Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

22. Про внесення змін до листа ДПА України від 23.04.2001 р. №5289/7/24-2117

Лист ДПАУ від 28.04.2001 р. №5627/7/24-2117


СУТТЄВО

Нараховані у 2001 році за актами документальних перевірок штрафні санкції та пеня за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності не підлягають списанню, оскільки вважаються такими, що виникли у 2001 році.


Державна податкова адміністрація України на виконання Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” вносить зміни до листа від 23.04.2001 р. №5289/7/24-2117,* а саме на сторінці 2, абзац 6 після слів “... особових рахунків виник до 01.01.2001 р.” виключити слова “включаючи пеню та штрафні санкції, нараховані за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності...”, далі за текстом.

Списанню з платників податків, відповідно до підпункту 18.1.3 статті 18 Закону, підлягають пеня і штрафні санкції, нараховані на податковий борг, визначений у підпунктах 18.1.1 і 18.1.2 і не сплачені на день набрання чинності цієї статті, у тому числі пеня і штрафні санкції, нараховані у зв’язку з порушенням термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Тобто заборгованість зі сплати пені, штрафних санкцій, що виникла станом на 01.01.2001 р. і не сплачена до набрання чинності цієї статті, підлягає списанню.

Законодавчою нормою передбачається списання з платників податків лише штрафних санкцій, нарахованих за порушення валютного законодавства і пені за порушення термінів розрахунків при здійсненні операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а не дебіторської заборгованості, що виникла в результаті здійснення зовнішньоекономічних операцій і є об’єктом нарахування пені.

Тобто якщо пеня списується згідно з нормою статті 18 цього Закону, а її розмір не донарахований до законодавчо встановленого розміру на день списання, то пеня підлягає донарахуванню податковими органами у встановленому порядку.

Нараховані у 2001 році за актами документальних перевірок штрафні санкції та пеня за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності не підлягають списанню, оскільки вважаються такими, що виникли у 2001 році.

Зазначене роз’яснення необхідно використовувати при нарахуванні штрафних санкцій за порушення валютного законодавства та пені за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Заступник голови О. Шитря

Примітки:

* Лист ДПА України від 23.04.2001 р. №5289/7/24-2117 “Про надання методичних рекомендацій” див. у “ДК” №21/2001.

 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua