п. 13.3 — 13.7, зобов’язані утримувати під час виплати такого доходу та додатково сплачувати податок на репатріацію доходів у розмірі 15 відсотків від суми такого доходу за рахунок такої виплати, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали чинності.*

Пунктом 1 ст. 11 “Проценти” Конвенції між Урядом України та Урядом США про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал передбачено, що проценти, які одержуються та фактично належать резиденту Договірної Держави, можуть оподатковуватися тільки в цій Державі.

Таким чином, ця стаття розглядає тільки проценти, що виникають в одній Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, який є фактичним власником таких процентів, а тому не може застосовуватися до процентів, що виникають у якійсь третій державі, чи до процентів, що виникають у одній Договірній Державі і сплачуються постійному представництву (відділенню), яке резидент другої Договірної Держави має в третій державі.

Виходячи з наведеного, положення п. 1 ст. 11 вказаної вище Конвенції між Урядом України та Урядом США не застосовуються до процентів, які має сплачувати резидент України “... (Україна)” за кредит у разі його отримання від підрозділу “...H. A. (резидента США)”, розташованого в третій державі (Бахрейні).


Примітки:

* Статтю “Постійне представництво нерезидента” див. у “ДК” №35, 36/2000.


Коментар ДК:

ДПА України вважає, що застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування залежить лише від територіального розташування такого резидента

Наталія КАНАРЬОВА
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua