Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

27. Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

Наказ ДПАУ від 18.04.2001 р. №170

Зареєстрований у Мін’юсті України 14.05.2001 р. за №412/5603
Чинний з 25.05.2001 р.

СУТТЄВО

Скасовано 5 указів Президента України, що регулювали бартерні (товарообмінні) операції у зовнішньоекономічній діяльності. Скасування не впливатиме на проведення бартерних операцій, адже аналогічні положення містяться в Законі України від 23.12.98 р. №351-XIV "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності".


Відповідно до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та керуючись статтею 8 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”,* наказую:

1. Внести зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 р. №166 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за №250/2054), з урахуванням змін до неї, затверджених наказами ДПА України від 10.04.98 р. №179 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.04.98 р. за №265/2705), від 23.10.98 р. №499 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.98 р. за №715/3155) та від 02.11.2000 р. №568 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 р. за №903/5124), та до форми податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 р. №499 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.98 р. за №715/3155), з урахуванням змін до неї, затверджених наказом ДПА України від 02.11.2000 р. №568 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 р. за №903/5124), помістивши на першій сторінці декларації праворуч від відмітки про одержання спеціальне поле для службових відміток про тип декларації.

2. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 р. №166 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за №250/2054), з урахуванням змін і доповнень, затверджених наказами ДПА України від 10.04.98 р. №179 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.04.98 р. за №265/2705), від 23.10.98 р. №499 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.98 р. за №715/3155) та від 02.11.2000 р. №568 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 р. за №903/5124), що додаються.

3. Начальнику Головного управління податку на додану вартість Дойнікову О. В. подати цей Наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у п’ятиденний термін після державної реєстрації Наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.

Голова ДПА України М. Азаров

Примітки:

* Увага! У зв’язку з терміновими змінами докладний коментар до цього наказу друкуватиметься в наступному числі “ДК” у вигляді статті. Прохання застосовувати нові форми декларації з ПДВ, які наведені всередині “Документів для роботи”, а не брати їх із бланків звітності, які надійшли передплатникам разом з цим числом “ДК”.

 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua