Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

5. Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. №614

Наказ ДПА України від 20.03.2001 р. №116*

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.05.2001 р. за №413/5604
Чинний з 25.05.2001 р.

СУТТЄВО

Відстрочено застосування книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок з розрахунковими квитанціями при розрахунках зі споживачами до 1 липня 2001 року.


Відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та з метою врахування пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади наказую:

1. Внести такі зміни та доповнення:

1.1. Пункт 5 наказу Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 року №614 “Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”,** зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №105/5296, після слова “оприлюднення” доповнити словами “і вводиться в дію з 1 липня 2001 року”.

1.2. У Положенні про форму та зміст розрахункових документів, затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №105/5296:

з розділу 2 виключити пункт 2.3. Вважати відповідно пункти 2.4 — 2.7 пунктами 2.3 — 2.6, далі по тексту посилання на пункт 2.7 замінити посиланням на пункт 2.6;

у назві розділу 11, у пунктах 11.1 та 11.3 після слова “послуги” додати слово “підприємств”.

1.3. У Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №106/5297:

в абзаці п’ятому розділу 1 слово “голографічного” замінити на слово “самоклейного”;

пункт 2.1 розділу 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням цих філій”;

пункт 2.2 розділу 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

“На господарські одиниці підприємств поштового зв’язку незалежно від кількості зареєстрованих РРО та книг ОРО до них (додаток 2) можна реєструвати також книгу ОРО за формою, зазначеною у пункті 2.4”;

пункт 12.2 виключити.

1.4. У Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №107/5298:

пункт 2.2 розділу 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням цих філій”;

в абзаці четвертому пункту 2.3 розділу 2 слова “тимчасового використання господарської одиниці” замінити на слова “користування господарською одиницею”;

абзац другий пункту 4.6 розділу 4 перед словом “зберігання” доповнити словами “ведення поточної, а також”.

2. Начальнику Головного управління масово-роз’яснювальної роботи забезпечити публікацію наказу в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Державної податкової адміністрації України Кальніченка І. В.

Голова М. Азаров


Примітки:

* Коментар до цього наказу див. у цьому числі “ДК”

**Увага! Усі документи щодо застосування реєстраторів РРО, у тому числі й Наказ №614, див. у спецдодатку для передплатників “Все про твій апарат” або на нашому сайті

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua